Napísali ste nám 22. marec 2018

Kde je správca komunikácií ?!


Jednou zo základných úloh hlavného mesta vyplývajúcich zo zákona o hlavnom meste Bratislava,

je zabezpečiť údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 1.a 2.triedy

(t.j. zimná a letná údržba komunikácií), ktorú od 1.11.2010 na základe zmluvy s hlavným mestom zabezpečuje súkromná spoločnosť.

Mesto prostredníctvom sekcie správy komunikácií, životného prostredia a staveb. činností magistrátu hl. mesta a dodávateľských firiem vykonáva pravidelne rutinnú údržbu ciest, chodníkov,zelene,mostov, dopr. značenia a pod... Pekne napísané, no realita...

Ul. Odbojárov č 2. a ul. Karadžičova/Mlynské nivy ,či jeden z mnohých problémov.

Ani po niekoľko mesačnom nahlasovaní na MsP Bratislava, na MÚ BANM a MÚ BA Staré Mesto či priamo na magistrát hl. mesta SR Bratislavy nedošlo k náprave.

Kamene/odpadnuté obrubníky na krajnici = katastrofa pre cyklistov/motoristov.

Primátor Bratislavy sa pred časom vyjadril: „Bratislava je v súčastnosti v dobrej kondícii „!

Ja si ho dovolím poopraviť - nie Bratislava, my Bratislavčania sme v dobrej kondícii, aby sme ten každodenný život bez väčšej ujmy na zdraví zvládali aj bez Vašej pomoci.

Tomáš B.

Foto: autor

1 komentár
ODPOVEDAŤ Pripad pre logopeda | 23. 3. 2018, 10:36

Nic nove. Magistrat dlhodobo ignoruje svoje povinnosti v mestskych castiach.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter