Napísali ste nám 6. február 2019

Napísali ste nám: Občan za dverami magistrátu


Nový primátor Bratislavy Matúš Vallo na mestskej silvestrovskej párty úctivo a s dobrou taliančinou privítal jej návštevníkov z Talianska,

čo je chvályhodné, rovnako ako jeho vyhlásenie o tom, že nástup novej politickej generácie je nezastaviteľný.

Očakávam, že ku skorodovaným stĺpom verejného osvetlenia v jednej z najvýznamnejších lokalít v Bratislave, sa čo najskôr vyjadrí zrozumiteľnou slovenčinou.

Priestor, vymedzený námestiami Ľ. Štúra, E. Suchoňa, Hviezdoslava, s neoklasickou budovou Reduty, novorenesančnou budovou Slovenského národného divadla, je nesporne pre Bratislavu významný.

Akákoľvek kultúrno-spoločenská a politická udalosť európskeho alebo svetového významu, usporiadaná Slovenskou republikou, sa spravidla uskutočňuje v týchto historických budovách.

Podľa obsahu komunikácie Magistrátu s občanmi sa ukazuje, že Magistrát si to uvedomuje, napriek tomu pri odstraňovaní konkrétnych nedostatkov nekoná.

Prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu bol v júli roku 2013 Magistrát informovaný o dezolátnom, skorodovanom až zahanbujúcom stave časti stĺpov pouličného osvetlenia v tomto priestore.

Portál informáciu vnímavého občana zverejnil pod názvom: Kedy spadnú stĺpy na Štúrovom námestí? ( link: www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/5052/kedy-spadnu-stlpy-na-sturovom-namesti )

Do dnešnej doby, teda za 5 rokov od zverejnenia podnetu, Magistrát hl. mesta SR Bratislava so svojím manažmentom v tejto veci konal nasledovne:

V júli 2013 Magistrát podnet prijal a zaslal kompetentným pracovníkom Magistrátu s požiadavkou o nápravu.

Priebežne zverejňoval príspevky občanov upozorňujúce na nečinnosť Magistrátu stav riešiť. Dňa 23. júna 2015, teda po takmer dvoch rokoch nečinnosti Magistrátu,

oddelenie marketingu a komunikácie občanom oznamuje, že: „správca komunikácie bude rokovať o celom probléme s firmou Siemens“.

Opätovne boli zverejňované podnety obyvateľov, upozorňujúce na zhoršujúci stav stĺpov. Dňa 12. júna 2017,

teda po dvoch rokoch od ostatného stanoviska Magistrátu v tejto veci a štyri roky od zverejnenia podnetu, vydáva Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyjadrenie (voľne parafrázujem):

DPB, a.s. už v minulosti riešil tento podnet s Magistrátom hl. mesta Bratislava. Trakčné stožiare sú v poriadku.

Skorodovaná, deravá „kapotáž“ na týchto stožiaroch je v majetku a správe Magistrátu. Ďalšie reakcie prispievateľov do portálu na túto tému sú pre Magistrát nelichotiivé.

Dňa 19. júla 2018 oddelenie vzťahov s verejnosťou hl. mesta Bratislava informuje, že si daný, pravdepodobne nevyhovujúci stav, uvedomuje.

Oddelenie v závere obyvateľom adresuje odkaz: „ Ďakujeme za trpezlivosť a zostávame s pozdravom“.

Na pokračujúce zverejňované nesúhlasné stanoviská od obyvateľov sa oddelenie vzťahov s verejnosťou Magistrátu,

dokázalo vypnúť k ešte jednému mimoriadnemu pracovnému výkonu, výsledkom ktorého bola jeho informácia:

Podnet preposielame DPB, a.s.. Zverejnené 03. októbra 2018.

Viac ako 5 ročné úsilie konkrétnych pracovníkov Magistrátu zabezpečiť výmenu deravej, skorodovanej „kapotáže“ stĺpov/svietidiel v najvýznamnejšej lokalite Bratislavy, prinieslo nulový efekt.

Jeho jediným výsledkom je to, že Magistrát po 5-tich rokoch pravdepodobe pochopil, že „kapotáž“ na týchto stĺpoch/svietidlách je v jeho majetku a správe.

Zodpovedným pracovníkom Magistrátu za 5 rokov ich nečinnosti uspokojivo vyriešiť podnet, bolo odoslaných prostredníctvom Portálu 50 fotografií, ktoré potvrdzovali nevyhovujúci,

dehonestujúci stav stĺpov/svietidiel a nespočetné množstvo kritických reakcií od obyvateľov. Ich odpoveďou obyvateľom bol výsmech.

Nijako inak sa nedá vysvetliť jedno z jeho troch stanovísk, ukončené „poďakovaním za trpezlivosť“.

Na každom stupni vývoja spoločnosti bol podmienkou jej ďalšieho vývoja proces vzájomnej komunikácie založenej na výmene informácií.

Tvorivé pretváranie získaných informácií človekom ovplyvnili smer rozvoja modernej civilizácie. Bez tejto výmeny nie je možné účinné pôsobenie v spoločnosti, nie je možné ju rozvíjať.

V dnešnej dobe je aktuálna informácia považovaná za najvýznamnejší produkt vplyvu na rozvoj spoločnosti.

Magistrát mesta Bratislava svojimi rozhodnutiami na jednej strane vyššie uvedené potvrdzuje, napr. tým, že zriadil niekoľko možností komunikácie občana s mestom.

Zároveň však popiera, čoho dôkazom je jeho niekoľkoročná nečinnosť v konkrétnych prípadoch.

Nádej nikdy neumiera.

Nová politická generácia má teda obrovskú príležitosť konať v prospech občanov, ktorí nechcú byť za dverami.

P. Vavro

foto: čitateľ

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter