MHD 29. január 2019

Prestavba Mlynských nív sa dotkne liniek 21, 25, 50, 70, 88, 205, N61 a X72


Bratislavský mestský dopravca informuje, že od 18. februára bude kvôli celkovej rekonštrukcii komunikácie Mlynské nivy vylúčená doprava na ulici Mlynské nivy.

Pôjde o úsek od križovatky so Svätoplukovou ulicou po križovatku s Karadžičovou ulicou.

Na Páričkovej ulici bude zavedená obojsmerná premávka MHD.

Podľa DPB a.s. ide o dočasné zrušenie párových zastávok „Autobusová stanica“ na komunikácii Mlynské nivy liniek č. 50, 70, 205, N61 a X72.

Dočasné zrušenie nástupíšť „Autobusová stanica“ liniek č. 21, 25 a 88.

Ďalej dočasné zrušenie zastávky „Svätoplukova“ na komunikácii Mlynské nivy liniek č. 50, 70, 205, N61 a X72.

Dôjde k zriadeniu zastávky „Ul. 29. augusta“ na komunikácii Mlynské nivy hneď za križovatkou s Karadžičovou ulicou (smer Špitálska) s charakterom na znamenie, ktorá bude obsluhovaná linkami č. 205, N61 a X72.

Dôjde ďalej k zriadeniu párových zastávok „Cvernovka“ na komunikácii Páričkova hneď za križovatkou so Svätoplukovou ulicou (smer Karadžičova) s charakterom na znamenie,

ktorá bude obsluhovaná linkami č. 50, 205, N61 a X72.

Mestský dopravca zriadi párové zastávky „Autobusová stanica“ na komunikácii Páričkova v blízkosti výstupišťa „Autobusová stanica“ s charakterom na znamenie,

ktorá bude obsluhovaná linkami č. 50, 205, N61 a X72. Zastávka v smere Karadžičova bude zároveň nástupište liniek č. 21, 25 a 88.

Ďalej dôjde k zlúčenie názvu zastávok „Košická“ - „Košická, Autobusová stanica“, k zlúčeniu názvu zastávok „Svätoplukova“ - „Košická, Autobusová stanica“

a k úprave názvu zastávky „Mliekárenská“ - „Mliekarenská“.

Dotknuté linky MHD budú od začiatku dennej premávky presmerované. Linkám č. 21 a 25 bude zrušené nástupište „Autobusová stanica“ v súčasnej polohe.

Náhradné nástupište bude zriadené na opačnej strane Páričkovej ulice.

Linka č. 50 obojsmerne: medzi zastávkami „Dulovo nám.“ a „Twin City“ po trase Páričkova, Karadžičova, Dostojevského rad.

Obslúži zastávky „Cvernovka“ (na Páričkovej ulici) a „Autobusová stanica“ (na Páričkovej ulici).

Linka č. 70 obojsmerne: medzi zastávkami „Novohradská“ a „Malá scéna“ po trase Košická, Landererova, Dostojevského rad.

Neobslúži zastávku „Twin City“. Obslúži zastávky „Košická, Autobusová stanica“, „Prístavná“ a „Panorama City“.        

Linka č. 88 bude zrušené nástupište „Autobusová stanica“ v súčasnej polohe. Náhradné nástupište bude zriadené na opačnej strane Páričkovej ulice.

Linka č. 205 obojsmerne: medzi zastávkami „Kulíškova“ a „Ul. 29. augusta“ po trase Páričkova, Karadžičova, Ul. 29. augusta.

Neobslúži zastávku „Cvernovka“ (na Svätoplukovej ulici). Obslúži zastávky „Cvernovka“ (na Páričkovej ulici), „Autobusová stanica“ (na Páričkovej ulici) a „Ul. 29. augusta“ (obojsmerne).

Linka č. N61 obojsmerne: medzi zastávkami „Dulovo nám.“ a „Ul. 29. augusta“ po trase Páričkova, Karadžičova, Ul. 29. augusta.

Obslúži zastávky „Cvernovka“ (na Páričkovej ulici) „Autobusová stanica“ (na Páričkovej ulici) a „Ul. 29. augusta“ (obojsmerne).

Linka č. X72 obojsmerne: medzi zastávkami „Novohradská“ a „Ul. 29. augusta“ po trase Svätoplukova, Páričkova, Karadžičova, Ul. 29. augusta.

Obslúži zastávky „Košická, Autobusová stanica“ (obojsmerne), „Cvernovka“ (na Páričkovej ulici),

„Autobusová stanica“ (na Páričkovej ulici) a „Ul. 29. augusta“ (obojsmerne).

Zároveň bude predĺžená trasa zo smeru Nemocnica sv. Michal od zastávky „Ružová dolina“ priamo po Trenčianskej ulici, kde ukončí jazdu na zastávke „Mliekarenská“ (nástupište a výstupište ako linka č. 209)

a späť po Trenčianskej ulici, kde sa od zastávky „Ružová dolina“ napojí na pôvodnú trasu k Nemocnici sv. Michala. Obslúži zastávku „Mliekarenská“ (nástupište a výstupište ako linka č. 209).

(red dpb)

Ilustr. foto: DPB

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter