Komunálne voľby 2022 10. október 2022

V Bratislave a Košiciach dostanú voliči šesť hlasovacích lístkov


V Bratislave a Košiciach dostanú voliči počas spojených regionálnych volieb až šesť hlasovacích lístkov. Lístky na voľby poslancov do mestského zastupiteľstva a primátora mesta budú označené sivým pruhom. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe.

Na voľby do orgánov samosprávnych krajov bude mať volič dva lístky s modrými pruhmi - jeden lístok s kandidátmi na poslancov krajského zastupiteľstva a jeden na voľbu predsedu kraja. Oba lístky po zakrúžkovaní čísel kandidátov vloží do modrej obálky.

Na voľby do orgánov samosprávy obcí dostane volič v Bratislave a Košiciach štyri biele hlasovacie lístky. Na jednom budú kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva, čiže zastupiteľstva ich mestskej časti, na ďalšom lístku budú kandidáti na starostu mestskej časti. Na treťom lístku bude voliť poslancov mestského zastupiteľstva a na štvrtom budú kandidáti na primátora mesta. "Hlasovací lístok na voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok na voľby primátora mesta sú označené na ľavom okraji sivým pruhom," pripomenulo MV. Po úprave lístkov vloží volič všetky štyri lístky do bielej obálky.

Obálky musí volič následne hodiť do volebných schránok podľa prislúchajúcej farby. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas bude neplatný. Neplatný bude aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.

Pri voľbe primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta. Pri poslancoch môžu zakrúžkovať viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Táto informácia bude napísaná na danom lístku.

Spojené voľby budú 29. októbra. Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.

TASR, ilustračná foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter