Kultúra 5. august 2019

55. ročník Bratislavských hudobných slávností bude od 27. septembra do 13. októbra 2019


„Rezidenčným orchestrom“ Bratislavských hudobných slávností je už tradične Slovenská filharmónia/SF,

ktorá sa na 55. ročníku BHS predstaví na troch koncertoch.

V náročnom programe otváracieho koncertu festivalu uvedie pod taktovkou svojho šéfdirigenta Jamesa Judda (na snímke) ťažiskové diela symfonického repertoáru 19. a 20. storočia:

Cikkerova symfonická báseň Ráno vznikla v lete 1946 ako skladateľova reflexia vojnových udalostí a ich bezprostredných dôsledkov,

Nedokončená symfónia Franza Schuberta - ikonické dielo raného hudobného romantizmu a veľkolepý Brahmsov Klavírny koncert č. 2 v podaní nám dobre známeho Eugena Indjića,

u ktorého kritici obdivujú „suverénnu techniku, rafinovanú delikátnosť, perfekcionizmus a transparentnosť interpretácie spojenú

s osobnou charizmou.“

Aj tento rok BHS privítajú dirigenta svetového renomé Juraja Valčuhu a medzinárodné kvarteto sólistov.

So Slovenskou filharmóniou a Slovenským filharmonickým zborom uvedú majestátnu Dvořákovu Stabat mater.

Beethovenovou predohrou, ktorá uvádza záverečný koncert, predznamenáva Slovenská filharmónia rok 2020 venovaný géniovi,

ktorého 250. výročie narodenia si hudobná verejnosť pripomenie.

Pod taktovkou dirigentského mága Pinchasa Steinberga potom uvedie Maďar István Várdai, jeden z najžiadanejších svetových

violončelistov, meditatívny violončelový koncert Edwarda Elgara (ktorý mal premiéru pred sto rokmi).

István Várdai bude interpretovať Elgara dielo na legendárnom nástroji "Ex du Pré-Harrell" Stradivari z roku 1673.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia venujú BHS tento koncert výraznej osobnosti - dirigentovi Ladislavovi Slovákovi,

ktorý bol  šéfdirigentom a súčasne umeleckým riaditeľom Slovenskej filharmónie (1961 – 1988) a bol aj členom Festivalového výboru BHS.

Jednou z jeho umeleckých priorít bolo dielo Dmitrija Šostakoviča –

a tak 55. ročník festivalu uzavrie jedno zo skladateľových diel Symfónia č.5. Na BHS príde aj Milan Al-Ashhab /12.10,

ktorý sa v roku 2018 stal víťazom Medzinárodnej husľovej súťaže Fritza Kreislera vo Viedni (súťaž sa koná každé štyri roky)

a súťaže New York Concert Artists. Huslista má exotické priezvisko po svojom palestínskemu otcovi.

Narodil sa v Jeruzaleme, v Čechách žije od svojich piatich rokov.

So skúseným klaviristom Adamom Skoumalom, ktorý dotvára svoj umelecký profil aj komponovaním, spojilo Milana Al-Ashhab rovnaké vnímanie hudby

a aj vášeň pre šach. Po účinkovaní na festivale Pražská jar sa dvaja ambiciózni umelci predstavia aj na BHS.

Jedno z veľkých mien operného sveta, mezzosopranistka arménskeho pôvodu Stella Grigorian,

a žijúca legenda tanga, skladateľ a klavirista Gustavo Beytelmann, sľubujú spoločne výnimočný večer,

ktorý obohatí tohtoročný festival o novú hudobnú a estetickú dimenziu.

Dňa 5. októbra zaznejú v ňom tangá rôznych proveniencií v piatich rozličných jazykoch, 

vlastné kompozície Beytelmanna i skladby ďalšej hudobnej ikony 20. storočia, Astora Piazzollu, s ktorým Beytelmann osobne spolupracoval.

(red)

Foto: BHS/SF

Viac na http://www.bhsfestival.sk/

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter