Rozhovory z mesta 15. december 2022

Seniori nemôžu mať pocit, že sú pre spoločnosť nepotrební


Iba v Starom Meste žije viac ako 10 000 tisíc seniorov, z ktorých už vyše 600 prekročilo vek 90 rokov. Združovať a pomáhať našim najstarším Bratislavčanom, by preto mala byť pre každého z nás samozrejmosť.

Tým, že Jednota dôchodcov Slovenska je občianske združenie a nemá také finančné ani materiálne možnosti na činnosť, aké by malo mať, OZ je odkázané na dobrú vôľu a ochotu starostov a poslancov mestských častí. Práve preto veľa podujatí a činnosti vykonáva v spolupráci s dennými centrami. Valéria Pokorná, podpredsedníčka JDS dúfa, že táto spolupráca bude aj po nedávnych voľbách úspešná i napriek prevažne mladému veku starostov a poslancov Bratislavských mestských častí.

Prečo je dôležité, aby sme sa o seniorov v rámci našej spoločnosti zaujímali?
Práca so seniormi je a bude aj v budúcnosti veľmi dôležitá. Žiadny občan v seniorskom veku nesmie mať pocit, že je pre túto spoločnosť nepotrebný, ba až príťažou. Všetci odviedli pre túto spoločnosť kus poctivej práce, vychovali deti, zaslúžili sa o rozvoj a rozkvet spoločnosti, preto je našou povinnosťou sa o nich adekvátne postarať.

Naznačili ste, že počty seniorov v rámci Bratislavy nie sú malé. Dá sa uviesť konkrétne číslo, teda koľko dôchodcov v rámci Bratislavy združujete?
Ku koncu roku 2022 máme v Bratislave približne 5 500 členov. 

Koľko nových členov vám ročne pribúda v rámci hlavného mesta?
Pred pandémiou bol ročný nárast cca 300 členov. Korona našu činnosť zabrzdila, žiaľ veľa členov jej podľahlo a mnoho príslušníkov vyšších vekových kategórii stratilo záujem o spoločenský život a uzatvorilo sa pred svetom. Teší nás však skutočnosť, že sa k nám pridávajú seniori, ktorí v tomto období dovŕšili dôchodkový vek a majú záujem zapájať sa do našich aktivít.

Aká je vlastne úloha organizácie Jednoty dôchodcov?
Hlavnou úlohou JDS  je bojovať za práva a lepší život seniorov, a to nielen členov, ale celej dôchodcovskej verejnosti. JDS robí všetko pre to, aby starší ľudia neboli osamotení, nepodliehali depresiám. Aktivizuje seniorov na rôzne činnosti, ako zapájanie sa do verejného života, návšteva kultúrnych podujatí, snaží sa rôznymi športovými podujatiami, adekvátnymi veku, utužovať zdravie a fyzickú kondíciu dôchodcov. 

Čo si pod týmto môže senior, ktorý ešte nie je rozhodnutý, či ku vám vstúpi, môže predstaviť?
JDS usporadúva rôzne aktivity, ako výstavu ručných prác, prehliadku speváckych súborov, prehliadku v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Množstvo členov JDS navštevuje akadémiu tretieho veku. Pravidelné stretávanie sa v základných organizáciách utužuje vzťahy, vytvára nové priateľstvá. Každá základná organizácia usporadúva pre svojich členov rôzne výlety, posedenia pri rôznych 
príležitostiach, napríklad pri životných jubileách, vyznamenáva aktívnych členov, atď.

Aké, prípadne i finančné benefity môžu členovia JDS využívať?  
Jediným finančným benefitom je možnosť zúčastniť sa na relaxačno-liečebných pobytoch, ktoré MPSVaR dotuje čiastkou 50,- € na jeden poukaz. JDS dostáva dotáciu na 7 000 poukazov ročne pre celú republiku, z toho pripadá na Bratislavu cca 450 poukazov. 

Je to dostatočná pomoc?
Tento počet je nedostatočný, ak berieme do úvahy, že na Slovensku je cca 1,5 milióna dôchodcov. Spolupracujeme so 16 kúpeľnými zariadeniami na celom Slovensku a snažíme sa, aby sa týchto 
pobytov každoročne zúčastňovali iní seniori. Najväčším benefitom je, že seniori nezostávajú uzatvorení vo svojej bubline, ale nachádzajú priateľstvá a pomoc medzi seberovnými.

Ak sa na vás obrátia, tak dokážete pomôcť i seniorom, ktorí sú osamotení, prípadne majú finančné ťažkosti?
Naša organizácia je nezisková, preto finančná pomoc neprichádza do úvahy. Dokážeme však pomôcť v núdzi, napríklad vybavením umiestnenia v sociálnom zariadení, pomocou pri nákupoch, upratovaní, hygiene. Pomáhame pri rozvoze stravy pre imobilných seniorov. Naši členovia navštevujú osamelých dôchodcov vo svojich domovoch, kde okrem praktickej pomoci tiež povzbudia milým slovom. 

Znamená to, že spolupracujete v nejakej rovine aj so zariadeniami sociálnych služieb?
V prípade potreby spolupracujeme so zariadeniami sociálnych služieb pri umiestňovaní seniorov v týchto zariadeniach.

Aktuálne máme pred sebou sviatky, ktoré by sme mali tráviť v kruhu rodiny, najbližších. Organizuje JDS pre seniorov v Bratislave nejaké Vianočné podujatia?
Každá základná organizácia JDS na území Bratislavy pripravuje pre svojich členov posedenie s malým občerstvením a kultúrnym programom pri vianočnom stromčeku. Pri tejto príležitosti odmení najaktívnejších členov, poďakuje im za prácu. 

A čo jednotlivci, seniori, ktorí už nikoho nemajú? Zabezpečuje JDS službu, kedy členovia chodia za osamotenými seniormi, aby na Vianoce neboli sami?
JDS ako organizácia takúto službu neposkytuje, ale veľa našich členov sa stará o osamelých ľudí. Napríklad vo svojom susedstve, kde im prinesú sviatočnú večeru, prípadne sa susedia stretnú a spoločne strávia sviatočné chvíle.

Ak sme navnadili nejakých bratislavských seniorov a chceli by sa ku vám pridať, tak akú najjednoduchšiu cestu by ste im poradili?
V každej Bratislavskej mestskej časti pracujú okresné organizácie, ktoré zastrešujú viac ako 100 základných organizácií. Na stránke www.jds.sk sa nachádza zoznam predsedov okresných organizácií, ktorí ochotne poradia, ako sa stať našim členom. Odporučia záujemcom základnú organizáciu, ktorá pôsobí najbližšie k ich bydlisku. Ročný príspevok člena na činnosť sú 2,- €. Tešíme sa na každého nového člena, ktorý prejaví záujem o členstvo v našej organizácii. Ako protihodnotu môžeme poskytnúť spoločenstvo aktívnych a príjemných seniorov, ktorí dokážu prekonať vašu samotu, prípadne spoločne zdieľať radosti aj trápenia života.

 

 

(vt)

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter