MHD 22. august 2019

Dopravný podnik neočakáva, že by sa do výstražného štrajku zapojilo veľa vodičov


V súvislosti s avizovaným výstražným štrajkom jednou z odborových organizácií v DPB a. s. na 2. septembra ráno,

 

bratislavský dopravný podnik pre Bratislavský kuriér uviedol, že neočakáva veľké množstvo zapojenia sa vodičov do tejto aktivity odborovej organizácie Autošofér.

 

Ako ďalej mestský dopravca pre Br. kuriér uviedol, že sa podnetmi Odborovej organizácie Autošofér, náležite a v súlade s osobitnými a vnútornými predpismi podniku zaoberá a starostlivo ich preveruje,

 

nakoľko nielen spokojnosť vodičov MHD, ale všetkých zamestnancov DPB, a.s., je jednou z najväčších priorít podniku.

 

Vedenie DPB, a.s. neustále prijíma opatrenia, ktoré robia povolanie vodiča MHD ešte atraktívnejším.

 

V prvom rade ide o nadpriemerný platový medziročný nárast – u vodičov trolejbusov o 14%, u vodičov autobusov o 14,9% ročne a u vodičov električiek až o 18% ročne. 

 

Priemerná mzda vodiča MHD sa tak za prvý polrok 2019 dostala na úroveň 1 456 eur, čo predstavuje medziročný nárast 15%.

 

Posledný nárast mzdy pre všetkých zamestnancov DPB, a.s. nastal od 1. júla 2019. Najväčšie zvýšenie mzdy, nárast viac ako 20% sa týka najmä nedostatkových,

 

kvalifikovaných robotníckych profesií a nárast takmer 10% u vodičov prostriedkov MHD. V robotníckych profesiách ide o historicky najvyšší nárast miezd a u vodičov o najvyšší nárast za posledné roky.

 

DPB, a.s. v súčasnej dobe čaká na pridelenie rozhodcu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý by určil odborovú organizáciu/odborové organizácie oprávnené na uzatvorenie kolektívnej zmluvy,

 

nakoľko odborové organizácie nekonajú spoločne a vo vzájomnej zhode. Následne bude vedenie podniku pokračovať v rokovaniach.

 

DPB, a.s. v stanovisku ďalej uviedol, že rešpektuje ústavou SR garantované právo na štrajk, v prípade ak aj niektorí z vodičov využijú toto právo,

 

DPB, a.s. urobí všetko preto, aby sa jeho realizácia dotkla cestujúcej verejnosti čo najmenej.

 

„DPB, a.s. si však robil a stále robí prieskum a neočakáva veľké množstvo zapojenia sa vodičov do tejto aktivity odborovej organizácie Autošofér,“ dodal podnik.

(rl)

Foto: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter