Kultúra 11. máj 2019

Podujatie Noci múzeí a galérií (18. 5. 2019) si už získalo široký okruh priaznivcov aj v hlavnom meste


Celoeurópske podujatie Noci múzeí a galérií si za 15 rokov od svojho počiatku získalo široký okruh priaznivcov aj v hlavnom meste.

Každoročne sa ho zúčastní takmer 40 tisíc domácich i turistov rôznych vekových kategórii, vrátane zahraničných návštevníkov.

Zámer usporiadateľov pritiahnuť širokú verejnosť a zábavno-vzdelávacou formou prezentovať dôležitosť ochrany a uchovávania národného kultúrneho dedičstva sa zdá, darí.

Organizátori – Slovenské národné múzeum (SNM) a Zväz múzeí na Slovensku pripravili aj v tomto roku pútavý program vo viac ako 40 lokalitách Bratislavy (18. mája).

Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) môžu Bratislavčania už tretí rok pohodlne navštíviť aj kultúrne inštitúcie v celom regióne.

Múzeá a galérie spolupracujú tak, aby bolo podujatie prístupné pre všetky vrstvy obyvateľstva bez rozdielu veku.

V rámci prezentačných aktivít ponúkajú návštevníkom slovenskú i anglickú programovú brožúru,

kde sa okrem programu môžu zorientovať aj v grafikone a cenách špeciálnej dopravy,

ktorá okrem bežných vozidiel ponúkne aj historické dopravné prostriedky.

Spoločná je aj výška vstupného, platí sa 3,- € (deti do 10 rokov zdarma) v prvej navštívenej inštitúcii.

So zakúpenou vstupenkou je možné navštevovať ďalšie múzeá a galérie v Bratislave a BSK až do polnoci.

Viac info a materiály na stiahnutie nájdu návštevníci na webovej stránke SNM – www.snm.sk, v informačných centrách,

ako aj priamo v múzeách a galériách na podujatí.

Program je sústredený od popoludňajších hodín do polnoci.

Nováčikom roku 2019 je priestor CO KRYTu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, s prezentáciou výstavy komixu KOMA v Bratislave.

Galéria mesta Bratislavy pripravila oceňovanie diel pre verejnosť,

Galéria Nedbalka otvorí Dáždnikovú ulicu a Galéria Umelka ponúka konzultácie pre záujemcov o štúdium výtvarného zamerania.

Kunsthalle zaujme detskími mediátormi,

Quo vadis pozýva na diskusiu, ako umenie rozvíja deti. Slovenská národná galéria prezentuje program s ťažiskom na 2 blokoch:

Krajina za mapou a Mednyánszky a možnosť vytvoriť si verš „na počkanie“ s pouličným básnikom.

Slovenské centrum dizajnu zaujme prehliadkou budovy Školy umeleckých remesiel na Vazovovej ulici.

Univerzitná knižnica v Bratislave hostí festival BRAK kde rekapituluje české dejiny komixu.

V Devínskej Novej Vsi sa predstavia 3 múzeá:

Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré v parku premietne dobové školské filmy,

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku s ponukou ukážok remeselných prác a

Múzeum colníctva a finančnej správy predstaví vývoj mýta, daní a ciel.

V Divadelnom ústave bude výstava dizajnérov divadelného kostýmu a

Múzeum fotografie pozýva na prehliadku výstavy bratislavských fotografických ateliérov.

Múzeum mesta Bratislavy usporiada happening Ako sa hrali naši? Múzeum obchodu spestrí expozície koncertom „Polish Blues Show V“.

V Primaciálnom paláci sprístupnia priestory formou komentovaných prehliadok (aj v anglickom jazyku).

Bratislavské múzeá SNM s programom podľa svojho zamerania:

Prírodovedné múzeum – prednášky a hravé poznávanie prírodovedných odborov,

Historické múzeum komentované sprievody k expozíciám, výstavám a prehliadky priestorov Bratislavského hradu.

Rovnako aj 4 múzeá SNM v Podhradí:

Hudobné múzeum pozýva na tvorivé dielne k výstave ...a nazvali ju Dobro®,

Archeologické múzeum prezentáciu ústrednej témy – egyptológie.

Múzeum kultúry karpatských Nemcov tamtiež, premietne film Cesty medi a

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku sprístupní novootvorenú etnografickú expozíciu.

V Múzeu židovskej kultúry sa návštevníci dozvedia o židovských sviatkoch, tradíciách.

STM – Múzeum dopravy ponúka výstavu s programom 100 rokov lodiarstva v ČSR a na Slovensku,

Súkromné vojenské múzeum B-S 6 Vrba

a Múzeum petržalského opevnenia Bunker B-S 4 Lány predstavia dejiny petržalského opevnenia z II. sv. vojny.

ÚĽUV zaujme umením košikárstva,

a Vodárenské múzeum BVS sprístupní unikátny vodný zdroj ostrov Sihoť

a zaujímavý program v Starej tržnici v Bratislave z oblasti automobilového priemyslu,

pripravili aj partneri podujatia up! City, Volkswagen Slovakia a Aliancia Stará tržnica.

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter