Dobre vedieť 5. máj 2019

Deň čistých rúk: Chránim seba - chránim teba


Dôvodom pobytu v lôžkových oddelení nemocníc je naša hospitalizácia alebo návšteva príbuzného, či priateľa.

 

Pre nikoho nie je pobyt v nemocnici príjemný, ale bez neho  liečba niektorých chorôb nezaobíde.

 

Paradoxne pri liečbe sa pacient môže nakaziť a aj ochorieť tzv. nozokomiálnou nákazou.

 

Ide multi rezistentné baktérie, ktorým sa darí v nemocničnom prostredí, kde ich priniesli chorí.  Kmene jednolivých baktérií sú v nemocniciach prakticky všade a bežná hygiena  na oddeleniach ich nezlikviduje.

 

Udržiavajú sa najmä na rukách a nimi sa prenášajú na iných alebo aj na všetko,  čo v izbe alebo na chodbe je. 

 

I napriek tomu, že tento jav bol známy už v 19. storočí, ohrozuje pacientov ale aj  ich návštevy dodnes.  

 

Štatistiky EU uvádzajú - zo 600 000 ochorení, ktoré sa liečili antibotikami boli 3/4 práve ochorenia spôsobené nozokomiálnou nákazou.

 

A keďže jedinou prevenciou je dezinfekcia  rúk, WHO vyhlásila globálnu kampaň s cieľom upozorniť na bezpečnosť pacientov v zdravotníckych zariadeniach.

 

Práve v tých dňoch sa v dvoch nemocniach v Bratislave (na Slovensku v ďalších šiestich) koná 2. ročník osvetového  podujatia „Deň čistých rúk".

 

V kontexte verejného zdravia ide eliminovanie závažného problému, ktorý vplýva na kvalitu života, morbiditu i mortalitu pacientov. 

 

Hoci dnes už sú v mnohých nemocniciach dávkovače na dezinfekciu rúk súčasťou štandardného vybavenia,

 

návštevníci ju často prehliadajú, alebo nevedia správne používať.

 

A pritom dôsledná hygiena rúk v zdravotníckych zariadeniach je najjednoduchší, najlacnejší a najefektívnejší spôsob,

 

zdôrazňuje epidemiologička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH.

 

Desiatky  a možno stovky návštevníkov nemocniciach, ktoré sa zapojili do kampane majú možnosť naučiť sa zásadám správneho postupu umývania

 

a dezinfekcie rúk a pomocou špeciálnej UV lampy si otestovať, či svoje ruky pri príchode i odchode zo zdravotníckeho zariadenia dezinfikujú správne.

 

Dezinfekčný prostriedok s obsahom fluorescenčnej látky pod ultrafialovým žiarením odhalí nedostatočne vydezinfikované časti rúk.

 

Najčastejšie ide o končeky prstov, palec, chrbát ruky a priestory medzi prstami.

 

Ministerstvo zdravotníctva SR oznámilo podporu projektu už v roku 2015 deklaráciou o zapojení Slovenskej republiky do kampane WHO Global Patient Safety Challenge Programme.

 

Posilnenie verejného zdravia a vytvorenie globálneho rámca na predchádzanie šírenia infekčných ochorení sú tiež súčasťou Národného plánu kontroly infekčných ochorení v SR (Strategický plán 2018 – 2020).

 

„Ministerstvo zdravotníctva pracuje na viacerých krokoch, ktoré pomôžu aj tejto oblasti.

 

Pracujeme napríklad na tvorbe postupov pre výkon prevencie, zriadili sme pracovnú skupinu, ktorá sa problematikou a prípravou spomínaných postupov intenzívne zaoberá.

 

Predpokladáme, že sa dostanú do praxe do konca tohto roka. Robíme aj ďalšie opatrenia, pričom apelujeme na to, aby hygiena rúk bola v zdravotníckych zariadeniach maximálne dodržiavaná s dôrazom na bezpečnosť pacienta,"

 

povedal štátny tajomník MZ SR prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

 

Zvyšovaním povedomia o správnej dezinfekcii rúk chce zabrániť prenosu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou alebo získaných počas poskytovania zdravotnej starostlivosti

a to je cieľom kampane WHO „Save Lives: Clean Your Hands" („Dezinfikuj si ruky – zachrániš život"),

 

je poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz.

 

Heslom Svetového dňa čistých rúk 2019 je „Bezpečná zdravotná starostlivosť – je to vo vašich rukách".

 

V súčasnosti je do projektu WHO zaregistrovaných 21924 zdravotníckych zariadení v 182 krajinách po celom svete (38 zariadení na Slovensku).

 

5. mája je Svetový deň čistých rúk. Osveta  návštevníkov a vybavenie nemocníc dezinfekčnými roztokmi  ako aj dávkovačmi mydla sú úlohou pre ich riaditeľov na celý rok.

(mik)

ilustr.  foto: rúvz

1 komentár
ODPOVEDAŤ Petr20 | 6. 5. 2019, 16:17

Naájditeee nahe-Ženy vo vašom suusedstve tu zadajte na-: kutt.it/nahe

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter