Kultúra 31. marec 2020

Slovenská filharmónia prichádza k poslucháčom domov


Koncerty Slovenskej filharmónie sa kvôli mimoriadnej situácii do odvolania nekonajú. A keďže nemôžete prísť k nám, do bratislavskej Reduty, my prichádzame k vám vďaka online hudobnému archívu Slovenskej filharmónie (SF).

Záznamy vybraných koncertov sprostredkovávame prostredníctvom modernej digitálnej koncertnej siene od roku 2008.  V týchto dňoch vás do nej pozývame! Informuje o tom v tlačovej správe Slovenská filharmónia.

Záznamy koncertov môžu záujemcovia v tomto období sledovať  na stránke https://stream.filharmonia.sk. Webový odkaz na tento archív je dostupný aj z domovskej stránky Slovenskej filharmónie: http://www.filharmonia.sk/ v sekcii „Koncerty online“. K dispozícii je tu takmer štyristo záznamov našich koncertov, z ktorých si môžu poslucháči vybrať.

„Snažíme sa o zaujímavú dramaturgiu a vzhľadom na  návyky jednotlivých skupín, ale i aktuálne požiadavky, napr. potreby rodičov a učiteľov, ktorí vítajú naše videá ako účinnú pomoc pri dištančnom vyučovaní, selektujeme ponuku nášho Archívu do niekoľkých žánrových celkov, pre ktoré sme pripravili špeciálny časový rozvrh zverejňovania koncertov,“ uvádza SF.

Sekcia koncertov Filharmonická škôlka ponúka koncerty špeciálne pripravované pre rodičov a deti, ponuka bude aktualizovaná vždy v stredu o 8:30 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/vzdelavacie-a-rodinne-koncerty/

Sekcia Hudobných akadémií obsahuje mnoho výchovných koncertov, ktoré môžu využívať učitelia základných umeleckých škôl, ale i základných škôl práve v aktuálnej situácii dištančného vzdelávania. Ponuku SF aktualizuje vždy v piatok o 9:30 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/vzdelavacie-a-rodinne-koncerty/

Sekcia Symfonické koncerty sa bude aktualizovať vo štvrtok o 19:00 na stránke https://stream.filharmonia.sk/koncerty/sf/. Táto sekcia obsahuje aj záznamy koncertov Slovenského filharmonického zboru, ponuku nájdu milovníci zborového umenia na stránke https://stream.filharmonia.sk/koncerty/sfz/

V sekcii Komorné koncerty nájdu záujemcovia alternatívne typy koncertov. Komorné koncerty a recitály sa aktualizujú vždy v nedeľu o 16:00 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/komorne-koncerty-a-recitaly/. Táto ponuka sa bude striedať s ponukou koncertov Slovenského komorného orchestra na stránkach: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/sko/

Sekcia Organové koncerty bude aktualizovaná vždy v nedeľu predpoludním o 11:00 na stránke: https://stream.filharmonia.sk/koncerty/organove-koncerty/

Uvedené časy sa týkajú noviniek, prvého zverejnenia. Od toho momentu zostávajú odkazy k dispozícii permanentne, na neobmedzenú dobu. 

Vzhľadom na rôznorodú vekovú kategóriu, divákov bude SF koncerty z Archívu SF  paralelne zverejňovať aj na sociálnych sieťach - Facebooku, Instagrame a Twitteri Slovenskej filharmónie nasledovne:

Filharmonická škôlka – streda 8:30 

Hudobné akadémie – piatok 9:30

Symfonické koncerty – štvrtok 19:00

Komorné koncerty SKO – nedeľa 16:00

Organové koncerty – nedeľa 11:00

„Časy zverejňovania sú prispôsobené aktivitám v rodinnom prostredí s malými deťmi. Pre školy, abonentov a návštevníkov sme zachovali časy, v ktorých sú zvyknutí prichádzať na koncerty. Prvým plánovaným programom bude Filharmonická škôlka v stredu 1. apríla o 8:30.                

Na FB reagujeme na podnety našich poslucháčov a zverejňujeme aj iné zaujímavé koncerty.

Želáme všetkým priaznivcom hudobného umenia a – samozrejme nielen im, aby sme spoločne zvládli súčasnú náročnú situáciu vo fyzickom zdraví, a vďaka nášmu aktuálnemu online programu i v dobrej psychickej kondícii“.

(red)

Foto: SF/Peter Brenkus

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter