Napísali ste nám 11. marec 2019

Napísali ste nám: Odstránenie havárie na pozemku magistrátu


Dolupodpísaná Jana Miklovičová, občianska aktivistka z platformy  Ružinovské občianske iniciatívy  týmto  ž i a d a m,

aby magistrát zabezpečil opravu na pešom ťahu na Mraziarenskej ulici medzi vchodom  č. 3 a 5 do bytového domu.

Konkrétne ide o prepad pôdy, čím vznikla jama hlboká cca 1 m a široká 50 cm. 

Ide o nehnuteľnosť  - parcela č. 10170/5, na ktorej je väčšinovým vlastníkom mesto. Na základe tejto skutočnosti zabepečuje na zelených plochách tejto ulice aj kosenie.

Predmetný prepad pôdy na nezastavaných plochách sa opakuje permanentne. Kokrétne na tejto parcele sa po dostavaní stavby Záhradnícka - juh v r. 2002,

ked prišlo k odstráneniu oplotenia stavby a časť pešieho ťahu sa zatrávnila, sa pôda prepadala na viacerých miestach.

Magistrát a MÚ MČ BA Ružinov si riešenie prehadzovalo ako horúci zemiak počas dvoch rokov.

V rámci odstránenia nebepečestva  úrazu sme problém vyriešili vysadením orgovánu a ibištekov. 

Odvtedy sa prepadanie pôdy zastavilo až doposiaľ. Upozorňujem,  že nasypávanie pôdy nie je riešením, tá sa postupne  prepadáva.

Takým množstvom, ktoré by vyplnilo dutiny základov predchádzajúcich stavieb (rodinné domy v Ružinove) nedisponujeme.

O plochu sa permanente staráme vo vlastnom režime, aby sa predišlo písaniu grafity po betónovej rampe,

zabezpečili sme jeho "obrastenie" popínavými rastlinami a kríkovým porastom.

Čím najkôr treba jamu označiť aby sa predišlo úrazu a následne najsť riešenia jej vyplnenie.

Na záver poznámka:

V rokoch 2016 - 2018 bol prepad pôdy vo vnútroboku (parcela č. 10834/3), ktorej odstránenie magistrát riešil obštrukciami a dnes to vyjadrím "na rovinu" nekompetentne, teda skôr neriešil.

Až po angažovní sa mestského poslanca za Ružinov p. Mgr. J. Buocika sa našlo riešenie.  Kauza bola opakovane medializovaná (RTVS - Jednotka, Občan za dverami). 

Verím, že tento prepad pôdy, ktorý si nevyžaduje také náročne riešenie ako ten vo vnútrobloku, preto jeho odstránenie zabepečíte promptne.

S úctou 

PhDr.   Jana Miklovičová, v.  r.  

Cc/ MÚ MČ BA Ružinov - 1. zástupca starostu, Ing.M. Patoprstý  

Príloha: Foto dokumentácia inkriminovaného priestoru

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter