Komunálne voľby 2022 7. október 2022

Všetko, čo potrebujete vedieť o komunálnych a krajských voľbách 2022


Na jeseň sa po prvýkrát na Slovensku uskutočnia spojené komunálne a krajské tzv. župné voľby. V komunálnych voľbách si v každej obci obyvatelia zvolia primátora a obecné zastupiteľstvo. V Bratislave ľudia vyberajú starostu a zastupiteľstvo mestskej časti a zároveň aj primátora celého mesta a mestské zastupiteľstvo.

Na úrovni krajov si ľudia zvolia predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a krajských poslancov. 

Keďže tento rok volíme vo viacerých voľbách rozhodli sme sa pre čitateľov pripraviť prehľad toho najpodstatnejšieho.

Voľby budú na jednom mieste v jeden deň

Termín volieb ešte v júni oficiálne vyhlásil predseda Národnej rady SR Boris Kolár. Spojené voľby sa budú konať 29. októbra 2022. Už tradične by mali prebiehať od 7. do 20. hodiny. Výraznou motiváciou pre spojenie oboch volieb bolo podstatné zníženie výdavkov ako pri usporiadaní dvoch samostatných volieb. Spojením volieb chceli rozhodovatelia docieliť aj praktickosť pre voliča. Ten nemusí voliť viackrát na rôznych miestach.

                                                                      Termín pre spojené voľby

Dátum

Deň

Čas

29. október

sobota

od 7. do 20. h

 

Pravidlo jednokolovej voľby sa uplatňuje rovnako tak pri voľbách komunálnych ako aj vo voľbách župných. Víťazom volieb teda bude kandidát s najvyšším počtom hlasov.

V komunálnych voľbách si zvolíme starostu a zastupiteľstvo mestskej časti a zároveň aj primátora celej Bratislavy a mestské zastupiteľstvo.

V župných voľbách si obyvatelia jednokolovo volia predsedu samosprávneho kraja a krajských poslancov po druhýkrát v histórii konania krajských volieb. V minulosti prebiehali voľby v dvoch kolách.

Kto môže voliť?

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Podobne je to aj v kraji. Právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, s trvalým pobytom v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Kandidáti

Za poslanca Mestského zastupiteľstva v Bratislave, v miestnej samospráve, či v župe môže byť zvolený obyvateľ mesta (kraja), ktorý má trvalý pobyt v Bratislave(kraji) a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

 

Pri kandidátoch na starostov, primátorov a predsedov VÚC je veková hranica vyššia. Do úradu môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v Bratislave a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

Kandidatúra vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov nie je prekážkou pre kandidatúru vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Primátori miest, starostovia mestských častí a obcí aj poslanci všetkých zastupiteľstiev sa volia na štyri roky. Pri županoch a poslancoch krajských zastupiteľstiev sa voľby prebiehajú každých päť rokov.

 

Vzdanie kandidatúry

Kandidáti, ktorí svoj predvolebný boj vzdajú tak môžu urobiť najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h).

 

Výmena stráží v úradoch by sa mala konať zložením sľubu novozvoleného kandidáta.

 

jp

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter