Dobre vedieť 10. máj 2019

Mimovládne organizácie spustili petíciu „Neurážajte rodičov povinnými škôlkami“


Národnej rade SR bol predložený návrh zákona, ktorý zavádza pre všetky deti povinnú materskú škôlku od piatich rokov. 

Mimovládne prorodinné organizácie spustili petíciu proti tomuto návrhu, ktorú môžu podpísať občania,

rodičia, ale aj organizácie na stránke: https://www.podpisem.sk/neurazajte-rodicov-povinnymi-skolkami/.

Juraj Šúst, predseda  Spoločenstva Ladislava Hanusa uviedol: "Návrh porušuje princíp subsidiarity a zasahuje do rodičovských práv ako aj práv detí.

Rodičia sú primárnymi vychovávateľmi a im patrí autorita vychovávať deti. 

A deti majú právo vyrastať a rozvíjať sa vo funkčnej rodine  s otcom a matkou a spolu so svojimi súrodencami.

Zmysel štátu je v tom, aby pomáhal rodinám, ktoré z rozličných dôvodov, napríklad kvôli zabezpečeniu živobytia, nedokážu svojpomocne zabezpečiť starostlivosť o svoje deti,

napríklad prostredníctvom systému škôlok, nie v tom, aby na seba preberal rodičovské kompetencie a nútil rodičov, aby mu povinne odovzdávali deti pod svoju kuratelu."  

Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu uviedol:

„Návrh uráža matky a otcov, lebo predpokladá, že nie sú schopní ani len pripraviť svoje deti na školskú dochádzku.

Nikto sa nebráni ukladaniu povinností tým rodičom, ktorých deti pomoc pri príprave na školu potrebujú,

ale hádzať všetkých rodičov do jedného vreca ako neschopných je výsmech a urážka.

Navrhujeme prijať efektívne riešenie a podmieniť napr. pomoc v hmotnej núdzi zápisom dieťaťa nad päť rokov do prípravnej škôlky a zabezpečením jeho riadnej dochádzky,

ak pediater a riaditeľ spádovej školy usúdia, že dieťa takúto prípravu do školy potrebuje.“

Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. dodal: „To najprirodzenejšie prostredie pre dieťa je rodina.

Povinné odtŕhanie detí z rodín v predškolskom veku vnímame preto negatívne.

Naopak, uvítali by sme zjednodušenie podmienok domáceho vzdelávania, ktoré sú u nás v porovnaní s Českou republikou zbytočne prísne.

Možnosť domáceho vzdelávania využíva na západe veľa rodičov, lebo sami túžia vzdelávať svoje deti, alebo preto,

že chcú chrániť svoje deti pred gender ideológiou, šírenou cez školy. Takúto možnosť by sme mali uľahčiť aj na Slovensku.“

Stanislav Gunčaga, z ASOCIÁCIE OTCA MAMU DEŤOM poznamenal: „Mnohým rodičom vyhovuje starať sa o deti doma a všetkým rodičom vyhovuje nechať si niekedy dieťa zo škôlky doma bez sankcií úradov.“

Správca Nadácie Slovakia Christiana Andrej Ralbovský uviedol:

"Tento návrh zákona oslabuje právo rodičov na výchovu vlastných detí a neprimeraným spôsobom zasahuje do autonómie rodiny.

Vnímame ho ako pokus o vytrhnutie detí spod výchovného pôsobenia vlastných rodičov a umožnenie ich indoktrinácie protikresťanskými ideológiami.

Javí sa ako prvý krok, po ktorom môže nasledovať ešte výraznejšie zníženie veku povinnej školskej dochádzky, napríklad na tri roky.

Žiadame poslancov NR SR, aby tento návrh zákona odmietli."

Robert Mátéffy predseda INŠTITÚTU LEVA XIII. doplnil "Štát má pomáhať rodičom a nie snažiť sa nahrádzať otca a mamu vo výchove detí.

Chceme, aby škôlka ostala alternatívna výpomoc pre rodiča a nie nastroj na kriminalizáciu rodičov, ak svoje dieťa chcú vychovávať v rodine.

Pre mnohých rodičov je škôlka veľká pomoc, lebo si nemôžu dovoliť byť pri deťoch z dôvodu chudoby.

Čo ak ale napriek zlej finančnej situácii chce rodič dieťa vychovávať doma?

Čo ak rodič nebude súhlasiť s modernou gender, alebo ateistickou výchovou v škôlke?

Má ho štát za to trestať? Sme presvedčení, že nie!"

Peter Beňa zakončil: „Návrh berie všetkým rodičom možnosť požiadať o odklad školskej dochádzky.

Zavádza pokuty, priestupky za nechodenie do škôlky.

Dieťa už nenecháte zo škôlky len tak doma, za to sú rovnaké sankcie ako za neplnenie školskej dochádzky.

Napr. odobratie príspevku na dieťa a viac ako 300 eurové pokuty.

Plánuje štát trestne stíhať rodičov, lebo nedali dieťa do materskej škôlky? Návrh by mal jasne odpovedať na otázku,

či zanedbávanie školskej dochádzky v materskej škôlke vo väčšom rozsahu bude môcť byť posudzované aj ako trestný čin rodiča.“

Juraj Šúst, predseda  Spoločenstva Ladislava Hanusa

Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu

Stanislav Gunčaga, člen správnej rady Asociácie Otca mamu deťom

Andrej Ralbovský, správca nadácie, Nadácia Slovakia Christiana,

Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Marek Nikolov, predseda občianskeho združenia Pastor Bonus

Robert Mátéffy predseda INŠTITÚTU LEVA XIII.

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter