Rozhovory z mesta 19. november 2020

MUDr. Vladimír Balogh: „Akupunktúra je na Slovensku už dobrých 60 rokov“


Keď človeka niečo zabolí, tak väčšinou prvé, čo spraví je, že siahne po liekoch. Či už voľne dostupných, alebo tých na predpis. No čoraz väčšmi sa do popredia dostávajú iné spôsoby liečby, vďaka ktorým by sme možno nemuseli po medikamentoch siahať tak často. Jednou z týchto metód je akupunktúra, ktorej sa väčšinu života profesijne venuje MUDr. Vladimír Balogh, prednosta Ústavu tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU. A tak sme ho oslovili, aby nám tento medicínsky odbor priblížil.

Na úvod asi upresnime, aká je vaša špecializácia?
Pôvodná ňou bola chirurgia, potom rehabilitácia a v spojitosti s ňou začala byť aj akupunktúra. Chirurgii som sa venoval iba päť rokov a potom som sa stal všeobecným lekárom. A vlastne ako všeobecný lekár som sa prvý raz v praxi stretol s akupunktúrou.

To znamená, že dovtedy ste o nej nevedeli?
Samozrejme, že už vtedy sme o nej vedeli, pretože v tom čase ešte žil náš hlavný predstaviteľ akupunktúry, doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD. On mi v tomto smere otvoril oči a mne sa neskôr naskytla možnosť odísť pracovať na naše veľvyslanectvo do Číny. Tam som pobudol štyri roky a venoval som sa aj štúdiu akupunktúry. Keď som sa potom vrátil na Slovensko a absolvoval som potrebné skúšky, tak som sa akupunktúre venoval v rámci rehabilitácie. Postupne sme sa s mnohými odborníkmi v aplikácii akupunktúry na Slovensku veľmi aktívne rozbiehali. Až som nakoniec s niektorými kolegami zakotvil na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde máme svoje priestory dodnes.

Komu vďačíme za to, že sa z akupunktúry stal na Slovensku lekársky odbor? 
Akupunktúra bola u nás schválená ako normálny klinický odbor v roku 1993. To bola zásluha práve nebohého docenta Šmiralu. Odvtedy sa pracuje na rozvoji a efektívneho využitia tohto odvetvia medicíny. Musím ale pripomenúť a zdôrazniť, že ho preto môžu vykonávať iba  lekári, ktorí už majú atestáciu z niektorého klinického odboru a v zmysle našej legislatívy absolvovali školenia, resp. vykonali aj atestačnú skúšku s predložením písomnej práce.

Tým chcete naznačiť, že sa akupunktúre venujú aj ľudia bez lekárskeho vzdelania? 
S tým máme najväčšie problémy, že nám sem chodia rôzni vyškolení akože akupunkturisti, ktorí síce absolvovali nejaké kurzy, alebo boli na školení v Prahe a kade - tade, lenže keď sa ich opýtate na odborné posúdenie zdravotného stavu, tak to nedokážu. Viete, oni môžu vedieť rozprávať o akupunktúre pútavo, poznajú jin a jang, ale to je tak všetko. Títo ľudia si jednoducho nemôžu dovoliť liečiť, keď nepoznajú medicínu. A najmä, títo šarlatáni si neuvedomujú, že svojím konaním porušujú zákon. Pretože zákon hovorí jasne – kto nemá odbornú spôsobilosť, ten porušuje zákon a môže byť trestne stíhaný. To znamená, že najskôr musí človek vyštudovať medicínu, mať atestáciu, absolvovať skúšky so špecializáciou na akupunktúru a až potom ju môže vykonávať v praxi. Treba mať základy našej západnej medicíny, dobre ich ovládať a vedieť čo robiť. A následne liečbu s akupunktúrou prepájať.

Vráťme sa späť v čase. Aké boli vaše prvé praktické skúsenosti s akupunktúrou? 
Ja som absolvoval atestáciu z rehabilitácie v roku 1987.V atestačnej práci som dokazoval, ako vieme akupunktúrou ušetriť peniaze na liečbe, pretože pacient nemusel užívať drahé lieky. Vtedy išlo o prezentáciu viacerých diagnóz v rámci FBLR. Potom som spolupracoval napríklad aj so stomatológmi, kde sme pacientom, ktorí mali strach z vyšetrenia a zo zákroku u zubára, využili príslušné akupunktúrne body s ukľudňujúcim efektom. Tie vyvolali uvoľnenie a dokonca sme u nich znížili aj dávivý reflex. Preukázali sme, že pacientom pri využití akupunktúry stačilo podávať menšie dávky anestetík, aby zvládli zákrok.

Bolo ale štandardné na začiatku deväťdesiatych rokov liečiť formou akupunktúry? Respektíve, už len zamerať sa ako lekár na akupunktúru?
To u nás nebolo štandardné dlhé obdobie. Ale začiatky akupunktúry na Slovensku pritom siahajú dobrých šesťdesiat rokov späť. Rozhodne napomohlo, že akupunktúra sa vykonávala aj v bývalom ZSSR a v niektorých krajinách takzvaného východného bloku, i v samotnej ČLR (Čínskej ľudovej republike), kde sa získavali nielen argumenty, skúsenosti, ale i prax pre našich akupunkturistov. Tam bola a je liečba akupunktúrou vo všeobecnosti vyhľadávaná a uznávaná dodnes, podobne ako u nás v týchto časoch.

Prejdime k praxi. Odporúčate ľuďom liečiť sa výlučne tradičnou čínskou medicínou alebo je dobré kombinovať ju?
Rozhodne je vhodné účelne kombinovať klasickú západnú medicínu a akupunktúru v  prípadoch, kde hlavne pôsobíme na funkčné poruchy u pacienta. Ak má pacient závažné zdravotné problémy, tak tie musíme riešiť s kompetentnými odbornými lekármi. My sa vieme s našou liečbou zapojiť, aby sme eliminovali napríklad bolesť, urýchlili hojenie, zlepšili hybnosť a hlavne znížili potrebu užívania množstva liekov. A tým chránime zdravie pacienta. 

Čo všetko dokážete liečiť?
Je to pomerne široká oblasť diagnóz pre našich špecialistov. Samozrejme, nevyliečime zlomeninu, ale aj pri zlomenine vieme eliminovať bolesť, opuchy či pomôcť s hojením a rehabilitáciou.  

Žijeme v časoch koronových, pandemických. A tak, aké sú momentálne najväčšie plusy akupunktúry?
V rámci tradičnej čínskej medicíny vieme priamo zasiahnuť tie body, ktoré zvyšujú imunitu, obranyschopnosť organizmu. Toto je jedna z najväčších výhod akupunktúry. A keď napríklad vypukla táto pandémia, tak nám kolegovia z Číny, s ktorými sme v kontakte, poslali manuál s návodmi, ako akupunktúrou liečiť koronavírus. Respektíve, čo robiť a akým spôsobom na toto ochorenie ísť.  

Mimo tohto špecifického obdobia, ktoré zdravotné problémy riešite najbežnejšie? 
Sú to alergie, problémy s pohybovým aparátom, problémy tráviaceho traktu, nedoslýchavosť a mnohé iné. Nezabúdajme, že akupunktúra má svojím pôsobením aj preventívne účinky.

A pri ktorom ochorení by ste účinky akupunktúry obzvlášť vyzdvihol?
Napríklad pri alergických nádchach je vynikajúce používať akupunktúru. Vhodným manažovaním pacienta pred začiatkom prejavov, počas, ako i po odoznení, môžeme pacienta dostať do zlepšenia stavu. Podobne to máme aj pri iných diagnózach.

Ak sme práve ľudí navnadili a oni by radi vyhľadali lekára akupunkturistu, koľko takýchto odborníkov na Slovensku v súčasnosti máme?
Podľa poznatkov sme vyškolili množstvo akupunkturistov pôsobiacich v zdravotníckych zariadeniach. Čo je ale podstatné, aktuálne máme na Slovensku 67 atestovaných lekárov špecialistov v akupunktúre. Mnohí z nich študovali aj v Rusku, Číne, v Mongolsku, vo Vietname, v ČR a vo Francúzsku. Na Slovensku, v zmysle platnej legislatívy, absolvovali ďalšiu nadstavbu štúdia so záverečnými skúškami, až na základe čoho získali licenciu a mohli začať vykonávať akupunktúru samostatne, na svojom pracovisku. A práve na základe toho sme aj v rámci ústavu vytvorili pracoviská, ktoré sú oficiálne zaradené pod SZU. Tieto okrem liečby vykonávajú a podieľajú sa aktívne aj na vzdelávacej činnosti. Popri zahraničnej odbornej literatúre využívame aj vlastné odborné materiály. Realizujme odborné školenia pre lekárov, semináre či kongresy, na ktorých máme aktívnu účasť.

Zoznam oficiálnych odborných pracovísk Ústavu tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU:

  • Liminig, s.r.o., NZZ, MUDr. A. Ondrejkovičová, Mýtna 5, Bratislava 811 07

  • Akupunktúra s.r.o., MUDr. R. Korman, Neslužská 457/12, Kysucké Nové Mesto 024 01

  • PREMED OKO, s.r.o., Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny, NZZ, MUDr. J. Herdics, Mesačná 30, Komárno 945 01

  • RE-GYN-A, s.r.o., NZZ, MUDr. D. Balková, Lermontova 3, Lučenec 984 01

  • Súkromná ambulancia akupunktúra, ortopédia, EAV diagnostika, črevná sprcha, NZZ, MUDr. G. Petrovics, Mäsiarska 58, Košice 040 01

  • Ambulancia akupunktúry, s.r.o., MUDr D. Siveková, Súťažná 15, Bratislava 82108,

  • Ambulancia akupunktúry, s.r.o., /Agel Clinic/ MUDr Boris Ivanič, Jelačičova 8, Bratislava 82108

  • MUDr. B. Bajteková, GynAc, s.r.o, Ambul. Akupunktúry, Nám. Slobody 951, 90841 Šaštín

  • MUDr. J. Šmírala jr, Amb. akupunktúry a rehabilitácie, ZŠ Fedinova 9, dv.303, 304 Bratislava 85101

 

(vt, foto VB)

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter