Napísali ste nám 20. marec 2018

Chcem reagovať na ohlas čitateľa Jozefa Somogyiho


Chcem reagovať na ohlas čitateľa Jozefa Somogyiho „Priam poburujúce sú aj arogantné reakcie tzv. Cyklokoalície“ uverejnený 19.3.2018.

1. Ľavobrežné nábrežie medzi mostami SNP a LaFranconi je v územnom pláne označený ako hlavná cyklotrasa.

Na hlavnej cyklotrase musí byť pohyb chodcov a cyklistov oddelený. Územný plán má silu zákona.

Kto koná proti územnému plánu napríklad zrušením segregovanej dopravy na hlavnej cyklotrase, poruší de fakto zákon.

Ak to urobia zástupcovia mesta a developer v súčinnosti, je to organizovaná skupina a tu sú postihy prísnejšie.

Toto asi pán Somogyi nevie. Redakcia by to ale mohla vedieť.

2.Ľavobrežné nábrežie medzi mostami SNP a LaFranconi v úseku bývalého PKO a VÚVH malo šírku 2x 5m a spolu s deliacim trávnatým pruhom viac ako 10m.

Táto šírka je dostatočná pre bezkolíznu a naozaj pohodlnú segregáciou cyklistov a chodcov.

Polovicu chodníka v súčastnosti vlastní developer J&T. Vlastní a už zastaval chodník pred River Parkom.

Vlastní a ešte nezastaval chodník pred PKO, chodník pred športovou halou volejbalového klubu polície (túto halu už J&T tiež vlastní) a chodník pred výskumným ústavom vodohospodárskym. Halu VÚVH ešte J&T nevlastní, zatiaľ.

Takže pán Somogyi, obráťte sa na zástupcov mesta, ktorí sú zodpovední za predaj polovice promenády Cyperskej firme J&T (pozri list vlastníctva).

Promenáda bola dosť široká pre všetkých, cyklistov aj chodcov. Teraz je dosť široká už iba pre podnikateľov a ich zákazníkov.

A tými cyklisti určite nie sú. Veď cyklista je chudák bez peňazí, ten sa po promenáde iba prevezie. Nič si nekúpi a iba vyplaší chodcov - nádejných zákazníkov.

Preto postupnými krokmi, aby to nebolo nápadné a v spolupráci so zástupcami mesta, treba cyklistov vyštvať ako škodnú.

Nie som členom tzv. Cyklokoalície, ale verím, že aj môjmu názoru budete venovať toľko pozornosti

a priestoru na Vašich stránkach ako názorom pána Somogyiho.

Ešte otázka, keď Cyklokoalíciu označujete tzv., prečo aj autor článku nie je tzv. Somogyi?

S pozdravom

Ing.arch. Halčin

Ilustr. Foto: Archív BK

1 komentár
ODPOVEDAŤ T.L.J. | 20. 3. 2018, 22:30

Ďakujem za článok a za vysvetlenie.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter