Dobre vedieť 22. máj 2019

ZDRAVIE: Lekári upozorňujú: Priebeh každého ochorenia je možno zmierniť


V niektorých   dňoch v  kalendári okrem krstných mien nájdeme aj poznámku, 

že na daný deň pripadá nejaké historické výročie alebo že ide o medzinárodný či svetový deň.

Skutočností, ktoré sa takto pripomínajú je veľa.

Do jednej skupiny patria aj rôzne ochorenia. Veľa z nich má v kalendári pevný dátum a prívlastok svetový deň. 

Z názvu vyplýva, že na celom svete sa rôznymi formami v daný deň  upozorňuje na prblémy niektorej choroby. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila do kalendára diagnózy, ktoré na celom svete majú vzostupnú tendenciu, čo je pre niektoré štáty alarmujúce. 

Liečba  je náročná, nákladná a  napriek tomu pri niektorých ochoreniach je vzostupná úmrtnosť.

Zmiernenie tejto skutočnosti závisí od mnohých faktorov. Medzi  ne patrí aj informovanosť občanov,

teda každého z nás. Vychádza sa z toho, že život máme všetci vo svojich rukách.

V praxi platí, že si to vyžaduje informovanosť a disciplinu.

V máji je abolo niekoľko svetových dní k závažných ochoreniam. Špecialisti z jednotlivých medicínských odborov  prostredníctvom médií poskytli k nim aktuálne informácie.

Svetový deň astmy pripadá na 7.mája. Celosvetovo týmto  ochorením, ktoré postihuje najmä  priedušky a pľúca trpí  viac ako 300 miliónov ľudí.

WHO astmu zaraďuje medzi najrošírenejšie chornické ochorenie.

Na Slovensku ročne pribudne 11 tisíc novodiagnostikovaných pacientov.

Špecialisti tento dramatický vývoj pripisujú aj klimatickým zmenám a zhoršujúcim sa životným prostredím - konštatuje doc. MUDr.  M. Hájková, CSc,

hlavná odborníčka MzV  pre pneumológiu. Mimoriadny profesor MUDr. P. Pružinec, CSc. upozorňuje,

že náklady na liečby astmy sú celosvetovo vyššie ako na liečnu HUV a TBC.

Mnohí pacienti si mýlia astmu s alergiou, ktorá postihuje len horné dýchacie cesty. Obe ochorenia sú celoživotnými,

možnosti liečby sú dobré, ide o inhalačnú a inovatívnu biologickú.

Tá umožňuje pacientom mať astmu pod kontrolou čo im prispieva k vyššej kvalite života. Jednoznačne ale sa vyžaduje spolupráca pacienta, ktorá si vyžaduje disciplinovanosť.

Vysoký krvný tlak  nebolí ale môže vyvolať veľmi závažné, ba až fatálne následky.

Ide o celosvetový problém a preto 17.máj sa stal Svetovým dňom hypertenzie.

Zistiť vysoký krvný tlak skôr ako vyvolá závažný problém je jednoduché. Stačí na to tlakomer.

Mladí ludia však meranie krvného tlaku podceňujú a práve oni sa stávavú rizikovou skupinou.

Jednorázové meranie krvného tlaku nestačí. Hypertenzia ako ochorenie musí byť správne zdiagnostikovaná.

Potom nasleduje liečba, ktorá je už trvalá. Ide o tzv. kombinovanú liečbu, keď pacient berie viac liekov a práve to si vyžaduje disciplinovanosť v  pravidelnoť ich  užívania.

Poctivý prístup k liečne eliminuje riziko mozgovej mŕtvice alebo srdcového zlyhania.

Na Slovensku práve prebieha projekt "Pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou".

Meranie tlaku sa usktočňuje podľa metodických  pokynov vypracovaných v odporúčaniach Europskej kardiologickej spoločnosti a Europskej hypertenziologickej spoločnosti.

Štyri špecializované odborné spoločnosti  -hypertenziologická, kardiologická,

internistická a všeobecného lekárstva spolu s Uniou pre zdravšie srdce iniciovali vznik Charty 70/2023, čo je výzva pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou.

Víziou je zlepšenie  kontroly pacientov s hypertenziou formou edukácie ako lekárov, tak aj pacientov.

Navyše aj širokej verejnosti aj preventívnou kampaňou - ktorá sa realizuje projektom Pretože ti to hovorím. 

Už druhý rok sa ňou vyzývajú deti -aby pripomenuli rodičom, aby si dali zmerať svoj krvný tlak a to vetou, ktorú často počujú od nich "pretože ti to hovorím". 

Preventívne vyšetrenia môžu zabrániť rozvoju ochorenia, ba čo viac možno aj zachrániť život.

mik a red

Ilustr. foto: bk

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter