Cyklodoprava 16. júl 2018

BSK: Kraj vyzval na predloženie ponúk týkajúcich sa údržby cyklotrás


 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá partnera, ktorý bude do roku 2020 zabezpečovať údržbu cyklotrás na území kraja.

Výzvu na predkladanie ponúk zverejnil BSK v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predpokladaná cena služby na obdobie rokov 2018 - 2020 je 84.846,85 eura bez DPH.

Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelnej údržby značenia cyklotrás a jej prvkov a tiež nepravidelná údržba, napríklad rekognoskácia cykloturistických trás v teréne, GPS zameranie navrhovaných cyklochodníkov či údržba a doplnenie chýbajúcich, poškodených a odcudzených prvkov cykloturistickej orientácie.

"Rámcová dohoda bude uzatvorená na celú sumu finančného krytia, a to na roky 2018 - 2020, alebo do vyčerpania finančného krytia, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr," uvádza obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk.

Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 2. augusta, do 10.00 h.

(TASR)
Foto: BSK, cyklotrasa Jurava
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter