Lesopark 16. apríl 2021

Mestské lesy: Počet návštevníkov sa v lesoparku zvýšil minulý rok približne trojnásobne. Vnímame to pozitívne


Návšteva okolitej prírody hlavného mesta, ktorej gro tvoria Mestské lesy Bratislava, sa stala najobľúbenejšou aktivitou, akou si vedia Bratislavčania užiť svoj voľný čas. A tak sme sa spojili s vedením tejto organizácie, ktorého sme sa popýtali tak na ťažbu dreva či negatíva enormného náporu turistov na lesy, ako aj na problém s dopravovaním sa turistov do prírody. Porozprávali sme sa s Marekom Pávom, zodpovedného za manažment projektov a správu majetku.   

Už rok zažívajú naše lesy taký nápor, aký možno v modernej histórii nezažili. Spôsobila to pandémia a fakt, že nič iné, ako zájsť do prírody, vlastne nemôžeme. Vnímate tento nápor na Mestské lesy pozitívne alebo negatívne?
Počet návštevníkov sa v lesoparku zvýšil minulý rok približne trojnásobne. Vnímame to pozitívne. Naše lesy sú určené na rekreáciu. Oddych a šport v prírode má dobrý vplyv na zdravie aj kvalitu života obyvateľov Bratislavy. Negatívom vyššej návštevnosti je väčšie množstvo smetí v lese, konflikty návštevníkov s voľne pustenými psami, či napätie medzi cyklistami a pešími na frekventovaných trasách. To však vnímame ako dočasné problémy, ktoré sa postupne zlepšia vyššou informovanosťou jednotlivých skupín.

Aktuálna situácia nám zároveň ukázala, aké nedostatky pre mestských turistov okolité lesy majú. Či už ide o nedostatok lavičiek, smetných košov, značenia, atď. Pripúšťa si nedostatky v tomto ohľade aj vedenie Mestských lesov?
Problém nedostatku rekreačného mobiliáru sa týka najmä lesov v správe iných subjektov, ktoré na tento účel nemajú financie. Mestské lesy majú mobiliáru dostatok. Priebežne ho však dopĺňame na miesta, ktoré považujeme za viac navštevované.

Kde napríklad to mohli turisti pocítiť?
Minulý rok napríklad pribudli štyri nové opekacie miesta na Partizánskej lúke, lavičky pri rybníkoch aj pri ohniskách na Železnej studničke. Rovnako je dôležité udržiavať existujúce veci pre návštevníkov v dobrom stave. Práve na toto sa teraz zameriavame najviac.

Za samostatnú kapitolu by sme mohli označiť nedostatok parkovacích plôch na okraji prírody pre tých, ktorí za prírodou cestujú v rámci svojho okresu, no buď sú hendikepovaní alebo ide o mamičky s kočíkmi, a tak je pre nich automobil najlepším riešením.
Rozšírenie parkovísk by znamenalo trvalo vyrúbať časť lesa, čo verejnosť vníma veľmi negatívne. Pracujeme však na tom, aby sme vniesli poriadok a kvalitu do existujúcich parkovísk. Vyznačujú sa miesta pre ZŤP osoby, chystáme ukazovatele voľných parkovacích miest. Na Peknej ceste a pri Červenom moste možno parkovacie miesta v budúcnosti pribudnú, tak aby to nebolo na úkor lesa.

A nehľadajú aj iné alternatívy, ako rekreantov dopraviť do lesa bez toho, aby museli použiť automobil?
Mesto Bratislava rovnako pracuje na väčšom komforte, čo sa týka prístupu návštevníkov pomocou MHD, pešo aj na bicykli do lesoparku. Práve toto je veľmi dôležité, pretože dopyt po pobyte v prírode bude v budúcnosti ďaleko väčší ako možnosti zaparkovať, nech by sme do parkovísk investovali akékoľvek prostriedky.

Za ďalšiu výzvu možno považovať rozširovanie infraštruktúry v podobe náučných chodníkov či cyklochodníkov. Napríklad v Malých Karpatoch, ktoré sú najmä počas víkendov doslova preľudnené, neplánujete rozvoj v tomto smere?
Mestské lesy majú najhustejšiu sieť turistických, bežeckých a cyklistických trás na Slovensku. V rámci cyklistiky máme okrem klasických lesných ciest aj sieť singletrailov, zjazdové trate či množstvo opravených asfaltových ciest pre cestných cyklistov. Aktuálne budujeme turistickú trasu na Biely kríž, aby sme oddelili peších turistov a cyklistov, nech má každý svoj kľud.

Takmer každá cestička v mestských lesoch je už vyznačená ako turistická či cyklistická. Priestor na ďalší rekreačný rozvoj preto vidím v lužných lesoch pri hrádzi či ďalej v Karpatoch za Sv. Jurom, ktoré však patria iným vlastníkom, ako mestu Bratislava (štát, obce, súkromné urbáre).

A aký je postoj ML voči občerstveniu a budovaniu verejných toaliet v prírode?
Občerstvenie a toalety je možné podľa zonácie umiestňovať iba do zón intenzívnej rekreácie na okrajoch lesa (Železná studnička, Kamzík, Horáreň Krasňany). Hlbšie v lese je už priestor pre autentickú a nerušenú prírodu.

Aktuálna ponuka je dostatočná. Priestor však je na zvýšenie kvality ponúkaných produktov v niektorých bufetoch, a tiež je potreba rekonštrukcie niektorých prevádzok. Väčšina je v súkromných rukách. Pripravujeme však napríklad opravu bufetu na Partizánskej lúke, ktorý patrí mestským lesom.

Keď sme už pri tých obľúbených Karpatoch, tak možno vo všeobecnosti. Cesty sú v danej lokalite v určitých úsekoch zničené. Vekom a zrejme aj od nákladných vozidiel, ktoré v lokalite ťažia drevo. Do akej miery sa tam ešte ťaží?
Mestské lesy ťažia oproti minulosti už len zanedbateľné množstvo dreva. Väčšina kamiónov prechádzajúcich cez lesopark zváža drevo pre okolitých vlastníkov lesov. Nevieme tomu zo zákona úplne zabrániť, snažíme sa však minimalizovať negatívne dopady na návštevníkov.

A oprava ciest, ktoré sú desiatky rokov staré a prípadne ich zničili ťažké nákladné stroje?  
Čo sa týka opráv ciest, rekonštruujeme ako prvé úseky najviac navštevované cyklistami. Napríklad trasu Železná studnička – Biely kríž. Okrem tejto cyklotrasy je v pláne aj cesta Snežienka – Kamzík a stará Rača – Biely kríž (Potočná ulica). Sami tu jazdíme na bicykli a radi by sme opravili všetko. Rozpočet je však limitovaný.

Majú ešte Mestské lesy aj také lokality, ktoré sú ľuďmi stále málo poznané, no pritom majú veľký potenciál? 
Vzhľadom na širokú sieť značených trás, množstvu ohnísk či altánkov a polohy v tesnom kontakte s hlavným mestom, je návštevnosť našich lesov vysoká. Nedá sa povedať, že by ešte existovala menej navštevovaná lokalita.

Ak by sme to mali zhrnúť vo všeobecnosti, tak aké sú rozvojové plány ML v najbližšej budúcnosti?
Rozbehnutých projektov je veľa. Spomeniem napríklad budovanie novej turistickej trasy na Biely kríž. Začíname s komplexnou opravou obľúbeného rekreačného areálu Malý Slavín, začína sa stavba centra lesnej pedagogiky pre deti na Kamzíku, ktorého súčasťou je aj obnova lesníckeho arboréta. Čoskoro začíname s transformáciou bývalých muničných skladov na Peknej ceste na oddychový areál, na základoch starej horárne tu vznikne grilovací altánok, pribudnú ohniská a Petanque ihrisko. Pripravené máme aj drevené pobytové schody na brehu rybníka na Železnej studničke, kde si budú môcť návštevníci oddýchnuť na slnku, pozorovať život na rybníkoch či čítať knihu.

 

Veronika Trojanová
(foto MLB)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter