Napísali ste nám 9. február 2018

Chcem sa informovať na legálnosť výrubu


Dobrý deň,

chcel by som sa informovať

1. Na legálnosť výrubu vzrastlých stromov v chránenej oblasti Devínska kobyla - dialo sa to už na sklonku roka 2017 - boli narúbané a naukladané pri lesnej ceste v údolí?

2. Kedy dáte do poriadku lesnú cestu zničenú po zvážaní tohto dreva do pôvodného stavu aspoň takého aká bola pred zvážaním? Lokalitu prikladám v priloženom súbore - mapka.

Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom

Čizmazia

Odpoveď:

Dobrý deň,

1. Ťažba v tejto oblasti bola vykonaná v zmysle platného Plánu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Lesy SR Bratislava na roky 2016-2025 a v zmysle platných právnych predpisov, teda bola legálna

2. Údržbu lesnej cesty vykonáme po odvezení drevnej hmoty z danej lokality.

Drevná hmota bude odvezená v najbližšom možnom termíne, čaká sa na mráz.

Lesná cesta o ktorej hovoríte slúži prioritne pre účely hospodárenia v lesoch, nie je to žiadna cyklotrasa ani turistická trasa, preto pri prechádzkach prírodou mimo značených trás poprosím o ohľaduplnosť, pochopenie a trpezlivosť, určite túto cestu nenecháme v takom stave, je to aj v našom záujme.

Pekný deň

S pozdravom

Ing. Martin KNUROVSKÝ

vedúci lesnej správy

Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Odštepný závod Smolenice

Foto: čitateľ

1 komentár
ODPOVEDAŤ Liptovský | 12. 2. 2018, 08:07

A to keby sa jednalo o čierny výrub, tak by to pán Knurovský priznal ?? Je hanbou, ako Lesy SR hospodária v tejto ( a nielen v tejto ) lokalite pri ťažbe dreva.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter