Napísali ste nám 24. máj 2019

Napísali ste nám: Dovoľujem si zhrnúť v krátkosti problém rezidentov pešej zóny a obyvateľov Klobučníckej ulice


Pekný deň, na základe odporúčania  pána primátora p.Matúša Valla,

dovoľujem si  zhrnúť v krátkosti problém rezidentov pešej zóny a obyvateľou Klobučníckej ulici.

V tomto období prebieha príprava VZN  hlavného mesta Bratislavy týkajúceho sa parkovacej politiky.

V rámci predstavovania  záujmu mestskej exekutívy vytvoriť jednotný regulatív platný pre všetky mestské časti,

prebieha predstavenie odbornej laickej verejnosti.Obyvatelia majú určenú lehotu  počas ktorej môžu vzniesť svoje pripomienky.

Popri tejto aktivite, ktorú považujeme za chvályhodný počin,

využil pán primátor verejné informačné prostriedky TA3 napr., na oboznámenie verejnosti s chystanými zmenami,

ktoré plánuje realizovať  "ad hoc" bez verejnej diskusie.

Zdanlivo ide o veľmi ľúbivé plány, avšak,  bez podľa nás rezidentov pešej zóny,  diskriminačné a neférové riešenie. 

O tomto zámere sme sa len tak mimochodom dozvedeli a v médiach odznelo,

že od 1.júna tohoto roku bude režim námestia SNP a Klobúčnickej ulici vyzerať inak. Budem sa venovať problému Klobučnícka ulica.

Zhrnutie

Môj príspevok na verejnej diskusii nebol  hodnotením plánu Parkovacej politiky pre Bratislavu- návrhu VZN.

Z nášho pohľadu (rezidentov pešej zóny a dotknutých ulíc), je plán regulovaného parkovania logický a my žijeme v takomto režime už viac ako 15 rokov.

Pre tento fakt  sa nebudem k problému vyjadrovať. 

Nás trápi  problém nasledovný:v médiach odznelo, že  spomínané miesta budú zbavené motorových vozidiel takým spôsobom,

že  tam budú osadené veľkokapacitné mobilné nádoby so stromami a prenosné sedenie. 

Na zhromaždení v Starej tržnici dňa 22. mája 2019  boli dotknuté osoby a reagovali tiež..

V súčasnosti na tomto mieste parkujú obyvatelia  Klobučníckej ulice,

rezidenti pešej zóny, ale aj magistrátni úradníci, podnikatelia podnikajúci na tejto ulici, 

krádkodobí návšetvníci Magistrátu, poslanci počas komisíí na Magistráte a počas zasadnutia v Primaciálnom paláci (kartičky vystavuje magistrát). 

My, obyvatelia, platíme firme Bps park poplatok, za ktorý nemáme zaručené konkrétne miesto na ulici .

Režim funguje systémom  "kto skôr príde, skôr zaparkuje." V čase spoločenských akcií, vianočných trhov,

je situácia zložitejšia, niekedy sa čaká aj 35-45 minút.

Teraz sa  pán primátor chystá  parkovanie zrušiť, osadiť kochlíky, sedenie atď.

Aj my máme radi zeleň ale aj  kľud. Sme si vedomí, že žijeme v extrémne vyťaženej atraktívnej zóne,

ale máme však aj nejaké práva.

V prezentácii p. primátora, odzneli  nasledovné vyhlásenia

  • my neexperimentujeme-  toto by bol experiment

  • preferujeme férové parkovanie- prepáčte ,ale chystané opatrenie je  nefér

  • plánujeme odmeniť  tých, čo neparkujú na  verejnom priestore -  poskytnite nám primeranú náhradu (podz.garáže napr.v zlacnenom režime)

  • každá mestská časť je iná, treba rešpektovať ich názory reprezentované ich predstaviteľmi (starosta, zastupiteľstvo)

K bodu č. 3. -  ak  budete považovať  tento nápad za nevyhnutný, tak nech mesto dohodne  s vedením podzemných garáží nejaký  ústretový režim pre nás rezidentov.

Magistrát používa jedno podlažie- pripomínam,

že keď kedysi dávno investor budoval tieto garáže, jeden z presvedčovacích argumentov verejnosti bol,

že bude ústretový k rezidentom pešej zóny. Firma  sa reštrukturalizovala majetkovo,personálne a  sľub majitelia nikdy nenaplnili.

Záver: Treba povedať, že sa zdá , že môj podnet ktorý odznel v diskusii   zarezonoval. Pán primátor dúfam pochopil, že to také jednoduché to nebude

a že je to pre obyvateľov Klobučníckej ulici  a rezidentov pešej zóny dosť zásadný problém.

Prisľúbil, že  bude hľadať náhradné riešenie- čo v tejto lokalite bude zložité. 

Poznámka: Vraj existuje niekde návrh šikmého státia na Klobučníckej ulici - pri zlikvidovaní chodníka pri ZŠ Nedbalova.

Údajne to mala niekde Ing. Kratochvílová  v projektoch kedysi.  To by sa možno ulica zmenila, 

Rozšíril by sa pás pre chodcov. Škole by sa nič nezmenilo, lebo sa tam parkuje aj tak pod oknami.....

Vážený pán Mgr. Bánovec, sme pripravení diskutovať a veríme, že bude so strany p. primátora ochota v takom rozsahu ako verbálne prisľúbil.

V prípade potreby môžeme spísať aj petíciu. Prosím, dajte mi vedieť, ja budem informovať dotknuté osoby.

s úctou  Bohdana Machaj Hrycová Mgr.

Vizualizácia::Zdroj: HMB-Živé námestie -plán na zmenu Klobučníckej ulice

1 komentár
ODPOVEDAŤ bleskovo | 26. 5. 2019, 10:28

Primátor jasne povedla že tie pakrovacie miesta budú v rovnakom rozsahu nahradené inde v MČ Staré Mesto, nepustí ho zmluva s BPS-Park tak či onak znižovať počet park. miest. Konečne sa zlepšuje vzhšad centra mesta, ak sa vám tam nepáči preťahujte sa inde. Centrum mesta má byť hlavne pešia zóna, zóna s kvalitnou zeleňou a pešími chodníkmi, je tu dobre dostupná MHD. Preto je tam úbytok parkovaích miest aj prejazdných ulíc žiadúci.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter