Dobre vedieť 20. marec 2019

Prvá Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta oslavuje 100 rokov od svojho založenia


Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta so sídlom na Panenskej ulici v Bratislave patrí medzi hudobné školy s najstaršou tradíciou. Svojich žiakov vzdeláva už sto rokov.

Sídli v historickej budove, ide o národnú kultúrnu pamiatku Dom generála Georgievitsa, v pamiatkovej zóne Bratislavy.

Na nádvorí stojí socha speváčky Oľgy Trebitschovej (1887-1919), ktorá kedysi žila práve v tomto dome.

Od roku 2009 koncertná sieň školy nesie jej názov – Koncertná sieň Oľgy Trebitschovej. V súčasnosti na škole študuje takmer 700 detí.

Od začiatku roka 2019 sa začínajú oslavy 100. výročia založenia Prvej hudobnej školy pre Slovensko - dnes Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta pod názvom Punc histórie pulz prítomnosti.

Cieľom Prvej hudobnej školy pre Slovensko založenej v roku 1919 bolo vychovávať Slovensku umelcov a pomáhať tvoriť slovenskú samostatnú hudbu.

ZUŠ pripravuje množstvo sprievodných akcií, ktoré budú venované tomuto významnému jubileu,

ako napr. Koncert Z lásky a vďaky, ktorý škola pripravuje každoročne ku Dňu matiek.

V tomto roku sa koncert uskutoční v spolupráci s umeleckou školu z Viedne, Rakúsko.

V máji organizujeme trojdňový festival Dni Miloša Ruppeldta s medzinárodnou účasťou.

Piaty jubilujúci ročník festivalu je výnimočne cyklom troch koncertných podujatí.

Prvý koncert pod názvom Hudba vážne - nevážne – Open Air Concert sa uskutoční na nádvorí ZUŠ Miloša Ruppeldta,

predstaví sa na ňom školská kapela MUSIC PARK a jej hostia“,

informuje riaditeľka Alexandra Pažická, ktorá riadi školu od roku 2009.

Ďalšie festivalové koncerty zaznejú v priestoroch Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Oslavy vyvrcholia dvoma záverečnými podujatiami v mesiaci november, ktoré sa historicky prelínajú

Totiž 6. novembra 1919 sa konalo slávnostné otvorenie Hudobnej školy,

6. novembra 2019 sa uskutoční Slávnostný galakoncert žiakov Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta a jej bývalých žiakov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Dňa 10. novembra 1919 sa začalo vyučovať, 10. novembra 2019 sa uskutoční koncert pod názvom Punc histórie pulz prítomnosti, kde hudba spojí tri generácie žiakov školy - súčasných i bývalých, žiakov,

ktorí iba začínajú umeleckú kariéru a významných interpretov, ktorí v s úspechom pôsobia v umeleckej oblasti.

Koncert sa uskutoční v spolupráci so Slovenským komorným orchestrom v Slovenskej filharmónii a bude zaradený do koncertného cyklu Junior.

Naša ZUŠ má snahu vytvárať otvorené, priateľské, kultúrne prostredie s pozitívnymi medziľudskými vzťahmi.

Ponúka príjemné prostredie pre žiakov, pedagógov, ktorí sú motivovaní dosahovať čo najlepšie výsledky.

Viacerí pedagógovia okrem pedagogickej činnosti aj aktívne umelecky pôsobia, čo pre žiakov je krásnym príkladom a veľkou motiváciou.“, dodáva Alexandra Pažická.

Základná umelecká škola M. Ruppeldta bola založená 6. novembra 1919 ako I. Hudobná škola pre Slovensko.

Zakladateľom a tvorcom myšlienky založenia hudobnej školy na Slovensku bol Miloš Ruppeldt,

ktorý patril k popredným organizátorom hudobného života na Slovensku v prvej polovici 20. storočia.

Mnohí významní slovenskí interpreti a pedagógovia získali prvé základy hudby práve na tejto škole.

V súčasnosti škola neustáva so svojimi aktivitami ponúka zaujímavé podujatia, tematické koncerty, workshopy, organizuje festival a súťaž pod názvom Dni Miloša Ruppeldta.

Ponúka štúdium v takmer všetkých študijných zameraniach v hudobnom odbore,

široké spektrum umeleckých aktivít a najmä možnosť realizácie od  najmenších žiakov až po dospelých.

ZUŠ má snahu vytvárať otvorené, priateľské, kultúrne prostredie s pozitívnymi medziľudskými vzťahmi.

Ponúka príjemné prostredie pre žiakov, pedagógov, ktorí sú motivovaní dosahovať čo najlepšie výsledky.

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta ako škola s najdlhšou tradíciou základného hudobného umeleckého vzdelávania na Slovensku je v povedomí  hudobnej,

odbornej i laickej verejnosti ako moderná umelecká škola, ktorá uskutočňuje kvalitné hudobné projekty známe v Bratislave a jej okolí, ale aj na celom Slovensku.

(red)

Foto: ZŠ M.R.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter