Dobre vedieť 30. január 2019

Originálna kampaň k roku prevencie onkologických ochorení


V kaviarni Divadla Nová scéna od 16. januára  je  inštalovaná prsníková stena, ktorú tvoria odliatky prsníkov.

Nie je súčasťou niektorého z titulov,  ktoré má divadlo v repertoári.

Nejde ani o  bulvarizáciu prsníka. Ide súčasť kampane Ostro sledované prsia v štátoch V 4.

Cieľom je upozorniť verejnosť  na dôležitosť prevencie a mamografického skríningu v boji proti rakovine prsníka a zároveň pomknúť ženy k zodpovednosti za svoje zdravie.

Tento originálny projekt organizuje Alliance žen s rakovinou prsu z Prahy. Na Slovensku sa k nemu pridali slovenské organizácie: Ružová stužka, Europa Donna Slovensko a OZ Amazonky.

Tie združujú ženy , ktoré prekonali ochorenie prsníka a sú ochotné sa so svojimi skúsenosťami podeliť s novými pacientkami, čo je najlepšia ale asi aj najväčšia opora.  

Vyvracajú mýty o mamografii, učia ako správne samovyšetrovať prsníky, informujú o správnej životospráve a kladú dôraz na prevenciu.

O nej MUDr. A. Kallayová z NOÚ sv. Alžbety vyslovila slogan –život ponúka prevenciu.  V tomto roku, ktorý je Rokom prevencie onkologických ochorení ju ponúka aj  MZ SR,

ktoré v spolupráci so zdravotnými poisťovňami rozbehlo nový skríningový program zameraný na, aktívne vyhľadávanie skorých štádií rakoviny prsníka.

Záleží už len na ženách, ako túto možnosť využijú. Skoro stovka odvážaných, ktoré si dali zhotoviť  odliatok prsníka vyhotovený vyškoleným personálom od 16.  januára pre prsníkovú stenu ukázala že kampaň mala zmysel. Záujemkyne  si ju môžu pozrieť do 15.2.2018.

Ešte je k dispozícii aj termín  na vyhotovenie odliatku a to v priestoroch OZ Amazonky na Nám. SNP č. 427/13. Jeden odliatok bude umiestnení v stene a jeden zostane žene na pamiatku.

Prihlásiť sa treba na č. 0948 352 952 alebo mailom rok.amazonky@gmail.com.

Od januára je zriadená aj bezplatná  sociálno – právna poradňa pre onkologických pacientov. Ide o unikátny projekt spoločnosti Teva  Pharmaceuticals.

Konkrétne ide o rozšírenie platformy pre už existujúce poradne, ktoré fungujú v rámci jednotlivych občianskych združení  zoskupujúcich onkologických pacientov.

Na nový webový portál  www.sopo.sk sa môžu obrátiť všetci onkologickí pacienti bez ohľadu na druh ochorenia.

Samotný on line vstup do poradne  sa rieši prostredníctv ošetrujúceho lekára od ktorého pacient dostane unikátnu brožúrku a kartičku s prístupovým kódom  cez ktorý sa prihlásia.

Menej zdatní, starší pacienti dostanú ofrankovanú obálku s kartičkou, na ktorú vypíšu svoj problém a odošlú. Sociálno-právny poradca do piatich pracovných  dní zašle odpoveď.

K  dispozícii je aj konzultačná  telefónna  linka poradne, na ktorú sa  pacienti môžu obrátiť vo vyhradených hodinách v pracovných dňoch.

mik

foto: zdroj:

Snowball Communications

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter