Napísali ste nám 29. apríl 2018

Dlhé diely: Výstavbou parkoviska by obyvatelia prišli o množstvo zelene


(Napísali ste nám) - Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne a poslanci,

v mene obyvateľov Karlovej Vsi, konkrétne časti Dlhé Diely, vás chcem požiadať o pozornosť.

V našej lokalite pri ulici Hlaváčikova sa súbežne dejú dva procesy, ktoré vyvolávajú v ľuďoch množstvo otáznikov a obavy zo znehodnotenia životného prostredia a tiež zneužitia samosprávnych pozemkov na dosiahnutie zámeru súkromného investora.

Prvým z nich je ohlásenie zámeru výstavby Polyfunkčného komplexu Dlhé Diely, ktorý predkladá spoločnosť SPV Dlhé Diely, s.r.o.

(viac tu: http://www.bratislava.sk/polyfunkcny%2Dkomplex%2Ddlhe%2Ddiely/d-11057153/p1=11049947)

Uvedený projekt považujeme za nevhodný a navyše znehodnotí okolité parcely Hl. mesta SR Bratislavy (3651/1 a 3651/448 k.ú. Karlova Ves na LV 46).

S týmto, ale súvisí aj rozhodovanie, ktoré je plne vo Vašej kompetencii. Ide o parcelu 3651/1 v k.ú. Karlova Ves, ktorú – resp. ktorej časť po odčlenení - požiadala MČ Karlova Ves zveriť do jej správy za účelom vybudovania parkoviska. Návrh materiálu na zámenu je tu:

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/23573.pdf

Žiadame Vás, aby ste tento návrh nepodporili, keďže v lokalite sú iné pozemky magistrátu v oveľa exponovanejších častiach Karlovej Vsi, ktoré by sa na vybudovanie parkoviska hodili oveľa viac.

Zverením pozemku resp. jeho časti na výstavbu parkoviska by navyše obyvatelia prišli o množstvo zelene, ktorú teraz využívajú na prechádzky a trávenie voľného času.

Existuje aj obava z koordinovaného postupu predkladateľa návrhu (MČ Karlova Ves) s developerom projektu SPV Dlhé diely, ktorej cieľom má byť povolenie tejto výstavby a likvidácia kompaktnej zelenej plochy na Dlhých dieloch.

Zároveň Vás žiadame, aby ste nesúhlasili s využívaním pozemku 3651/1 k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, ani žiadnej jeho časti, na výstavbu Polyfunkčného komplexu Dlhé Diely.

Zásah do života všetkých ľudí v širokom okolí bude významný, preto vás poprosím venovať tejto kauze mimoriadnu pozornosť a hlasovať tak, aby ste obhajovali verejný záujem obyvateľov Bratislavy a Karlovej Vsi pred záujmom developera.

Zároveň žiadam, aby z akéhokoľvek hlasovania o spomenutej parcele 3651/1 v k.ú. bola z etických dôvodov vylúčená poslankyňa Dana Čahojová pre vyvrátenie akýchkoľvek podozrení o ovplyvňovaní procesu zverovania pozemkov do správy MČ Karlova Ves, alebo smerom k developerovi spoločnosti SPV Dlhé diely, s.r.o., keďže jej manžel Jozef Čahoj bol v tejto firme od jej založenia spoločníkom a existuje podozrenie z konfliktu záujmov.

(výpis z Obchodného registra tu:

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=85610&SID=2&P=1

Zároveň si dovolím dať do pozornosti rozbiehajúcu sa petíciu proti výstavbe v spomenutej lokalite na Dlhých dieloch, kde si môžete prečítať aj argumenty občanov, ktorí sú tak proti výstavbe parkoviska ako aj polyfunkčného súboru.

Link na petíciu tu: https://www.peticie.com/peticia_proti_vystavbe_parkoviska_na_hlavaikovej_ul

Ďakujem za prečítanie a obhajobu verejného záujmu a záujmu občanov z dotknutej lokality.

S pozdravom.

Ing.Dominika Šrobárová

Foto: Zdroj: bratislava.sk

1 komentár
ODPOVEDAŤ jajbolo | 2. 5. 2018, 09:16

Drahá p. Šrobárová, radšej budete ohrozovať bezpešnosť chodcov, aj detí parkujúcicim autami na chodníkoch? Spamätajte sa, autá patria do parkovaích domov, nie na chodníky. Aj táto krajina už musí pochopiťž že základ je poriadok, aj s autami! Tento bordel s autami vám možno vyhovuje, možno aj doma máte bordel, normálni ľudia chcú ale bezpečené mesto a najmä chodníky.

Pridajte komentár

Anketa

[Nová anketa]

100%


Na začiatok stránky hore
Newsletter