Dobre vedieť 17. apríl 2019

Bratislavská ZOO získala prvú cenu za Stavbu roka


ZOO Bratislava sa zapojila do súťaže Biely slon, ktorú vyhlasuje a organizuje združenie Česká ZOO v spolupráci s Úniou českých a slovenských zoologických záhrad.

Zo súťaže si Bratislava odnáša 1. cenu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 25. ročníka súťaže Biely slon bolo v stredu 17. apríla 2019 v Kapucínskom kláštore vo Fulneku v Českej republike.

Ceny sa každoročne udeľujú v dvoch kategóriách – Odchov roka a Stavba roka.

V súťaži sa posudzujú odchovy vzácnych druhov zvierat v kategóriách cicavce,

vtáci a ostatní a tiež stavby či prestavby, ktoré sa podarilo v uplynulom roku realizovať.

Prvú cenu za Stavbu roka si odniesla bratislavská ZOO.

„Súťaž sme vyhrali za stavbu nového výbehu pre vlky euroázijské.

Ocenenie - slávnostnú tabuľu za Stavbu roka umiestnime priamo k výbehu vlkov euroázijských,

kde ju budú môcť prezrieť aj naši návštevníci,“ uviedla Bratislavská ZOO.

Ešte v roku 2012 spustila kampaň pod názvom „Aby naše vlky spokojne vyli“, ktorá dopomohla k naprojektovaniu a vybudovaniu nového chovného zariadenia.

Nadviazali tak na spoluprácu s Júliou Hanuliakovou a jej štúdiom Zoo Design so sídlom v Seattli,

ktorej výsledkom bola architektonická štúdia nového výbehu pre vlky v lesnej časti areálu ZOO.

Na základe štúdie bol vypracovaný projekt výstavby nového chovného zariadenia pre vlky.

Výstavba sa začala na jeseň v roku 2016 a ukončená bola na jar 2017.

Nový životný priestor pre vlky v našej ZOO v značnej miere imituje prírodné lesné podmienky pôvodného biotopu výskytu tohto druhu.

Výbeh spĺňa všetky fyziologické, etologické a ekologické požiadavky chovu ako aj mikroklimatické a terénne podmienky,

ktoré motivujú chované jedince k prirodzenému spôsobu života a správania (vyhrabávanie nôr, hliadkovanie na vyvýšených miestach, značkovanie teritória,

požieranie hmyzu spod suchých pňov, zahrabávanie zvyškov potravy a pod.).

Súčasťou výbehu je aj zázemie (budova) so separačným a odchytovým priestorom a obslužným a manipulačným priestorom pre chovateľov.

Výbeh je rozdelený na dve časti koridorom s odchytovými tunelmi.

Menšiu časť tvorí aklimatizačný/separačný výbeh s rozlohou 887 m2

a väčšiu časť tvorí samotný veľký výbeh pre vlky s rozlohou 4 192 m2.

Spolu majú výbehy vrátane koridoru rozlohu 5 079 m2.

Oplotenie výbehu je konštruované tak, aby nedošlo k úniku vlkov z výbehu či už podhrabaním alebo preskočením.

Pletivo je zapustené meter pod povrchom zeme a na spodnej časti oplotenia je inštalovaný elektrický ohradník.

Celkovo má oplotenie výšku 3 m so 70 cm dlhou zahnutou časťou, na ktorej je taktiež elektrický ohradník.

Výbeh nebolo nutné špeciálne zariaďovať či upravovať, nakoľko jeho súčasťou sú stromy, kry, tráva, koreňové vývraty, skaly.

Do oboch výbehov sa doplnili drevené prístrešky pre vlky a do aklimatizačného výbehu pribudli borovice a väčšie skaly.

Návštevníci majú možnosť pozorovať vlky z dvoch vyvýšených bodov – z 3 m vysokej drevenej vyhliadky na jednej strane a z návštevníckeho prístrešku na kopci z druhej strany výbehu.

Súčasťou celej vlčej expozície sú náučné panely o vlkoch so vzdelávacou vitrínou,

v ktorej návštevníci z blízka vidia repliku vlčej lebky, pazúra ako aj na porovnanie pazúry iných šeliem.

Po dokončení všetkých stavebných prác, ZOO Bratislava v apríli 2017 presťahovala vlky do nového prostredia.

Vlky boli vypustené najskôr do kotercov v zázemí s klietkovým preddvorčekom a následne im sprístupnili aj malý aklimatizačný výbeh.

Po niekoľkých dňoch aklimatizácie na nové prostredie boli vlky vypustené do veľkého výbehu.

Spočiatku mali neistotu, strach a zároveň radosť z rozsiahleho priestoru.

„Na dobré sa však rýchlo zvyká a tak veľmi krátko po udomácnení sa v novom teritóriu začali naše vlky spokojne vyť...“ doplnila ZOO Bratislava.

(red)

Foto: ZOO

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter