Napísali ste nám 30. jún 2019

Napísali ste nám: Pokosenú trávu nemal kto zlikvidovať niekoľko dní, tak následkom horúčav sa samovznietila


Dobrý deň.

Možno aspoň Vás zaujme nasledovná vec, ktorú sa zatiaľ nikomu zo zodpovedných

a kompetentných osôb nepodarilo vyriešiť, i napriek vysokému počtu informácií, sťažností a podnetov od občanov na Mú Ba 5.

Stačí si prezrieť rubriku : Odkazy pre starostu Petržalka.

Jedná sa o závažnú a nebezpečnú vec, ktorá môže spôsobiť značné materiálne škody, ujmy na zdraví ľudí,

prípadne aj ohrozenie životov, za určitých okolností. Uvediem len jeden posledný prípad,

ktorý sa stal naposledy 27.6.2019 v okolí detského ihriska, na Farského ul.

Pokosenú trávu nemal kto zlikvidovať niekoľko dní, tak následkom horúčav sa samovznietila, a vznikol požiar.

Vďaka rýchlemu zásahu občanov a hasičov sa nikomu nič nestalo.

Video záznam majú občania k dispozícii, ktorí tu v blízkom okolí bývajú.

V Petržalke je taká realita, že pokosenú trávu nemá kto odviezť, tak sa o ňu starajú len poveternostné podmienky,

ako slnko, vietor a dážď. Nie je problém tu nájsť suché lístie, ešte od jeseni, z roku 2018, konkrétne na uliciach:

Vyšehradská a Vígľašská. Takúto pokosenú trávu je tu vidieť na viacerých miestach, už niekoľko týždňov, aj mesiacov.

Pritom VZN č.5/2018 ukladá za povinnosť majiteľom pozemkov zlikvidovať pokosenú trávu v termínoch:

48 hodín-3 pracovné dni-14 dní maximum, podľa dôležitosti a náležitosti.

Zatiaľ to nie je nikde vidieť. Pravdepodobne už tu nikomu nezáleží na kultúre, čistote životného prostredia, ani na bezpečnosti obyvateľstva.

Pravdepodobne si niekto neuvedomuje, že sa dopúšťa svojím konaním-neplnením si svojich pracovných a zákonných povinností,

úmyselného trestného činu, úmyselného všeobecného ohrozovania obyvateľstva.

A to nám väčšine takéto niečo, nemôže byť nikdy ľahostajné. Je to len obyčajný nezáujem,

ľahostajnosť, neprofesionalita, alebo neschopnosť konkrétnych úradníkov.

Takáto vec by nemala zostať mediálne nepovšimnutá,

lebo až po nejakých značných materiálnych škodách, nešťastiach a tragédiách sa začne niečo preventívne konať,

keď je už v podstate neskoro. Je to smutná realita v dnešnej dobe.

Ale predsa je len všetko v samotnom človeku, a to by sme si mali už konečne všetci uvedomiť,

a takto predísť zbytočným katastrofám. Tu zlyháva nedostatočná, alebo žiadna kontrolná a inšpekčná činnosť,

kompetentných úradov a iných orgánov.

Ďakujem za pozornosť.

Rastislav Gemerský.

30.jún 2019

Príloha : 2x foto

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter