Kultúra 3. január 2021

Mesto a nadácia mesta aj v roku 2021 podporia kultúru a komunity


Hlavné mesto a Nadácia mesta Bratislavy pomôžu kultúre a komunitám aj v roku 2021. Samospráva vyhlásila pre rok 2021 výzvu v grantovom programe Strategická podpora kultúrnych podujatí, v ktorom podporí etablované kultúrne akcie. Nadácia zverejnila harmonogram výziev. Aj tento rok podporí v oblasti kultúry a komunít projekty v celkovej alokácii 600.000 eur.

Aj v novom roku možno podľa vedúcej oddelenia kultúry a správkyne Nadácie mesta Bratislavy Zuzany Ivaškovej očakávať neistotu spojenú s pandémiou nového koronavírusu a obmedzeniami. "Považujeme za dôležité prispievať systematickou podporou k udržateľnosti spolupráce medzi tvorivými a produkčnými tímami, ktoré disponujú skúsenosťami a know-how v pandémiou tak výrazne zasiahnutej oblasti, akou je realizácia kultúrnych podujatí," skonštatovala.

O grant sa môžu uchádzať len etablované podujatia s dĺžkou trvania aspoň 2 dni

Grantový program Strategická podpora kultúrnych podujatí je určený pre etablované podujatia realizované v Bratislave ako festivaly či prehliadky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky mesta. Zároveň ide o podujatia, ktoré sú dostupné pre širokú verejnosť a majú potenciál stať sa súčasťou identity mesta. "Podujatia musia stabilne fungovať a byť realizované minimálne tri roky a trvať aspoň dva dni. Žiadosti je možné podávať do 25. januára," spresnilo hlavné mesto, ktoré na podporu v programe vyčlenilo 130.000 eur.

Výber víťazných projektov bude prebiehať aj v novom roku dvojkolovo. V prvom kole odborní hodnotitelia posúdia každý projekt po obsahovej stránke na základe hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej výzve programu. Všetky projekty, ktoré postúpia do druhého kola, budú prezentované grantovej komisii pred širokou verejnosťou na začiatku marca. Víťazné projekty vyberie grantová komisia a schvaľovať ich bude mestské zastupiteľstvo na svojom marcovom zasadnutí.

Okrem podujatí Bratislava podporí aj komunitné iniciatívy či jednotlivcov 

Nadácia mesta Bratislavy sa bude aj tento rok zameriavať prevažne na podporu kultúry, komunitných iniciatív, ako aj jednotlivcov formou umeleckých štipendií. V priebehu januára a februára budú postupne vyhlásené výzvy v grantových programoch kultúra, komunity a v štipendijnom programe umenie. Pripravené sú tiež spolupráce, ktoré nadácia predstaví začiatkom roka, ako aj nová oblasť podpory v grantovom programe Kultúra, zameraná na rozvoj kapacít organizácií. 

TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter