Dobre vedieť 17. máj 2019

Tento rok pripadol Európsky deň obezity na sobotu 18. mája


Slovenská obezitologická asociácia v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti organizujú tento rok už v poradí 4.

Slovenský deň obezity. Obezita je závažné chronické epidemické ochorenie, ktoré celosvetovo postihuje nielen dospelú, ale čoraz viac aj detskú a adolescentnú populáciu.

Na Slovensku je ňou postihnutých viac ako 50 % populácie.

Príčin je viac, genetická dispozícia, metabolický syndróm, ktorý vyvolajú aj  lieky na iné ochorenia.

Dosiahnutie optimálnej váhy, nie je pre získanie  kultového štíhleho tela, i keď celkový výzor nie je zanedbateľný pre psychiku a pohodlie každého z nás.

Nadhmotnosť a obezita je nebezpečná, nakoľko s ňou súvisí nárast aj ďalších chronických ochorení.

A to diabetes, hypertenzia, opotrebovanosť veľkých kĺbov a iné.Keď  sa toto zosumuje aj so spoločenskou  diskrimináciou tak sa pacient dostáva do bludného kruhu.

A ten znásobuje fakt, že u nás absentujú centrá manažmentu obezity, v ktorých sa je pre pacientov komplexnej starostlivosti,

od modifikácie životného štýlu cez podporu fyzickej aktivity až po  bariatrickú a metabolickú chirurgiu a konzultácie so špecialistami.

V Českej republike je jedno takého centrum, v Európe už viac ako 200, prízvukuje doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

„V blízkej budúcnosti plánujeme založiť aj spoločnosť združujúcu pacientov s nadhmotnosťou a obezitou",

hovorí prezidentka Slovenskej Obezitologickej Asociácie a prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Diskrimináciu môžeme obmedziť osvetovou prácou v médiách, vzdelávaním, vytváraním a podporou zdravotných programov" ,

dodáva RNDr. JUDr. Hana Vrabcová, OS SDS nominovaná zástupkyňa Patient Council - The European Association for the Study of Obesity. 

Tie u nás ako národné preventívne  programy zostali len v papierovej forme.  Pani Vrabcová je  prvou slovenskou zástupkyňou v európskej organizácie.

Zabezpečila aj dovoz prístroja In Body 200, ktorý je jediný na Slovensku. Poskytuje komplexné informácie  o stavbe tela, z jeho vyhodnotení sa dá predpovedať riziko z nadváhy a obezity,

nakoľko sa získajú informácie o tzv. viscerálnom tuku, ktorý  je nebezpečný pretože obaľuje jednotlivé orgány.

„V záujme účinnej prevencie a následnej liečby obezity a k nej pridružených ochorení je dôležité spojenie všetkých dostupných síl a prostriedkov na celospoločenskej úrovni, zo strany zdravotníckeho i nezdravotníckeho systému", uzavrela MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.

(mik, red)

užitočný link a foto:

www.mojstob.sk

1 komentár
ODPOVEDAŤ LLMarko | 17. 5. 2019, 19:04

Naájditeee nahé-Ženy vo vašom suusedstve tu zadajte na-: nome.ga/nahe

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter