Napísali ste nám 29. jún 2017

Mačkami sa zaoberám od roku 1999


S  mačkami sa zaoberám od roku 1999 keď v okolí môjho bydliska začali zatvárať vetracie okienka technických  suterénov v bytových domoch.  

Vtedy som nenašla pochopenie ani  na Slobode,  zvierat ani na magistráte.

Nikto mi nepomohol   keď v roku 2002 zabetónovali  6 mačiek aj s mačiatkami v technickom suteréne domu.  Ľudia neverili že sú tam.  

21 nocí trvalo ich dostať tajne von, dokonca v jednej noci si na nás zavolali štyri policajné autá aj s kukláčmi. Boli sme len ad hoc zoskupení  dobrovoľníci.

Táto skúsenosť ma primäla založiť v roku 2006 občianske združenie POMOC MAČKÁM, čím sme získali právnu subjektivitu pre našu činnosť.  Časom sa nám podarilo získať pre našu prácu aj  dlhoročnú sponzorku.

 Za tie roky vždy sme boli v pohotovosti, zabezpečiť sterilizácie a kastrácie, liečenie,  umiestňovanie  na adopcie prikrmovanie a starostlivosť  o priestory kde  sa nasťahovali mačky -napr.  v nemocnici na  Partizánskej ul. na Zochovej ul.  a pri Kapucínskom kostole.

Teraz okrem zabehnutých aktivít nás trápi, že zo stavby štadióna Inter sa stiahli mačky do okolia, tie ktoré prežili hon na ne, vieme konkrétne kde si našli priestor* ,  kde ich zatiaľ tajne tolerujú.

Ale dokedy?  Tí, ktorí neznášajú mačky tam môžu tam klásť otravné návnady na potkanov, pričom mačky potkanov odpudzujú.

Treba sa postarať o ne, pretože potkany nie su ich potrava.

Máme v pláne  tam postaviť aj  búdky - na jednom mieste už sú - fotografiu prikladám.

Aj v ostatných lokalitách pôsobnosti OZ POMOC MAČKÁM sa začali objavovať nové, voľno žijúce  mačky, ktoré boli buď vypustené alebo.vytlačené z iných lokalít. Nie všetky sú úplne plaché z toho usudzujeme, že sú možno vyhodené...

Po toľkých rokoch odvedenej práce nám ide nám ide nám aj o peniaze, ktorými  budu čiastočne eliminované naše vlastne príspevky.

Z uvedeného vyplýva, že  za nami je dlhoročná aktivita v prospech voľné žijúcich mačiek, máme záujem v nej pokračovať a očakávame, že magistrát našu prácu v prospech mesta a mačiek  bude akceptovať.  

Nie sme predsa konkurenciou iným zoskupeniam. Ani jedno z aktívnych by nemalo byť uprednostňované, pretože ide o spoločnú a verejnú vec - hoci sa  prioritne týka  mačiek.

Lokality, v ktorých žijú kolónie volne žijúcich mačiek, o ktoré sa dobrovoľníčky našho OZ staraju sú v počte cca 250 : Karlová Ves, Dlhé diely, Kramáre, Dubravka-hlavne okolie domu dôchdcov,

Miestny úrad v starej Dubravke,cintorín Slávičie údolie,Budovy Prirodovedeckej fakulty-Mlynska dolina Petržalka: -v okoli stanice a Daňového úradu, kde pôsobia aj iné OZ Ružinov: - Ostredky-Mesačná, Pošen,

Trávniky-okolie Šalviovej, okolie Zimného štadiona a Kauflandu, Dulovo nám, Sklenárová   Devinska Nová Ves -okolie Automobilového závodu Staré mesto -okolie Palisád, Grosslingová Krasňany-Pekná ul.

V stacionáre máme priemerne 120 mačiek. Je to neúnosne treba problém riešiť.

Ing.Marta Plšková

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter