MHD 30. júl 2019

DPB hľadá nových vodičov trolejbusov


Dopravný podnik Bratislava (DPB) hľadá nových vodičov trolejbusov.

Záujemcovia sa môžu 8. augusta o 15.00 h zúčastniť náborového dňa vo vozovni Jurajov dvor v Bratislave.

Dozvedia sa tu potrebné informácie o výkone práce vodiča trolejbusu, zároveň si môžu vyskúšať aj jazdu s trolejbusom.

TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Záujemcovia o túto pozíciu budú školení v autoškole DPB.

Podmienkou však je, aby vlastnili vodičské oprávnenie minimálne skupiny B a musia spĺňať vekovú hranicu 24 rokov.

Uchádzač na pozíciu vodiča musí byť zdravotne spôsobilý,

čo preverí pracovná zdravotná služba DPB a musí absolvovať aj psychologické testy,

ktoré zabezpečí referát psychológie podniku.

"Výhodou je dobrý vzťah k motorom, k ľuďom, slušné a zdvorilé vystupovanie.

Dôležité je, aby vodiči boli komunikatívni a trpezliví, s vysokou schopnosťou spoľahlivosti a sebaovládania.

V našom prípade je vítaný aj pozitívny vzťah k Bratislave," priblížil podnik.

DPB ponúka na vlastné náklady preškolenie zo skupín vodičského oprávnenia B a C na skupinu D i oprávnenie na vedenie trolejbusov.

Toto preškolenie zabezpečuje DPB vo vlastnom stredisku autoškoly.

"Tým si samozrejme vodičov zaväzujeme na zotrvanie v podniku na určitú dobu," podotkol DPB. 

Záujemcom ponúka tiež náborový príspevok pre kvalifikovaného vodiča autobusu či trolejbusu s vodičským oprávnením skupiny D vo výške 3000 eur

alebo náborový príspevok pre budúceho vodiča trolejbusu s vodičským oprávnením minimálne skupiny B vo výške 1500 eur.

Taktiež získanie príslušného vodičského oprávnenia a odbornej spôsobilosti vodiča MHD zdarma,

vernostný príspevok pre vodiča trolejbusu či odmenu za odporučenie kvalifikovaného vodiča autobusu či trolejbusu.

(TASR)
Foto: Archív/Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter