Napísali ste nám 27. apríl 2018

Je potrebná rozsiahla oprava vozoviek?


(Napísali ste nám) - Dobrý deň !

V zásielke s pošt. poukážkou za účelom zaplatenia dane z nehnuteľností, bol aj načrtnutý plán možného využitia získaných financií pre mesto Bratislava.

Neviem, či naozaj je potrebné (len, aby magistrát urobil vábivý dojem u obyvateľov Bratislavy?),
púšťať sa do rozsiahlych opráv vozoviek a námestí, ktoré boli dávno urobené a dodnes dobre slúžia vďaka niekdajšej svedomitej a dnes už ťažko predstaviteľnej dôslednej práci stavebných a cestných robotníkov.

Neviem, prečo sa však nevenuje pozornosť:

a/ údržbe a budovaniu vodovodnej a kanalizačnej sieti

b/ údržbe a budovaniu nových zdrojov pitnej vody

Neustála výstavba „Mrakodrapov“ (dokonca aj od zahraničných architektov) v obvode a v okolí Bratislavy, mne (prepáčte) naháňa strach, ako bude vyzerať zásobovanie kvalitnou vodou o niekoľko rokov.

Ďakujem !

J.K.

Ilustr. foto: Bk-archív

0 komentárov
Pridajte komentár

Anketa

[Nová anketa]

100%


Na začiatok stránky hore
Newsletter