Rozhovory z mesta 30. december 2019

ROK 2019: 100 rokov ZUŠ M. Ruppeldta/A. Pažická: Budúcnosť školy vidím v jej unikátnom spojení s Domom hudby


Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta slávila v roku 2019 storočnicu existencie. Aj preto sme si na krátky rozhovor pozvali jej riaditeľku, Alexandru Pažickú.

Sto rokov je dlhá doba, vystriedali sa v nej mnohé generácie. Ktoré boli zásadné míľniky školy a ktoré veľké osobnosti v nej študovali?

-Za sto rokov bolo míľnikov veľa a týkali sa rôznych oblastí života školy, určite nimi však boli zmeny jej sídla, pretože s problémom vhodných priestorov pre svoje pôsobenie sa potýkala počas celej svojej existencie.

V školskom roku 1934/35 sa škola presťahovala na Františkánske námestie č. 2, kde zotrvala doposiaľ najdlhšie. Od roku 1991 sídli na Panenskej ulici č. 11 v krásnej historickej budove, ktorej genius loci akcentuje socha speváčky Oľgy Trebitschovej na jej nádvorí.

Výraznými pozitívnymi či negatívnymi zásahmi do jej existencie boli nepochybne aj zmeny režimov a II. svetová vojna.

Medzi absolventov – úspešných hudobníkov Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta patria napr. hudobní skladatelia Eugen Suchoň, Egon Krák, dirigenti Ľudovít Rajter, Rastislav Štúr, klavírni umelci a pedagógovia Eva Fischerová-Martvoňová, Ida Černecká.

Z huslistov spomeniem Tibora Kováča – popredného člena Viedenskej filharmónie, violončelisti Jozef Podhoranský, Juraj Alexander, Eugen Prochác, Ladislav Szathmáry, operné sólistky Ľubica Orgonášová, Linda Ballová, saxofonista a džezmen Erik Rothenstein i významné osobnosti ako napr. muzikologička Darina Múdra a mnohí iní.

Niekdajšie sídlo ZUŠ na Frant. námestí


Ako hodnotíte oslavy, ktoré vyvrcholili nedávno? čo bolo ich súčasťou a čo zaujímavé podľa vás priniesli?

Oslavy pod názvom „Punc histórie, pulz prítomnosti“ priniesli množstvo pozitívnych ohlasov, poukázali na význam školy v kontexte hudobného vzdelávania na Slovensku a v neposlednom rade prezentovali jej vysokú úroveň výnimočnými koncertnými podujatiami počas celého roka.


Ako vidíte budúcnosť školy, čo by potrebovala najviac?

Budúcnosť školy vidím v jej unikátnom spojení s Domom hudby, ktorý bude súčasťou budovy sídla školy po jej rekonštrukcii. Tú nevyhnutne škola potrebuje. Som veľmi rada, že máme prísľub primátora hlavného mesta SR Bratislavy na jej realizáciu. Tento veľkolepý projekt bude zároveň veľkým obohatením pre hudobný život Bratislavy. Tešíme sa už na nové vyučovacie triedy, koncertné sály, výstavné priestory, aj na možnosti divadelných a hudobných produkcií na nádvorí.

Mgr. Art. Alexandra Pažická

(rl)

Foto: zdroj: ZUŠ M.R.

Časť budovy ZUŠ na Panenskej ul. 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter