MHD 5. august 2018

Niektorí Dúbravčania nie sú spokojní s riešením spojov MHD. DPB a.s. odpovedá na niekoľko otázok


Najmä na sociálnej sieti sa z času na čas objaví diskusia i polemika o tom, či MHD v Dúbravke vyhovuje. Čo by bolo lepšie, či ako by si Dúbravčania predstavovali riešenie liniek v tejto mestskej časti.

Oslovili sme preto DPB a.s. s otázkami na témy, ktoré sa na sociálnej sieti objavili a zaujali nás.

Niektoré názory a postrehy sme zaslali dopravnému podniku aj s našimi otázkami.

Z FCB:

Z Dúbravky nejde žiaden priamy spoj k nemocnici, na stanicu, na letisko, do divadla...ale zas máme dva spoje na rovnakej trase...

OTÁZKA BK: Prečo linka 84 v podstate kopíruje linku 83 až za Most SNP - aký to má zmysel...?

ODPOVEĎ DPB:

Označenie liniek je v súlade so snahou prehľadnosti celého systému MHD. V prípade liniek č. 83 de 84 je podstatné, že linky zabezpečujú priame spojenie pre dopytovo najsilnejší prúd Dúbravka – Patrónka – SAV (dotyk k ŽST Hlavná stanica) – Hodžovo nám. (centrum mesta), následne sa na území MČ Petržalka vetvia.

Linky č. 83 a 84 je možné označiť jedným číslom; t.j. existovala by iba jedna linka, ktorá by mala rôzne ciele – tak ako napr. linky č. 80, 21, atď..

OTÁZKA BK: Aký je problém, aby linka 83 zachádzala na Hlavnú stanicu a potom pokračovala po svojej trase?

ODPOVEĎ DPB:

Časová strata linky č. 83 by spôsobila nerovnomerný následný interval s linkou č. 84 v ich spoločnom úseku. Taktiež časová strata spôsobená zachádzkou by nevyhovovala väčšine cestujúcich, ktorých cieľom nie je ŽST Hlavná stanica.

Zároveň časová strata zachádzky nemá dostatočný benefit v porovnaní s časom potrebným na peší presun zo zastávky SAV na ŽST Hlavná stanica (zastávka SAV je v pešej dostupnosti k ŽST Hlavná stanica).

V neposlednom rade je kapacita a infraštrukturálne podmienky v predstaničnom priestore poddimenzované k súčasným potrebám, obsluha tohto priestoru ďalšou linkou MHD by spôsobila v určitých časoch ešte väčší dopravný kolaps.

Z FCB

Zato do Petržalky sa dvomi spojmi prestupovať nemusí. Ani jedna nejde k nemocnici...

OTÁZKA: Prečo jedna z liniek 83 a 84 nejazdí k nemocnici ANTOLSKÁ?

ODPOVEĎ DPB:

Systém MHD v Bratislave je tak ako vo všetkých väčších mestách, systémom prestupným, nie je možné viezť linky „odvšadiaľ – všade“.

Z FCB

Čo sa týka Dúbravky, viac ma trápi, že zastávku „Technické sklo“ obsluhuje iba jeden spoj, ktorý si koľko krát chodí ako chce alebo úplne vynechá.

OTÁZKA: Prečo tam jazdí len jeden spoj a vynecháva?

ODPOVEĎ DPB:

Pre oblasť Technické sklo je dostatočná ponúkaná kapacita linkou č. 20. V súčasnej dobe DPB, a.s. neeviduje nedostatočnú kapacitu pre túto oblasť.

Priemerný denný obrat cestujúcich na tejto zastávke predstavuje 177 cestujúcich počas pracovného dňa.

Z FCB

Mali sme 22-ku na Kramáre a 34-ku na Račko. Električky 4 - tá šla tuším na ŽST Nové Mesto, ako teraz; 5 a 12 na Šafko. Tieto linky boli určite lepšie...

OTÁZKA: Prečo DPB zrušil linku 22 na Kramáre nenahradil ju? V čom je problém? Prečo linka 4 nemôže zachádzať na ZST Nové Mesto a potom pokračovať na Zlaté? V čom je problém?

ODPOVEĎ DPB:

Vybudovanie trate Vojenská nemocnica – Patrónka si vynútilo zmenu organizácie dopravy, kedy oblasť Kramáre bolo možné (a žiaduce) začať obsluhovať výlučne ekologickou trolejbusovou dopravou z tohto smeru.

Z tohto dôvodu sa posilnila dopravná obsluha v tejto oblasti trolejbusovými linkami a recipročne utlmila/skrátila autobusová doprava.

Zachádzka linky č. 4 na ŽST Nové Mesto by spôsobovala neadekvátnu časovú stratu pre väčšinu cestujúcich využívajúcich priame/radiálne smerovanie linky č. 4 na Vajnorskej radiále.

(red)

Ilustr. Foto: Archív BK

1 komentár
ODPOVEDAŤ Marián Otočka | 6. 8. 2018, 16:54

Na čo sa Dúbravčania sťažujú? Nechce sa im chodiť pešo? Nebaví ich prestupovať, alebo čo majú za problém? Ja to nechápem... nech sú radi, že majú električku a nemajú také kolóny ako my vo Vrakuni a v Biskupiciach... tu električka nie je a aj keď tu síce jazdia trolejbusy a autobusy, tak pravidelne ráno a pobede stoja v kolónach... v mestách ako je napr. Brno alebo Pardubice majú omnoho menej zastávok a tak organizovanú dopravu tam majú, že jedným spojom sa dostať z konca mesta na druhý nehrozí a prestupujú a nesťažujú sa. Serú ma strašne takéto zbytočné sťažnosti od vyhíčkaných CPčkárov, čo mali na dedinke 4 ulice a pred domom mali jednu Coop jednotu... Bratislava neni malá a toľko vozidiel a vodičov nie je, aby busy išli všade...

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter