Rozhovory z mesta 14. február 2020

Tri otázky pre náčelníka mestskej polície Mareka Gajdoša


Na náčelníka mestskej polície Bratislava Mareka Gajdoša sme sa obrátili s tromi otázkami.

Koncom roka ste mali približne 300 nových záujemcov o prácu v mestskej polícii. Kto by sa podľa vás na túto pozíciu hlásiť nemal a prečo? Naopak, ktoré vlastnosti sú vhodné pre výkon mestského policajta?

Podľa Zákona o obecnej polícii sa príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície. Občan, ktorý tieto kritéria nespĺňa, by sa teda pochopiteľne na túto pracovnú pozíciu hlásiť nemal.

A ktoré vlastnosti sú pre kandidáta vhodné? Slušné  a rázne vystupovanie, schopnosť zvládania záťažových situácií, prísna sebadisciplína, zodpovednosť a schopnosť tímovej práce.

Hovorí sa, že Bratislava by potrebovala 400 - 500 mestských policajtov. Ale je to o kvantite? Súčasných 250, alebo budúcich 400 nie je taký veľký rozdiel, vzhľadom na počet obyvateľov. V čom má spočívať podstata práce vašich podriadených?

Áno, v danej situácii je to aj o kvantite. Kvalita práce je nemenej dôležitá a preto už realizujeme priebežné a systematické vzdelávanie policajtov, ktoré je zamerané práve na zvýšenie kvalitatívnej stránky práce. Podstata práce mestskej polície spočíva v riadnom plnení jej zákonných úloh.

Kladeniu papúč onedlho odzvoní, bude iný systém práce s nepatričným parkovaním. Ako sa MsP v Bratislave pripravuje na spustenie parkovacej politiky? Budú sa m. policajti starať len o parkovanie? A čo ostatná činnosť?

Spustenie parkovacej politiky na budúci rok neznamená, že mestskí policajti sa budú venovať výlučne otázkam parkovania motorových vozidiel. Kontrolu parkovania budú prioritne vykonávať príslušníci zaradení na novovzniknutom Útvare dopravy a parkovania, pričom je predpoklad, že kontroly sa budú vykonávať s využitím vhodnej technológie – napríklad pomocou monitorovacích vozidiel vybavených sústavou kamier. Obrovským prínosom by bola možnosť aplikácie inštitútu objektívnej zodpovednosti v rámci právomocí MsP. Záber našej činnosti je však oveľa širší, pričom dôraz je kladený predovšetkým na dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a úlohy na tomto úseku budeme plniť minimálne v takej miere ako doteraz.

(rl)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter