Kultúra 6. november 2019

Oslavy storočnice vzniku ZUŠ M. Ruppeldta vrcholia


Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta so sídlom na Panenskej ulici v Bratislave patrí medzi hudobné školy s najstaršou tradíciou.

Svojich žiakov vzdeláva už sto rokov. Sídli v historickej budove (národná kultúrna pamiatka Dom generála Georgievitsa) v pamiatkovej zóne Bratislavy, kde na nádvorí stojí socha speváčky Oľgy Trebitschovej (1887-1919), ktorá kedysi žila práve v tomto dome.

Od roku 2009 koncertná sieň školy nesie jej názov – Koncertná sieň Oľgy Trebitschovej. V súčasnosti na škole študuje takmer 700 detí.

 Od začiatku roka 2019 prebiehajú oslavy 100. výročia vzniku Hudobnej školy pre Slovensko - dnes Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta pod názvom Punc histórie, pulz prítomnosti.

Cieľom Hudobnej školy pre Slovensko založenej v roku 1919 bolo vychovávať Slovensku umelcov a pomáhať tvoriť slovenskú  samostatnú hudbu.

„V priebehu celého roka sa konajú podujatia, ktoré sú súčasťou osláv. Či už to bol Koncert Z lásky a vďaky, či koncert školskej kapely MUSIC PARK a jej hostí, stretli sa s pozitívnym ohlasom“, informuje pani riaditeľka Mgr. art. Alexandra Pažická, ktorá úspešne riadi školu od roku 2009.

„Spomeniem tiež Slávnostný koncert víťazov 9. a 10. ročníka súťaže Dni Miloša Ruppeldta, či medzinárodný koncert detských speváckych zborov a komorných orchestrov od názvom Umenie spája, ktoré boli súčasťou Festivalu Dni Miloša Ruppeldta a konali sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca“, dodáva pani riaditeľka.

Toto krásne výročie si pripomenú aj najmenší frekventanti ZUŠ pod názvom Mojej ZUŠ-ke dňa 23.10.2019.

Oslavy vyvrcholia dvoma záverečnými podujatiami v mesiaci november, ktoré sa historicky prelínajú.

6. novembra 1919 vznikla škola. Koncert pod názvom Hudobné pozdravy venované storočnici. Pôjde o slávnostný galakoncert žiakov a bývalých žiakov Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, ktorí budú účinkovať v spoločných číslach. Koncert sa bude konať  v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

10. novembra 1919 sa začalo vyučovať. A presne v tento deň sa uskutoční koncert pod názvom Punc histórie, pulz prítomnosti,  kde bude hudba plynúť naprieč generáciami žiakov školy – súčasných, ktorí začínajú svoju umeleckú kariéru i bývalých,  ktorí patria medzi významných hudobných interpretov  na Slovensku a v zahraničí. Koncert sa uskutoční v spolupráci so Slovenským komorným orchestrom v Slovenskej filharmónii a je zaradený do koncertného cyklu Junior.

Medzi absolventov – úspešných hudobníkov Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta patria hudobní skladatelia  Eugen Suchoň, Egon Krák, Vladimír Bokes, Marián Lejava, dirigenti Ľudovít Rajter, Rastislav Štúr, Dušan Štefánek,  klavírni umelci a pedagógovia Eva Fischerová-Martvoňová,  Ida Černecká , Miloslav Starosta, huslisti Tibor Kováč – popredný hráč Viedenskej filharmónie, Viktor Šimčisko, Jack Martin Händler, Gabriel Szathmáry, Pavel Bogacz ml., violončelisti Jozef Podhoranský, Juraj Alexander, Eugen Prochác, Ladislav Szathmáry, operné sólistky Ľubica Orgonášová, Linda Ballová Yvetta Tannenbergerová, violista Bálint Kovács, saxofonista a džezmen Erik Rothenstein  i významné osobnosti ako muzikologička Darina Múdra, producent Štefan Wimmer, historik umenia Peter Kresánek, herci  Ivo Gogál, Zoro Laurinc, Jana Nagyová, Lucia Hurajová, režisér Ľubomír Vajdička a mnohí iní.

„Koncerty pripravované v rámci osláv ponúknu kvalitné interpretačné umenie žiakov, zaujímavý a pestrý program, ktorý má snahu osloviť všetkých priaznivcov hudobného umenia a zároveň má ambíciu stať  sa súčasťou kultúrneho života mesta Bratislavy.“, dodáva Alexandra Pažická.

Základná umelecká škola M. Ruppeldta bola založená 6. novembra 1919 ako I. Hudobná škola pre Slovensko. Zakladateľom a tvorcom myšlienky založenia hudobnej školy na Slovensku bol Miloš Ruppeldt, ktorý patril k popredným organizátorom hudobného života na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Mnohí významní slovenskí interpreti a pedagógovia získali prvé základy hudby práve na tejto škole. V súčasnosti škola neustáva so svojimi aktivitami ponúka zaujímavé podujatia, tematické koncerty, workshopy, organizuje festival a súťaž pod názvom Dni Miloša Ruppeldta. Ponúka štúdium v takmer všetkých študijných zameraniach v hudobnom odbore, široké spektrum umeleckých aktivít a najmä  možnosť realizácie od  najmenších žiakov až po dospelých. ZUŠ má snahu vytvárať otvorené, priateľské, kultúrne prostredie s pozitívnymi medziľudskými vzťahmi. Ponúka príjemné prostredie pre žiakov, pedagógov, ktorí sú motivovaní dosahovať čo najlepšie výsledky. Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta ako škola s najdlhšou tradíciou základného hudobného umeleckého vzdelávania na Slovensku je v povedomí hudobnej, odbornej i laickej verejnosti ako moderná umelecká škola, ktorá uskutočňuje kvalitné hudobné projekty známe v Bratislave a jej okolí, ale aj na celom Slovensku.

(red)

foto: zdroj:Fusion s.r.o. a BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter