Dobre vedieť 29. február 2020

V Mestských lesoch ukončili sčítanie netopierov


Za netopiermi sa cez zimu vydali ochranári i do vojenských bunkrov na Železnej studničke.

Sú totiž miestom, kde v tme a tichu trávia pre nich nepriaznivé zimné obdobie. Netopiere tu sčítavajú už od roku 1996.

„Tohtoročná mierna zima sa odzrkadlila na počte i druhovom zložení zistených netopierov.

Potešili nás podkováre malé a ucháče svetlé, ale nezaznamenali sme druhy, ktoré do podzemia prichádzajú až počas silných mrazov.

Zimu pravdepodobne prečkali v stromových dutinách“ hovorí Michal Noga z mimovládnej organizácie SAOLA – ochrana prírody, ktorá tu netopiere monitoruje.

„Vojenské kaverny, ktoré kontrolujeme, nepatria v rámci Malých Karpát medzi významné zimoviská. Len zriedkavo na jednej lokalite zaznamenáme viac ako 10 jedincov, tieto miesta majú ale veľký význam v ich sociálnom živote.

Z netopierieho bunkra

Okrem netopierov tu zimujú i salamandry škvrnité a ropuchy obyčajné. Netopiere sú počas spánku citlivé na vyrušovanie.

Opakované prebúdzanie ich stojí veľa síl, ktoré im potom chýba jarnom období. Môže sa dokonca stať, že zoslabnuté jedince na jar uhynú, alebo sa na vyrušované miesto budúcu zimu už nevrátia.

Preto sme v rámci projektu „Živé podzemie“, ktorý podporila Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie, v spolupráci Mestskými lesmi najvýznamnejšie lokality uzavreli.

Zabráni sa tak neúmyselnému rušeniu chránených živočíchov a zároveň sa eliminuje riziko úrazov návštevníkov, hromadeniu odpadkov, či iných nežiaducich javov v rekreačných lesoch Bratislavy.“ objasňuje M. Noga.

Ak by ste sa s netopiermi chceli stretnúť, alebo sa o nich dozvedieť viac, možnosť máte.

„Mestské lesy v rámci environmentálnej výchovy ponúkajú pre detské kolektívy exkurziu do jedného z bunkrov aj s odborným výkladom, v letnom období pravidelne organizujeme sčítanie migrujúcich netopierov za súmraku.

Radi vám na týchto akciách výnimočnosť netopierov priblížime“ uzatvára Jana Znášiková, lesný pedagóg z Mestských lesov v Bratislave.

(red)

Foto: MLB

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter