Dobre vedieť 15. marec 2019

Slovenskí pekári posilňujú svoje postavenie na trhu


Počet členov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sa výrazne zvýšil. Kým vlani zväz hájil záujmy pekárenských firiem s počtom zamestnancov 5-tisíc, tento rok to bude o 2-tisíc ľudí viac.

To znamená, že jednotná organizácia bude zastupovať 7-tisíc zamestnancov v sektore. Podľa aktuálnych oficiálnych štatistík v pekárenstve, cukrárenstve a vo výrobe cestovín pracuje 11-tisíc ľudí.

Výsledky ich práce za posledné mesiace budú pozitívne nielen pre férových obchodníkov, ale aj pre verejnosť.

Ich kroky ocenila i podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

„Začiatkom roku 2018 sa slovenskí pekári združení v menších profesijných organizáciách dohodli,

že sa spoja a stanú sa členmi najstaršej a najväčšej profesijnej organizácie Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Dôvodom bol najmä fakt, že jedna silná organizácia dokáže efektívnejšie presadzovať záujmy slovenských pekárov.

Som rada, že sa nám v tomto roku podarí rady zväzu rozšíriť o nových členov, ktorí spolu dávajú prácu dvom tisíckam ľudí.

Pevne verím, že naša snaha povedie k záchrane tradičného slovenského pekárenstva,“ priblížila Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Práve pekárenstvo je jedným z najohrozenejších odvetví na našom trhu. Pekári už dlhodobo bojujú s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, nedostatkom financií na investície,

ako aj s problémami v dôsledku nevyrovnaného boja s obchodnými reťazcami. „Je nevyhnutné, aby sme na Slovensku zabezpečili budúcnosť pekárov, cukrárov i cestovinárov.

Ide totiž o potraviny, ktoré konzumujeme denne. Chcem vyzdvihnúť, že sa im podarilo nájsť spoločnú cestu a spojiť sa do jednej organizácie.

Práve to je cesta, ako presadzovať svoje požiadavky proti dominantným reťazcom, ktoré zneužívajú nejednotnosť našich potravinárov i poľnohospodárov,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Pekári združení vo zväze stáli v poslednom roku pri zrode viacerých významných udalostí.

So Zväzom obchodu SR vypracovali a podpísali Memorandum o poctivom obchode, ktoré má pomôcť férovému podnikaniu v potravinárskej výrobe.

„Podpis memoranda vyústil do tvorby iniciatívy Poctivý obchod, ktorá má verejnosti priblížiť, ktorí obchodníci sú čestní k svojim dodávateľom i zákazníkom.

V prípade, že obchodník spĺňa podmienky, získa ocenenie Poctivý obchod. Budeme ho odovzdávať raz ročne.

V posledných mesiacoch sme sa aktívne zúčastňovali aj na tvorbe novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach, ktorý by mal prísť do platnosti v najbližších týždňoch,“ uviedla Tatiana Lopúchová.

VÝZNAMNÉ KROKY, NA KTORÝCH SA PODIEĽALI PEKÁRI ZDRUŽENÍ V JEDNOTNOM ZVÄZE:

  • Stáli pri rokovaniach o podobe novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach a zákona o cenách

  • Vytvorili iniciatívu Poctivý obchod

  • Zaslúžili sa o vznik a podpis Memoranda o poctivom obchode

  • Zaslúžili sa o vznik a podpis Memoranda o spolupráci v pekárenskom priemysle spolu s ďalšími pekárenskými organizáciami z Česka, Maďarska, Poľska a Rumunska

  • Vôbec prvýkrát v histórii slovenskí pekári zorganizovali spoločnú výstavu – Pekársky dvor – na akcii Danubius Gastro

  • Spolupracovali na vypracovaní Špecifickej hygienickej príručky pre pekársku výrobu, ktorá bola schválená aj odbornou komisiou v Bruseli

  • Podarilo sa presadiť do praxe, že dotácie vymedzené v Programe pre potravinárov môžu čerpať aj pekári

(red)

foto: tasr

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter