Rozhovory z mesta 26. október 2021

Prvé parkovacie domy čakajte najskôr v roku 2023


Súčasťou parkovacej politiky v Bratislave je výstavba parkovacích domov v oblastiach, kde bude po zaregulovaní po parkovacích miestach významnejší dopyt. Mesto pôvodne predstavilo deväť mestských častí, v ktorých boli parkovacie domy navrhnuté. Konzultácie s občanmi prebehli do konca augusta 2021 v ôsmych mestských častiach. Pýtali sme sa Petra Hercega, splnomocnenca pre parkovaciu politiku na magistráte v Bratislave. Kam sa diskusie s občanmi posunuli, kde boli pozitívne prijaté, s akým výsledkom a aké budú ďalšie kroky? Pozreli sme sa tiež na to, koľko by mohli parkovacie domy stáť a kedy by sme mohli očakávať prvé stavby.

S akým ohlasom ste sa pri konzultáciách s Bratislavčanmi stretli?

Pri projektoch v ktorejkoľvek z vytypovaných lokalít prebieha komunikácia priamo s obyvateľkami a obyvateľmi danej lokality, aby projekty čo najviac vychádzali z potrieb a skúseností rezidentov v priamom okolí. Preto sme všetky návrhy parkovacích domov predstavili najskôr obyvateľom dotknutej lokality. Prevažuje pozitívna spätná väzba obyvateľov, ktorí chápu, že parkovacie domy navrhujeme s cieľom zlepšiť parkovanie pri ich bydlisku a pozitívnu spätnú väzbu tiež máme aj na samotné návrhy riešenia (napríklad zelené strechy). Samozrejme, objavujú sa aj obavy z možnej výstavby, tieto obavy sa snažíme vždy adresovať a zodpovedať všetky otázky.

Boli mestské časti, ktoré myšlienku parkovacieho domu hneď prijali za svoju? 

Veríme, že pri predstavovaní jednotlivých lokalít dokážeme verejnosti ponúknuť také garážové domy, ktoré budú obyvatelia vnímať ako skutočný prínos a zveľadenie súčasných parkovísk pri podstatnom zvýšení ich kapacity, keďže budú mať zelené alebo využívané strechy (napr. ihriská) či kvalitné porastené fasády. Takto budeme mať pôvodne betónové plochy parkovísk ekologicky akceptovateľnejšie a budeme redukovať prehrievanie našich betónových sídlisk. Zároveň počítame aj s dostatočnou vzdialenosťou od fasád bytových domov, izolačnou zeleňou a skultúrnením prostredia, čo v konečnom dôsledku pomáha aj samotnej mestskej časti.

Prebehli následne v týchto častiach aj prieskumy medzi obyvateľstvom ?  Ak áno s akým výsledkom?

V každej z vybraných lokalít prebehla diskusia s obyvateľkami a obyvateľmi, ktorých do procesu zavádzania regulácie parkovania zapájame a nevynechávame ich, lebo najlepšie rozumejú dopravnej situácii vo svojej domovskej lokalite a ich pripomienky pretavujeme do našich plánov. Obyvatelia mohli vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom dotazníkov, ktoré aktuálne vyhodnocujeme.

Aké boli najčastejšie otázky k parkovacím domom, o čo sa ľudia najviac zaujímali?

Otázky sa týkajú najčastejšie cien a podmienok parkovania a podrobností o samotnej stavbe – napríklad vzdialenosť parkovacieho domu od bytových domov, výška parkovacieho domu a pod.

V ktorých mestských častiach ste sa stretli s výraznejším odporom? Aké boli dôvody?

Napríklad na Veternicovej ulici v Karlovej Vsi už bol v minulosti predstavený zámer výstavby parkovacieho domu. Zámer predstavil súkromný developer a vznikla voči nemu petícia. Spolu s mestskou časťou však máme za to, že samotná lokalita je pre výstavbu parkovacieho domu dobre zvolená, preto na Veternicovej navrhujeme vybudovať jeden z parkovacích domov. Samozrejme, je však rozdiel v tom, že tento projekt už nie je súkromný, ale ide o projekt mesta a teda parkovanie bude pre rezidentov dostupné za symbolický poplatok. O tomto hovoríme s obyvateľmi aj so zástupcami petičného výboru. 

 Aký je ďalší postup po prvom kole konzultácií?

Vyhodnotenie podnetov od obyvateľov, ich zapracovanie do projektu a opätovné informovanie obyvateľov.

Plánujete predstaviť parkovací dom aj v pôvodne navrhnutom Ružinove? V ktorej lokalite?

V Ružinove je viacero projektov, ktoré má mestská časť v pláne realizovať, jedným z nich je parkovací dom na Záhradníckej pri Radošinskom naivnom divadle.

Parkovacie domy sa často nachádzajú na sídliskách, kde obyvatelia majú problém napríklad aj s uskladnením bicyklov v malých pivniciach. Bude možné využívať parkovacie domy aj na takéto doplnkové služby?

Áno, počítame aj s takouto funkcionalitou.

Vizualizácia parkovacieho domu Unitas

Sú v interiéroch parkovacích domov využívané nejaké smart technológie, nové materiály, či prvky, ktoré budú reflektovať aj na zmeny na automobilovom trhu, či prinášať nadčasové riešenia?

Áno, počítame aj s možnosťou nabíjačiek pre elektromobily. Parkovacie domy budú zároveň zväčša montované stavby, takže v budúcnosti pri poklese automobilovej dopravy ich bude možné relatívne ľahko „rozobrať“ a verejný priestor využiť inak.

Bude informačný systém schopný dynamicky reagovať a riadiť parkovanie napríklad na základe aktuálneho dopytu?

V rámci aplikácie by mal systém v budúcnosti  indikovať aktuálnu obsadenosť v parkovacích domoch.

Aký je približný odhad ceny za jeden parkovací dom napríklad so 100 parkovacími miestami?

Cena sa odvíja individuálne. Záleží na lokalite, podloží, samotnom teréne a v neposlednom rade  riešení daného parkovacieho domu. Cena za vybudovanie jedného parkovacieho miesta by sa však mala pohybovať zhruba od 10 – 15 tisíc eur aj v závislosti na samotnom vybavení daného parkovacieho domu (kamery, senzory, navádzacie boardy, vzduchotechnika, riešenie strechy a fasád, počet parkovacích miest).

Koľko približne trvá samotná výstavba parkovacieho domu?

Záleží od lokality a konkrétneho projektu, rýchlosti vysúťaženia dodávateľa a povoľovacích procesov. V optimistickom scenári bude výstavba možná najskôr v 2023.

Jana Pohanková

Vizualizácia: paas.sk 

 

 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter