MHD 27. máj 2019

DPB chce kúpiť dvanásť ojazdených kĺbových autobusov kvôli oprave Karlovesko-dúbravskej radiály


DPB. a.s. obstaráva 12 ojazdených kĺbových autobusov. Ako tvrdí bratislavský mestský dopravca,

rýchle obstaranie je nevyhnutné z dôvodu navýšenia kapacity kĺbových autobusov počas výluky električkovej dopravy z dôvodu modernizácie Karlovesko – dúbravskej radiály.

DPB, a.s. má záujem obstarať ojazdené kĺbové autobusy s naftovým motorom,

avšak v dobrom technickom stave. Obstarávanie je na 6 ks štvordverových a 6 ks trojdverových autobusov.

Celková kúpna cena týchto 12 autobusov sa odhaduje na menej ako polovicu kúpnej ceny jedného nového podobného typu autobusu.

Odhadovaná kúpna cena všetkých 12 kusov autobusov je cca 132 300 EUR bez DPH,

pričom kúpna cena jedného autobusu na základe cenového prieskumu,

ktorý si DPB, a.s. urobil by mala byť v priemere cca 11 tisíc EUR bez DPH.

Finálna kúpna cena bude známa až na základe predložených ponúk od uchádzačov.

Dopravný podnik uvádza, že počas modernizácie Karlovesko – dúbravskej radiály sa predpokladá navýšenie kĺbových autobusov až o 20 kusov v celom meste.

Kĺbové autobusy budú nasadzované do premávky denne, aby mohol DPB, a.s. zabezpečiť komfortnú prepravu cestujúcej verejnosti.

Tieto obstarané autobusy budú nasadené aj na iné linky MHD v meste.

Všetkých 12 ojazdených autobusov, ktoré má DPB, a.s. záujem obstarať budú nízkopodlažné a následne nahradia vysokopodlažné staré autobusy typu Karosa.

DPB, a.s. robí opatrenia na zefektívnenie starších autobusov,

avšak finálne zabezpečenie komfortu pre cestujúcu verejnosť príde v podobe  nových 80 kĺbových autobusov,

ktoré DPB, a.s. plánuje obstarať v blízkej budúcnosti a v súčasnej dobe pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania.

Po dodaní nových autobusov sa staré autobusy z vozidlového parku postupne vyradia a nahradia týmito novými.

(red)

Zdroj a foto: DPB a.s.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter