Lesopark 18. marec 2021

V mestských lesoch zistili osem druhov dravcov, poznáte ich?


V bratislavských mestských lesoch zistili osem druhov dravcov. Päť z nich tu aj hniezdi, ale len jeden – myšiak hôrny je bežnejší. Zo štyroch druhov sov tu mláďatá vychováva len sova obyčajná, vzácne aj výr skalný. Informuje o tom organizácia Mestské lesy v Bratislave vo svojej novej brožúrke o dravcoch a sovách.

Vzácny hosť 

V bratislavskom lesoparku odhadujú asi 20 párov myšiaka hôrneho, desať až 15 párov jastraba krahulca, jeden až tri páry včelára lesného i jastraba veľkého a jeden pár sokola sťahovavého. V mestských lesoch hniezdi zhruba 20 párov sovy obyčajnej, ktorá tu patrí medzi najbežnejšie druhy. Za vzácneho hosťa označili sovu dlhochvostú, ktorá bola pri Bratislave v zimnom období výnimočne zistená.

Výnimočne môžete spozorvovať aj sokola sťahovavého

Najbežnejším dravcom v lesoch v hlavnom meste je myšiak hôrny. "Vídať ho často nad areálom Snežienky, ale i nad Cvičnou lúkou," píše sa v brožúrke. O šťastí môžu hovoriť ľudia, ak zbadajú jastraba veľkého, keďže patrí medzi skryto žijúce vtáky a väčšinu dňa trávi v lese. Veľkým prekvapením v bratislavskom lesoparku bolo, keď sa ornitológom podarilo preukázať zahniezdenie sokola sťahovavého. 

Fotky a informáce o dravcoch nájdete v aktuálnej brožúre mestských lesov

Mestské lesy v Bratislave hospodária na ploche približne 3000 ha. Územie je vymedzené časťou pohoria Malých Karpát. Lesnatosť je na úrovni 96 percent, ostatné plochy pokrývajú lúčne priestory, vodné toky a nádrže, zastavané plochy či účelové lesné plochy. Drevinové zloženie je pestré, výrazne dominujú listnaté stromy.

TASR, foto: Mestské lesy Bratislava

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter