MHD 19. august 2019

DPB nakúpi nové autobusy s kamerovým systémom aj USB nabíjačkami


Bratislavský dopravný podnik informuje, že 19. augusta bola zverejnená verejná súťaž na obstaranie 81 kĺbových autobusov a 4 minibusy.

Ako uvádza DPB a.s., na rozdiel od minulosti nebude hlavným kritériom verejnej súťaže len cena. Dôležitým parametrom pri vyhodnotení bude aj obsaditeľnosť vozidla, či prevádzkové náklady z hľadiska spotreby.

Za účelom zvýšenia transparentnosti a možnosti zapojenia sa čo najväčšieho počtu uchádzačov do súťaže, vyhlasuje DPB, a. s. 2 verejné obstarávania.

V prípade kĺbových autobusov sa predmet zákazky delí na tri časti - a to 70 ks kĺbových autobusov,

10 ks kĺbových autobusov s rozšírenou možnosťou prepravy batožiny a 1 kĺbový autobus, ktorý bude slúžiť pre účely Autoškoly DPB, a. s.

Zároveň obstaráva aj minibusy, ktoré sú predmetom samostatnej súťaže. „Oslovili sme všetkých výrobcov autobusov so zastúpením na česko-slovenskom trhu.

Na základe cenového prieskumu nám bolo potvrdené, že podmienky stanovené v technickej špecifikácii pre rozhodujúcu časť zákazky,

čo je 70 kĺbových vozidiel, vie splniť minimálne 6 uchádzačov z celoeurópskeho trhu s tým,

že oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania už bolo zverejnené aj v Úradnom vestníku Európskej únie,“ povedal predseda predstavenstva DPB, a. s. Martin Rybanský.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bude následne zverejnené aj vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejného obstarávanie.

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 35 dní od zaslania oznámenia o vyhlásení VO do príslušných vestníkov.

Zákonná lehota je síce 30 dní, avšak DPB, a.s. sa rozhodol pridať ďalších 5 dní,

aby sa mohlo zapojiť čo najviac uchádzačov, ktorí by mali dostatok času na prípravu kvalitnej ponuky.

Novými autobusmi plánuje DPB, a. s. nahradiť najstaršie vozidlá ako napríklad vozidlá typu Karosa, Tedom, či Solaris.

Všetky nové vozidlá budú nízkopodlažné s výklopnými plošinami pre zdravotne postihnutých,

plne klimatizované (prihliadalo sa na vyšší výkon klimatizácie, s oddelenou klimatizáciou pre cestujúcich a pre vodiča), s vnútorným aj vonkajším kamerovým systémom.

Pri kĺbových vozidlách sa budú dvere otvárať  na fotobunku.

Nákupom autobusov s rozšírenou možnosťou prepravy batožiny chce DPB, a. s. zvýšiť štandard obsluhy liniek, ktoré prevážajú väčší počet turistov.

Prihliadalo sa aj na vybavenie priestoru vozidla pre lepšiu prepravu kočíkov, či bicyklov.

Vozidlá budú mať moderný informačný systém, sedadlá s koženým alebo koženkovým čalúnením,

USB nabíjačky, wifi vybavenie, automatické počítanie cestujúcich, motor najnovšej emisnej normy euro 6 s cieľom znižovať ročnú produkciu emisií.

(red)

Foto je ilustračné/Archív Br.kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter