Kultúra 29. november 2018

Vianočný koncert ADOREMUS a Warchalovci bude 26. decembra


Do Katedrály sv. Martina v Bratislave, prichádzajú po roku opäť umelecké telesá ADOREMUS a WARCHALOVCI. Vystúpia 26. decembra 2018 o 15:00 hod..

Tradičným koncertom prinesú hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc. Hosťami programu budú Miroslav Dvorský a Ján Babjak.


Koncert predstavuje Prostonárodnú vianočnú omšu a pastorálne piesne zo zbierky Andreja Kmeťa „Prostonárodné vianočné piesne“ v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a orchester.

Táto vzácna zbierka zostavená Kmeťom v 60. rokoch 19. storočia ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného repertoáru ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu.

Je významným hudobno-literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky.

V programe koncertu nebude chýbať ani inštrumentálne dielo, ktoré svojim naturelom zdôrazňuje a sprítomňuje atmosféru Vianoc – známe Concerto grosso g mol č. 8 op. 6 Fatto per notte di Natale / Na Božie narodenie od Arcangela Corelliho.

Návštevníci koncertu sa môžu tešiť aj výberu piesní z vianočného slovenského klenotu - Vianočnej omše Radostná zvesť Jozefa Halmu ako i jeho známej a obľúbenej hymnickej piesni Kráľovná nebies,

ktorá bola premiérovaná práve pred 40 rokmi, no stále je aktuálna, pre svoje posolstvo a melodickosť vždy „chytí“ poslucháča za srdce.

Halmová tvorba bude zastúpená aj jeho skladbou Sancta Maria. Skladba má pôsobivý rytmus, ktorý k latinským slovám Ave Maria padne ako uliaty a má v sebe kus talianskeho temperamentu.

Pieseň je komponovaná v štýle romantizmu, avšak hudba je nadčasová. Na koncerte skladby zaznejú v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a orchester.


Príbeh o príchode Kráľa ľudských sŕdc je odetý do pestrých šiat slov, zvykov, malieb a piesni. Dramaturgia Vianočného koncertu ponúka preto pestrú paletu kolied, ktoré nám v obdivuhodnej a rozmanitej podobe po stáročia, na celom svete zvestujú zvesť biblického príbehu Tajomstva Narodenia Ježiša.

Neopakovateľnú atmosféru svätej noci, ktorá vyzýva ľudské duše k stíšeniu a prijatiu večne živej správy o Narodení, obohatí v závere koncertu obľúbená Gruberova Tichá noc.

Vianočná hudba interpretované v autentickom, monumentálnom sakrálnom priestore ponúka nevšedný, jedinečný umelecký zážitok a zaiste obohatí prežitie sviatočného dňa.

Účinkujú:

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala

Miroslav Dvorský - tenor

Ján Babjak - tenor

Dušan Bill / zbormajster
Ewald Danel / dirigent

Predpredaj vstupeniek je v sieti TICKETPORTAL

(red)

zdroj: ADOREMUS

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter