Rozhovory z mesta 18. marec 2021

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič: "Dúbravčania si môžu prilepšiť o 400-tisíc eur."


Vo funkcii starostu je druhé volebné obdobie. Obyvatelia MČ Bratislava-Dúbravka Martinovi Zaťovičovi udelili najvyšší počet hlasov spomedzi všetkých bratislavských starostov. Napriek tomu zatiaľ nevie, či bude o rok kandidovať opäť. Momentálne ho totiž okrem aktuálnych tém zamestnáva plnenie predvolebných sľubov.  

Aktuálne prebieha sčítavanie obyvateľstva, s ktorým majú najmä starší obyvatelia problém. Vyhľadávajú pomoc úradu starší obyvatelia Dúbravky, ktorí si sami nevedia rady?
V súvislosti so sčítaním sme sa zamerali na informovanosť. Niektorí seniori nemali úplne jasno v tom, že asistované sčítanie teraz neprebieha, ale je odložené. Preto sme seniorom a nielen im, venovali špeciálnu reportáž v Dúbravskej televízii, informačné články v Dúbravských novinách a na webovej stránke. Mladších o sčítaní informujeme najmä online, keďže aj samotné sčítanie je online, a to prostredníctvom sociálnej siete či mobilnej aplikácie. Okrem termínu asistovaného sčítania sa ľudia pýtali napríklad na zamestnanie. Ide o takzvanú klasifikáciu zamestnaní, ktorú treba vyplniť, preto sme aj o tom špeciálne informovali.

Máte aj jasnú predstavu o tom, o koľko by ste si mohli finančne ako MČ polepšiť, ak by sa sčítali všetci obyvatelia Dúbravky?
Podľa štatistického úradu žije v Dúbravke približne 33 500 obyvateľov. Podľa registra osôb je počet obyvateľov s trvalým pobytom v Dúbravke viac než 37 000. Pri prerozdeľovaní dane z príjmov fyzickej osoby s trvalým pobytom sa vychádza zo štatistického údaju. V roku 2020 bol príjem Dúbravky z dane príjmu fyzických osôb vo výške cca 6 000 000 eur, čo pri počte obyvateľov 33 500, je približne 180 eur na osobu. Pri 3 500 obyvateľov je to približne 600-tisíc eur. Primátor Matúš Vallo ráta s tým, že sčítanie by mohlo priniesť do rozpočtu Bratislavy asi 10 miliónov eur a medzi mestské časti asi 5 miliónov eur (mesto a mestské časti si delia daň v pomere 68:32). Dúbravka by si tak pre lepší a kvalitnejší život Dúbravčanov prilepšila sumou okolo 400-tisíc eur. Preto by som rád aj tou cestou požiadal všetkých, aby sa sčítali. Pár minút strávených sčítaním zlepší život nielen nám, ale aj ďalším generáciám.

Starostom Dúbravky ste druhé volebné obdobie. A tak, čo sa vám z predvolebných plánov podarilo naplniť počas prvého obdobia a v akých projektoch ste mohli plynulo pokračovať do toho súčasného?
Áno. Ide o druhé volebné obdobie a obe vnímam prepojene. Priority a plány, ktoré sa začali v prvom, dokončujeme. Plány rozvíjame a z chýb, ktoré sme urobili, sa snažíme poučiť. Zmenila sa spolupráca s hlavným mestom, nastala výmena na poste primátora, spolupráca sa rozvíja, zlepšila sa. Keby som sa obzrel do minulosti, tak podobne ako v minulom, aj v tomto volebnom období je prioritou školstvo. Podarilo sa nám zrekonštruovať veľké telocvične na všetkých štyroch základných školách. Tento rok sme dokončili obnovu jednej malej. Pokračujeme tak v postupnej rekonštrukcii materských a základných škôl v Dúbravke. Podobne postupne rekonštruujeme aj detské ihriská a športoviská, chodníky a cesty.

Čo z priorít nasleduje po školstve?
Okrem školstva sa v tomto volebnom období ešte viac venujeme životnému prostrediu a ako som spomínal, dokončeniu veľkých projektov ako rozšírenie komunikácie Harmincova na štvorpruh, výstavbe cyklomostu Dúbravka – Lamač, pri ktorých spolupracujeme s hlavným mestom, BSK a s mestskou časťou Lamač. V súvislosti s veľkými projektmi sa usilujeme o získanie externých zdrojov a dotácií. Nie je totiž možné, aby sme z nášho rozpočtu rekonštruovali napríklad Dom kultúry Dúbravka. Snažíme sa v rámci našich finančných možností riešiť aspoň menšie nevyhnutné opravy. Vďaka podpore a externým zdrojom v súčasnosti revitalizujeme verejný priestor Hanulova na území väčšom než 2500 metrov štvorcových. Vznikne tu multifunkčné športovisko, lezecká stena, detské ihrisko pre menších, originálna šmykľavka s využitím terénu, pódium pre komorné vystúpenia, podujatia a najmä premena betónovej a asfaltovej plochy na zelenú, prírodnú. Projekt premeny schátraného priestranstva vypracovala mestská časť v spolupráci s hlavným mestom. Realizáciu finančne zastrešujú Úrad vlády SR a hlavné mesto.

Sú aj také projekty, ktoré ohrozila, prípadne úplne pozastavila pandémia?

Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa musela, podobne ako iné samosprávy, vysporiadať s finančným výpadkom v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Dúbravka tak musela viaceré plánované projekty a investície odložiť na ďalšie roky. Išlo napríklad o začiatok prác na pešej zóne Landauova – M. Sch. Trnavského, či rekonštrukciu Domu kultúry Dúbravka – sociálne zariadenia, šatne a tvorba verejného parku Pod záhradami. V súvislosti s parkom Pod záhradami aktuálne prebieha pripomienkovanie urbanistickej štúdie, ako podkladu na zmenu územného plánu hlavného mesta, s cieľom zachovania zelene v tejto lokalite.

Medzi vaše priority patrilo aj riešenie chátrajúcich budov, takzvaných strašiakov Dúbravky, a tak, ako je na tom MČ v tomto ohľade?
Dúbravka má niekoľko starých trápení, takzvaných strašiakov. Jeden z nich, objekt bývalého stánku PNS, na križovatke Drobného – Saratovská, sa už rekonštruuje. Som veľmi rád, že sa podarilo rozhýbať premenu schátraného objektu na Ulici kpt. Rašu. Na jeseň minulého roku dúbravskí poslanci odsúhlasili prenájom schátranej budovy spoločnosti Bormed, vo februári už spoločnosť predstavila štúdiu prestavby. Teraz bude o štúdii rokovať s magistrátom. Zničená budova by sa mala premeniť na átriový prízemný komplex - sociálne zariadenie pre seniorov. Stavať by sa mala na etapy. V prvej pôjde o rekonštrukciu súčasnej schátranej budovy, v druhej o prístavbu 12 izieb so sociálnym zariadením. Zariadenie by malo začať fungovať do dvoch rokov.

Počas leta sme predstavili plány, ako by sa mohla zmeniť stará pošta, ktorá od roku 2008 chátra v centre mestskej časti pri frekventovanej Saratovskej ulici. Projekt na mieste starej pošty nesie názov Centrum Dúbravky. Má ísť o polyfunkčný areál. Počíta so štyrmi budovami s pootvoreným priechodným vnútroblokom. V súčasnosti prebieha územné konanie.

K ďalším strašiakom patrí Ubytovňa ministerstva vnútra pri podchode Obchodného centra Saratov. Ide o veľkú, 11-poschodovú budovu, ktorá už neslúži svojmu účelu. Pravidelne sa na ňu pýtame rezortu ministerstva. Ministerstvo ju zvažuje vyhlásiť za prebytočný majetok. K opravám nepristupuje, vlani zabezpečilo len akúsi ochrannú bariéru na chodníku, ktorá má ľudí chrániť pred padajúcou omietkou a fasádou.

A ako ste na tom so známou chátrajúcou budovou Skleník?
Podobne chátra už dlhšie aj takzvaný Skleník, ako budovu nazývajú Dúbravčania pre jej sklenenú fasádu. Stojí pri zastávke Damborského oproti Domu služieb a je súkromná. V roku 2012 sa objavil zámer prestavať tento starší obchodný dom na bytovku so 112 menšími bytmi a 18 podlažiami. Vysoká veža nezískala potrebné povolenia, územný plán tu totiž umožňuje občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu. Práve to je pre stavebníkov brzdou v ich zámeroch, aktuálne stavebný úrad neeviduje žiaden zámer prestavby budovy.

Naznačili ste, že vo vašom záujem bola tiež starostlivosť o zeleň a jej rozširovanie. Aké výsadby a v akom rozsahu máte aktuálne v pláne?
V súvislosti so zeleňou sa venujeme nielen novej výsadbe stromov, ale aj potrebnej starostlivosti o zeleň. Uplynulý rok sme vysadili 83 stromov v 17 rôznych lokalitách Dúbravky. V roku 2015 pribudlo 20 nových stromov, v roku 2016 to bolo 31 stromov, v roku 2017 viac než 50 a v rokoch 2018 a 2019 takmer stovka nových stromov každý rok. Tento rok máme pripravených niekoľko projektov. V súčasnosti už prebieha revitalizácia športovo-rekreačného areálu na Hanulovej ulici. V rámci nej plánujeme ozelenenie areálu a výsadbu drevín. V najbližšom období plánujeme začať rekonštrukciu verejných priestranstiev pri VÚB banke a taktiež pri predajni Tesco na ulici M. Sch. Trnavského. Pri oboch projektoch sa rozšíri zeleň na úkor asfaltových, resp. betónových plôch a celkovo sa skultúrni priestor vrátane výsadby drevín a kvetín. Ide o projekty v spolupráci s hlavným mestom, ktorý patrí medzi priority našich mestských poslancov za Dúbravku. Medzi plánmi je aj premena ďalšej lokality. Ide o takzvanú Motýliu lúku na ulici Pri kríži pod potravinami Kraj. Projekt vzniká podobne v spolupráci s hlavným mestom.

No okrem stromov ste pred pár rokmi spustili aj projekt pravidelného vysádzania sezónnych kvetín...
Blíži sa jar a v Dúbravke pomaly začínajú vykúkať kvietky z kvitnúcich záhonov v 15-tich rôznych lokalitách. Ide o projekt, ktorý v Dúbravke prebieha a skrášľuje mestskú časť už štvrtý rok. Tento rok pripravujeme aj novinku, letné kvitnúce cibuľoviny a kvety, celkovo pôjde o 400 metrov štvorcových nových kvitnúcich záhonov. Počas vegetačného obdobia nám zakvitne v Dúbravke aj 12 samozavlažovacích kvetináčov s kvetinovou výsadbou. Samozrejme, plánujeme aj tento rok výsadbu nových stromov. Pôjde o desiatku nových stromov a sadiť ich chceme tradične na jeseň.

Ako ste už spomenuli, nedávno ste absolvovali pracovné stretnutie s ministrom dopravy a riešili ste napojenie na diaľnicu, rozvoj a budovanie cyklotrás, či cyklomost. Aké dohody z tohto pracovného stretnutia vzišli?
Stretnutie bolo pracovno - zoznamovacie sa. Pán minister dopravy Andrej Doležal vyrastal v Dúbravke, navštevoval Základnú školu Sokolikova a absolvoval SPŠE Karola Adlera. Dúbravka mu je tak blízka a pozná situáciu na cestách. Hovorili sme o viacerých dopravných témach, napríklad predĺženie Saratovskej ulice, napojenie Dúbravčickej na diaľnicu, cyklomost Dúbravka – Lamač, cyklotrasy... Oboznámili sme ministra s problémami, ktoré sme museli riešiť a ktoré ešte riešime.

Ktoré z plánovaných riešení infraštruktúry vidíte ako reálne na zrealizovanie alebo aspoň začiatok ich realizácie do konca tohto volebného obdobia?
Bolo by skvelé, keby sa do konca volebného obdobia podarilo zrealizovať cyklomost aj s napojením v úseku od križovatky Dubravčická - Na vrátkach. Všetko však závisí od povoľovacích procesov a finančných možností. Podobne patrí k projektom hlavného mesta aj rozšírenie Harmincovej ulice, ktoré sa rieši od roku 2006. S rozšírenou Harmincovou cestou sa počíta aj v územnom pláne mesta. Plány však brzdili nevysporiadané pozemky v hornej časti ulice. Na mestskom zastupiteľstve 18. februára 2021 prišlo ku schváleniu zámeny pozemkov medzi mestom a súkromným vlastníkom. Cieľom je rozšírenie Harmincovej na štvorpruh s napojením na Lamačskú a D2. Projekt sa tak dostal do fázy stavebného povoľovania. Podľa informácií hlavného mesta by malo mesto mať všetky právoplatné povolenia v treťom kvartáli tohto roka. Potom sa má dokončiť projekt a prebehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Vy ste v rámci posledných volieb získali najvyšší počet hlasov spomedzi všetkých starostov. To je obrovský záväzok a motivácia. Máte už dnes jasnú predstavu o tom, či budete opäť kandidovať?
Táto podpora potešila, teší a motivuje. Podpora Dúbravčanov a aj celého tímu miestnych, mestských či župných poslancov je práve v tejto neľahkej dobe mimoriadne dôležitá. Menia sa priority ľudí a aj činnosť a práca našej mestskej časti. Popri svojich „bežných funkciách“ musia samosprávy zrazu riešiť úplne nové výzvy a čeliť im. Počas prvej vlny korony sme šili rúška, pomáhali s nákupmi, teraz pravidelne pripravujeme a organizujme testovacie miesta. Podporujeme opatrovateľskú službu, rozvážame obedy, komunikujeme s našimi seniormi. Snažíme sa pritom nezanedbávať činnosť úradu, práce v teréne, starostlivosť o zeleň, opravy, rekonštrukcie. Dalo by sa s úsmevom povedať: „Nenudíme sa“. Kandidatúrou sa preto teraz nemám priveľmi čas zaoberať a plánovať ju. Isté je, že sa snažím dokončiť a pokračovať v projektoch, ktoré sme s našim tímom začali a pracovať na rozvoji Dúbravky. Aj touto cestou by som chcel všetkým, ktorí pomáhajú, poďakovať.

Veronika Trojanová

Foto: MČ Dúbravka

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter