Lesopark 31. máj 2017

Rybníky na Železnej studničke sa konečne dočkali, v týchto dňoch sa do nich vracia život - doplnené


Asi po desiatich mesiacoch sa v treťom a štvrtom rybníku na Železnej studienke opäť objavila voda. Posledný  májový deň bolo vidno, najmä vo štvrtom rybníku ktorý je k Partizánskej lúke najbližšie, že hladina vody sa viditeľne zdvíha.

 Pred necelým rokom, v júli 2016, začali Mestské lesy v Bratislave s vypúšťaním štvrtého rybníka a podobne bol vypustený aj susedný tretí rybník. Dôvodom bol havarijný stav nádrží, ktorým hrozilo presakovanie vody do okolia. Nevyhnutná rekonštrukcia sa začala po vypustení s tým, že krutá januárová zima opravu čiastočne pozdržala. Termín dokončenia prác sa niekoľkokrát presúval. Zdá sa, že by už malo byť všetko v poriadku, pretože na brehoch oboch rybníkov sa opäť ozvalo charakteristické kŕkanie žiab.

 Počas apríla a mája prebiehalo odstraňovanie nedostatkov v rámci preberacieho konania, informoval nás nedávno magistrát hlavného mesta. V súčasnosti to ale vyzerá tak, že po skúšobnom napúšťaní dôjde v týchto dňoch už k ostrému napusteniu vody z potoka Vydrica, kvôli čomu bolo zhotovené špeciálne zariadenie pri mlyne Klepáč. Vzhľadom na slabšiu výdatnosť vody v potoku bude zrejme napúšťanie pomalšie.

 Koncom júla 2016 sa v rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy začalo s rekonštrukciou dvoch vodných nádrží na Železnej studničke. Mestské lesy museli pre vypúšťanie vody z vodných nádrží zabezpečiť opatrenia pre ochranu chránených živočíchov. Takéto práce musela robiť odborne spôsobilá spoločnosť. Počas čistenia a rekonštrukcie nádrže číslo 4 sa podarilo identifikovať okolo 4300 lastúrnikov - korýtka riečneho a rybničného. Lastúrniky vrátia do svojho pôvodného životného prostredia. Súčasne sa robil aj výlov rýb a ďalších vodných živočíchov v tejto vodnej nádrži. Presunuté boli do inej vodnej nádrže na Železnej studničke. Takto isto boli dočasne premiestnené aj živočíchy z nádrže číslo 3.

 Na rekonštrukciu vodných nádrží na Železnej studničke sú vyčlenené prostriedky vo výške 238 440 eur. Termínom ukončenia celého projektu bol 30. apríl 2017. Tento termín bol stanovený začiatkom marca potom, ako pôvodný termín - koniec marca padol kvôli zlým poveternostným podmienkam v januári tohto roka.

 Doplnené o informáciu Mestských lesov Bratislava:

Mestské lesy začali 26.5.2017 s overovacou a so skúšobnou prevádzkou. V priebehu overovacej prevádzky budú vodné nádrže postupne napúšťané a zaťažované a bude prebiehať zisťovanie vplyvov zaťažovacích stavov na konštrukciu vodných stavieb. Overovacia prevádzka diela potrvá min. 6 mesiacov, skúšobná prevádzka vzhľadom na rozsah a typ diela potrvá cca 1 rok. Rybníky sa napúšťajú postupne, najprv sa napustí rybník číslo 3. a neskôr rybník číslo 4. Napúšťanie rybníkov je závislé na množstve vody vo Vydrici ak aj na zrážkach. Rátame, že by napúšťanie mohlo trvať cca 2 mesiace. Po napustení rybníkov dôjde k navráteniu vylovených živočíchov . Spätný transfer bude vykonávať odborná firma, ktorá aj chránené živočíchy vyberala. Rybníky budú opätovne zarybnené a na rybníku číslo 4. sa bude dať znovu člnkovať.

(rl, tasr)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter