Rozhovory z mesta 24. marec 2021

Vladimír Grežo, Bratislava Tourist Board: „Veríme, že Bratislava v lete ožije kultúrou aj príchodom návštevníkov“.


Začala jar a onedlho tu máme leto, ktoré bolo v rámci turizmu a kultúry v hlavnom meste vždy top sezónou. Ako sa situácia v tomto segmente zmenila kvôli pandémii a či sa vôbec máme na nejaké podujatia tešiť, sme sa popýtali šéfa organizácie Bratislava Tourist Board, Vladimíra Greža.

Dalo by sa povedať, že opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia ochorenia covid19 v minulom roku najvýraznejšie zasiahli šport, kultúru a turizmus v hlavnom meste. Máte už komplexné údaje o minuloročných stratách v oblasti turizmu v Bratislave?

Rok 2020 bol pre kultúru a cestovný ruch extrémny, znamenal aj výrazný prepad v štatistikách Bratislavy, ktoré dovtedy kontinuálne rástli. Až 75 % pokles sme zaznamenali v tržbách za ubytovanie, ktoré boli v roku 2019 vo výške 120 002 502 eur a rok 2020 boli len vo výške 30 058 605 eur (zdroj: Štatistický úrad SR, Magistrát BA). V letných mesiacoch bola obsadenosť hotelov v priemere 30 % (júl – september) a návštevnosť Bratislavy: júl 45,7 tis., august 52,5 tis. a september 36,4 tis. (pokles cca 64 %). Čísla nevyzerajú dobre, my sa však snažíme pomôcť našim členom propagáciou ich produktov a služieb, ktoré prispôsobili zmenenému dopytu.

Vyzerá, z hľadiska turizmu, začiatok tohto roka horšie ako záver minulého roka?

Negatívna situácia sa v cestovnom ruchu nemení. Hranice sú síce otvorené, no všeobecne nie je možné bezpečne cestovať a ani sa to neodporúča. Aktuálne nepozývame do jarnej Bratislavy, na sociálnych sieťach udržujeme povedomie o Bratislave a informujeme návštevníkov o aktuálnej situácii. Počet návštevníkov poklesol o 71 %, teda z 1 395 896 návštevníkov na 405 175 návštevníkov a počet prenocovaní zaznamenal prepad o 68 %, čiže z 2 850 755 prenocovaní na 916 148 prenocovaní.

Čo teda v tejto situácii dokáže turizmu zaručene pomôcť?

V cestovnom ruchu sú veľké subjekty ako hotely, reštaurácie, prepravné spoločnosti  či galérie, ktoré sa nemajú kam  zbaliť a musia pracovať aj v týchto podmienkach a snažiť sa postaviť stratégie fungovania aj v týchto podmienkach na niekoľko rokov dopredu. Kľúčová je dostatočne silná pomoc štátu. Bez nej je mnoho firiem  osobitne v cestom ruchu v Bratislave nezvratne ohrozených. Pritom treba vidieť aj to, že v cestovnom ruchu pracujú ľudia, ktorí milujú svoju prácu a robia všetko preto, aby prežili tento stav a mohli ju robiť v našom meste aj v budúcnosti.

Ako vy osobne vidíte tohtoročnú hlavnú sezónu?

Cestovný ruch vo svete neprekonáva len pokles, ale aj obrovskú zmenu. V najbližších rokoch nemôžeme očakávať návrat k obdobiu pred „covidom“ a niečo sa už ani nevráti nikdy. Mení sa prístup i správanie návštevníkov. Hlavná sezóna, ale aj celý rok v cestovnom ruchu záleží od očkovania a jednotlivých opatrení našej i okolitých vlád. Aj preto sa v prvej fáze musíme orientovať na Bratislavčanov a návštevníkov zo Slovenska. K tomu je nutné riešenie dlhodobých tém, ku ktorým patrí zmena „pohľadu na Bratislavu“ zo strany Slovákov, čo v konečnom dôsledku má dopad na návštevnosť Bratislavy a domáci cestovný ruch. Kampane cielené na zahraničné trhy máme pripravené.  Pôjde primárne o okolité krajiny, pričom predpokladáme, že sa tiež zamerajú na rozvoj svojho domáceho cestovného ruchu a na „dovolenku doma“.

Čím, alebo akým spôsobom chcete docieliť, aby Slováci v nadchádzajúcej sezóne dovolenkovali  doma? Čo ďalšie robíte pre to aby Bratislava bola pripravená pre návštevníkov v tomto roku ?

Meníme stratégiu komunikácie, ktorá je ovplyvnená krízou, zmenou dopytu a správania. Pomáhame našim členom, konkrétne podporou a propagáciou ich produktov, s tvorbou video obsahu, online konzultáciami v nastavení ich komunikačných stratégii, ale aj našimi spoločnými projektami a pod. Už pri čiastočnom otvorení plánujeme exteriérové projekty, ako napr. vychádzky za umením, doplnenie bezplatných WIFI zón, nasvietenie nábrežia, objektu Fajnorky, doplnenie turistickej infraštruktúry, nové cyklotrasy od hraníc s Rakúskom a Maďarskom, obnovu turistických atraktivít, ako napr. Mestské hradby, festival a projekty pre korunovačnú Bratislavu. Na leto máme pripravené aj špecifické témy, ako podpora turizmu na Dunaji, téma vína, podporu atraktivít v mestských častiach a ďalšie.

Máte aj informácie o tom, kedy asi by sme sa s turizmom mohli dostať na úroveň pred pandémiou? Respektíve, zaoberáte sa aj myšlienkou, ako docieliť, aby sa ľudia postupne prestali báť cestovať, až to bude znovu možné?

Podľa informácií a dát zo sveta a EÚ nerátame s tým, že by sa cestovný ruch vrátil tak skoro na rovnakú predkrízovú úroveň. Tá sa dá očakávať až okolo roku 2023-24. Táto situácia priniesla nové výzvy, ktorým sa snažíme prispôsobiť. Ide hlavne o zameranie sa na domáceho návštevníka a v nadväznosti na otvorené hranice zmenené zahraničné trhy. Kde je to možné, tam pomáhame našim členom meniť produkty a služby tak, aby boli zaujímavé v tomto čase aj pre Bratislavčanov a domácich návštevníkov. Medzi prioritami bude aj príprava „bezpečnej destinácie“, teda fungovanie v pandemických obmedzeniach, napr. zavedením certifikátov čistoty, či nových štandardov a podobne. Témou propagácie doma bude napr. „svetová Bratislava – dobrý citybreak môžeme zažiť aj na Slovensku“. Zároveň riešime Marketingovú koncepciu domáceho cestovného ruchu detí a mládeže, ktorou sa snažíme naštartovať väčšie koncepčné zmeny vo výučbe v súvislosti s poznaním a návštevou hlavného mesta SR.

Vieme, že tie podujatia, pri ktorých to možné bolo, sa postupne presunuli na online, no počas teplých mesiacov sa asi ľuďom nebude chcieť aj naďalej sedieť doma za počítačmi... prináša príchod teplejšieho počasia aj nádej na usporadúvanie podujatí pod holým nebom?

V tom som optimista. Podľa môjho názoru podujatia budú, i keď súčasne očakávame obmedzenia a budú sa meniť pravidlá pre konanie podujatí v exteriéroch. Máme v pláne podporiť viac exteriérových inštalácií a podujatí, ak nebude platiť zákaz vychádzania. Nechceme, aby sa ľudia koncentrovali na jednom mieste. Naším záujmom je ich rozptýliť po celom meste, do prírody. Využiť pri tom chceme veľký potenciál mestských častí. BTB bude vytvárať v spolupráci s mestskými inštitúciami, ale aj so športovými a kultúrnymi organizátormi rôzne podujatia. 

Budú sa tradičné podujatia organizovať takpovediac za každú cenu?

Nebude to za každú cenu. Menia sa podmienky, za ktorých sa budú realizovať, aby boli bezpečné. Pravdepodobne sa bude limitovať ich návštevnosť a pravidlá hygieny budú prísne, ale verím, že viaceré projekty budú. Z poverenia hlavného mesta pripravujeme aj tento rok Bratislavské korunovačné dni 2021. Organizovanie v zmenených podmienkach sme si vyskúšali úspešne už v roku 2020. Zároveň chceme rozšíriť tento koncept eventovo hlavne v lete a na jeseň. Viaceré témy korunovačného mesta budú v online forme celoročne.

Vidíte uľahčenie situácie spojenej s cestovaním napríklad v očkovacom preukaze, o ktorom sa tak dlho vedú polemiky?

Určite áno, je to možná cesta. Európska komisia má nastavené termíny, ktoré ak sa podarí dodržať, boli by cestou pre pohyb v cestovnom ruchu. Na druhej starne treba reálne vidieť, že pandemická situácia nestojí, ale mení sa spolu s novými mutáciami vírusu COVID-19. Celkovo veríme, že situácia sa zlepší, ale bude to postupne a skôr pomaly.

V akom režime vlastne aktuálne váš tím BTB funguje?

Pracujeme plnohodnotne, aktivity sa nezastavili. Stačí, ak si pozriete na naše web visitbratislava.com, Facebook, Instagram, ale tiež naše komunikačné výstupy. V minulom a tomto roku máme ešte viac práce ako po iné roky, keďže vytvárame nové riešenia vo variantoch pre rôzny vývoj situácie v cestovnom ruchu. Na tento rok máme pripravených viac ako 70 projektov, pričom väčšina z nich sa už naplno pripravuje. Zároveň ešte z minulého roku realizujeme projekty po predĺžení termínov až do marca 2021. Venujeme sa aj zberu dát, finalizujeme prvú časť Štúdie o vplyve turizmu na Bratislavu a pracujeme na Marketingovej koncepcii domáceho cestovného ruchu detí a mládeže. Súčasne pomáhame vytvárať obyvateľom mesta čo najlepšie podmienky na trávenie času v rámci mesta pomocou drobných infraštruktúrnych projektov. Rozširujeme a zvyšujme štandardy služieb pre hendikepované osoby, ako je haptická mapa, zavedenie moderných audio guidov a máme rozrobené i ďalšie projekty. Minulý rok sme začali a v tomto roku budeme pokračovať s rekonštrukciou nášho turistického informačného centra a zároveň podporujeme vznik nových info-centier v Dóme sv. Marina a pod hradom Devín.

Radíte sa pri plánovaní blížiacej sa top sezóny s odborníkmi, napríklad aj v oblasti zdravia?

Úzko komunikujeme s Magistrátom hl. mesta Bratislavy, ktorý má vytvorené odborné skupiny, s ktorými zdieľame informácie. Pod garanciou BTB a magistrátu sme vytvorili pracovnú skupinu kľúčových hráčov v doprave, pre oblasť hromadných príjazdov do mesta. Odborné rady a pokyny poskytuje organizáciám cestovného ruchu aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR, pod ktoré spadá cestovný ruch. Sme súčasťou organizácie European Cities Marketing, od ktorej získavame dôležité informácie. Zároveň v predstavenstve BTB sú odborníci na rôzne témy (napr. komunikácia, meeting industry, kultúra, šport), vďaka ktorým vieme pohotovo reagovať. Zúčastňujeme sa medzinárodných webinárov a online školení s odborníkmi z EÚ viaceré oblasti cestovného ruchu.

Keď sa na oblasť cestovného ruchu pozriete s nadhľadom, čo vás / nás naučil uplynulý rok?

Situácia sa zmenila. Mnohé zmeny budú trvalé a je dôležité teraz sledovať celosvetové trendy a pripravovať sa na zmeny, ktoré sa už dejú. Silnou témou bude zvýšená bezpečnosť. Možno očakávať smerovanie z masovej návštevnosti na menšie skupiny a jednotlivcov. Je dôležité sa v tomto čase spojiť a spoločne vytvoriť nové projekty a produktové balíky. Vzájomná pomoc dokáže pomôcť viacerým subjektov cestovného ruchu naraz. Témou celého Slovenska a Európy je domáci cestovný ruch, ktorý sa aktuálne ako jediný môže viac rozvíjať. Pre nás je preto dôležitá zmena pohľadu Slovákov na Bratislavu, ako aj spolupráca s národnými kultúrnymi inštitúciami. Rovnako projekt Turistom vo vlastnom meste je projekt vychádzajúci z krízy a nového myslenia: Bratislavčania majú záujem spoznávať svoje mesto majú záujem využiť produkty cestovného ruchu. Je však potrebné ich lepšie nastaviť, aby na ne reflektovali. Zamerali sme sa tiež na obľúbené prírodne lokality v meste a ich rozvoj. Prioritne lesopark, cyklotrasy, okolie rieky Dunaj. Spoločne s magistrátom a jeho organizáciami zlepšujeme turisticky frekventované lokality. K tomuto projektu vznikajú ďalšie pokračovania do vnútra mesta a k jeho obyvateľom, napríklad „buď znalec svojho mesta“. Tento rok nás naučil aj to, že sa netreba báť experimentovať. Môže to mať vplyv na vznik nových atraktivít.

Tak teda, skúsme na záver pozvať Bratislavčanov na podujatia, ktoré nám spríjemnia blížiace sa teplé mesiace.

Vieme, že viacerí organizátori počítajú s prípravou svojich projektov, ktoré sú významné aj pre cestovný ruch. Patria k ním festivaly ako Letné Shakespearovské slávnosti, Viva Musica!, Konvergencie, Medzinárodná Bratislava, Biela noc, Kultúrne leto v mestských častiach, výročie Danubiana Meulensteen Art Museum, Rytieri na Devíne, ale aj viaceré športové projekty ako CSOB City Marathon a ďalšie. My v BTB pripravujeme Bratislavské korunovačné dni a veľký festival spojený s riekou Dunaj. Dnes sa už plánujú podujatia aj na rok 2022, napríklad Majstrovstvá Európy v hádzanej, na ktorých sa BTB bude spolupodieľať. Ide o dôležité športové podujatie, ktoré má silný vplyv na reputáciu Bratislavy a zároveň pritiahne mnoho návštevníkov z radov fanúšikov na Slovensko.

Veronika Trojanová

(foto BTB)

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter