Rozhovory z mesta 18. apríl 2020

ROZHOVOR: Polemika k odstraňovaniu nákazy, ergo dezinfekcii v bytových domoch


Najskloňovanejšie slová súčasnosti - koronavírus, hygienické opatrenia, dezinfekcia.

Práve dezinfekcia je prostriedkom na odstraňovanie nákazy. Formy sú rôzne, okrem tých individuálnych v bytoch, je to aj umývanie podláh, poštových schránok, vstupných dverí, kľučiek, zábradlí a schodísk v bytových domoch.

Oslovili sme PhDr. Janu Miklovičovú, predsedníčku Združenia občianskej sebaobrany, ktoré sa z ochrany spotrebiteľa zameralo prioritne sa službu spravovania bytových domov. 

Aké máte skúsenosti v súvislosti s možnou, alebo potrebnou dezinfekciou spoločných priestorov v bytových domoch?

-Bytový dom je spoločným vlastníctvom tam bývajúcich vlastníkov bytov. Financujú všetko čo súvisí s jeho technickým vybavením, bežnou prevádzkou do ktorej patrí aj upratovanie spoločných priestorov. Najmä chodby, schodiská, výťahy, prístupové chodníky.

Spoločné priestory ako miestnosti (napr. bývalé sušiarne, klubovne) o tie teraz nejde. 

Hneď v prvých týždňoch spoločnej karantény sa doslova roztrhalo s ponukami na dezinfekciu bytových domov.

Ako k tomu pristupujú podľa vás správcovia i samotní obyvatelia? 

-Správcovské spoločnosti  (ďalej správca) na požiadanie zástupcu vlastníkov bytov zabezpečovali dezinfekciu v bytových domoch subjektmi, ktoré ju ponúkali.

Nakoľko nejde o haváriu, tak správca nemôže konať autonómne. Ešte raz - keď dostal požiadavku od zástupcu vlastníka bytov, ktorý  tiež by nemal o tom rozhodnúť sám, ale až po súhlase vlastníkov. Nasleduje proces - poslanie ponúk, oslovenie vybraného subjektu, dohovorenie termínu, úhrady a pod.

Poznám dom, kde vlastníci bytov vedia, že sa u nich vykonáva dezinfekcia ale oni požiadaní o súhlas, resp. vyjadrenie, neboli. Samozrejme, že to ide na ich náklady. Rovnako aj tam, kde sa to deje so súhlasom vlastníkov. V niektorých domoch ju zamietli a riešia zvýšenú hygienu v bytovom dome inak.

Dá sa to viac konkretizovať?

-Poďme na to najskôr s cenami, ktoré si „čistiace“ subjekty určili. Od 300, 600, 800 - podľa rozsahu požiadavky, podlaží, veľkosti spoločných priestorov, ale ... jeden subjekt žiadal až 3000.

Nemám vedomosť o druhu použitého dezinfekčného prostriedku, viem len, že to robili v špeciálnych oblekoch, tak potom asi išlo o agresívny roztok - alebo aj nie..? 

Úsmevná bola ponuka za jednotnú cenu, či ide o 4, alebo 12 poschodový dom do cca 400 eur. Nech si každý urobí vyhodnotenie sám...

Aká je asi trvácnosť dezinfekcie v spoločných priestoroch...?

-Aj ja ako laik s kolegami a priateľmi sme sa zamýšľali nad „trvácnosťou“ dezinfekcie. Na to by mal dať odpoveď odborník. To, čo sa nám podarilo konzultovať - možno tie špeciálne prípravky urobia akoby film na ploche, na ktorom by sa molekula vírusu a asi aj baktérie nezachytili. 

Alebo ak áno, tak by zahynuli. My sme to vyhodnotili takto: Bežné upratovanie (umytie podlahových plôch, zábradlí a pod.) okrem saponátov do ktorých sa dá pridať chloramín, ajatín, Savo, ale aj denaturovaný alkohol, je účinný dezinfekčný roztok.

To sa dá zakúpiť pre upratovačku a dohovoriť s ňou používanie, asi aj za príplatok. Rovnako ako aj utieranie kľučiek, vypínačov, atď. To asi vychádza na 1 x do týždňa. Frekvencia pohybu je v bytovom dome - podľa jeho veľkosti - rôzna.

Vlastníci bytov sú zväčša doma, takže ak sú takí úzkostliví majú možnosť si dohovoriť samo dezinfikovanie. Veď v niektorých bytových domoch si aj upratovanie zabezpečujú sami podľa rozpisu. Tak kde je problém, aby sa denne striedali a hoci na danom podlaží poutierali kľučky, rasť zábradlia, vypínače, tlačítka výťahu, úchytka a pod.

A na to netreba ani „agresívna“ chémia. Stačí na to pracie mydlo, kedysi sa volala „šichtové“. Z jeho časti urobiť mazľavú hmotu a tou všetko pretrieť.

Praktizuje sa to niekde podľa vás?

-Pokiaľ mám vedomosť tak áno, ale sú to výnimky. Ide o spolupatričnosť a ohľaduplnosť. A tá sa zo spolužitia vo väčšine  bytových domov vytratila. Vyjadrené inak - v spravovaní svojho majetku sa dejú veci, odhaľujú charaktery a pod. A teraz - keď sa ľudia svojsky vyrovnávajú so záťažou, uzatvárajú sa, nekomunikujú .... stránia sa. Realita je taká, žiaľ.

(rl)

Foto: archív Br. kuriér

1 komentár
ODPOVEDAŤ Milka | 27. 4. 2020, 19:31

Zaujímavý rozhovor, presnejšie informácie. Dozvedela som sa nové veci o dezinfekcii spoločných priestorov, že sme to mali vopred schvaľovať. No čo už, budem sa pýtať v lete, keďže aj plánované schôdze sa odkladajú, pokiaľ som začula posledné oficiálne informácie. Dúfam, že to bolo čo najlacnejšie. Možno, že príplatok pre upratovačku by bolo lacnejšie, neviem, či by vôbec súhlasila. Hoci keď sa táto hrôza skončí, aj tak bude treba priplatiť - veď cez sklá už skoro vôbec nevidno, obrazne povedané. Sú od roztokov.... Pozrite, ja na poschodí raz - dvakrát týždenne aj tak pretieram dezinfekčným roztokom (keď už som ho dostala dosť ako darček) spoločné priestory - výťahové dvere, tlačidlá vo výťahoch, kľučky, parapety... Nechválim sa tým, prosto si vravím - pomáhať si treba. Nehovoriac už o tom, že aj mňa sa sused - tridsiatnik aspoň raz týždenne spýta, či niečo z obchodu nepotrebujem. Priznám sa, prinesenie 2x basy minerálky mi fakt pomohlo. Takže verím, že aj inde sú aj dobré, normálne vzťahy. P. S. Rozhovor som prečítala už dávnejšie, no nechcelo sa mi reagovať. Kvôli plno chybám, ktoré v ňom sú - nielen preklep (sa namiesto na), ale chýbajúce čiarky... Nakoniec kvôli obsahu reagujem.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter