Dobre vedieť 13. august 2019

AD: Kontrola zmrzliny: Niektoré vzorky mali iba hraničné hodnoty


V Súvislosti s nedávnym článkom pod názvom

„Zdravie: V Bratislavskom kraji odobrali 165 vzoriek zmrzlín, 14 z nich nevyhovelo,“ sa na nás obrátil čitateľ. 

Napísal: "Bolo by žiaduce, keby ste aj zverejnili celé znenie prevádzok, kde bolo tých 14 nevyhovujúcich.

Aby sa ľudia vyhli týmto  potenciálnym nákazám. Je možné nahliadnuť do kontrolného spisu?“ Toľko otázka čitateľa.

Bratislavský kuriér sa ďalej spýtal, aké konzekvencie to má pre nevyhovujúce prevádzky. Museli byť zatvorené?

Ako sa im má konzument vyhnúť, pokiaľ nevie, ktoré to boli? 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám odpovedal:

„Po zhodnotení epidemiologickej situácie v Bratislave a Bratislavskom kraji možno skonštatovať, že toho času neprebiehajú žiadne ani rodinné epidémie.

Laboratórne analýzy vzoriek zmrzlín preukázali iba hraničné hodnoty v mikrobiologických ukazovateľoch.

Pre prevádzkovateľov je jedným z uložených sankčných opatrení úhrada nákladov v zmysle zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách. 

Ďalšie opatrenia, ktoré boli uložené zodpovedným pracovníkom sú 4 blokové pokuty v celkovej sume 600€

- pričom nedostatky sa týkali nevyhovujúcej manipulácii so zmrzlinou a nezabezpečenej vysledovateľnosti vyrobených zmrzlín.

V jednom prípade bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty z dôvodu prevádzkovania výrobne bez súhlasného rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva.

Kontroly nebalenej zmrzliny prebiehajú v Bratislavskom kraji až do septembra, po ukončení mimoriadnych kontrol bude správa zverejnená“.

(rl)

Ilustr. foto nemá nič spoločné s obsahom článku/Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter