Rozhovory z mesta 22. júl 2021

Michal Vlček: "Stavebný zákon je príliš benevolentný k čiernym stavbám."


Zrejme najväčší problém obyvateľov Vajnôr spočíva v zahustenej doprave, ktorú spôsobujú tranzitujúce autá. Riešenie vidí starosta Michal Vlček predovšetkým v zatraktívnení vlakovej dopravy a v dobudovaní cyklochodníkov. Ak ale v nejakom smere ťahá vyložene za kratší koniec, tak sú to čierne stavby, na ktoré sú naše zákony, podľa jeho názoru prikrátke.

Ak by ste si mali spraviť odpočet zrealizovaných predvolebných sľubov, tak čo by k dnešnému dňu zahŕňal?

Napriek pandémií, ktorá paralyzovala  fungovanie nás všetkých, sa nám podarilo mnohé zámery či už zrealizovať, alebo posunúť bližšie k realizácií. Pripravujeme revitalizáciu Parku pod lipami, ktorý je obľúbeným miestom všetkých obyvateľov. Podarilo sa nám vytvoriť dlhodobý koncept obnovy a zveľadenie zelene a verejných priestorov, na ktoré vnímame dobré odozvy od našich občanov, ako aj návštevníkov našej mestskej časti. V spolupráci s magistrátom hlavného mesta sa nám podarilo vyriešiť desaťročia trvajúci problém s vodovodom na ulici Za humnami a už tento rok sa začne realizovať rekonštrukcia kanalizácie na Dorasteneckej ulici a v uliciach pri centre Vajnôr, ako aj budovanie novej vetvy na Širokej ulici. Sme vo vysokom štádiu príprav rozšírenia základnej školy K. Brúderovej, v septembri budúceho roku by sme v nových priestoroch mali privítať nových žiakov.

Predpokladám, že to bude doprava, no čo sú najväčšie problémy obyvateľov Vajnôr, s ktorými sa musíte pasovať?
Toto by bola asi lepšia otázka pre obyvateľov našej mestskej časti. Problematická je určite doprava, ktorá trápi všetkých Bratislavčanov. Vajnory sú tranzitnou mestskou časťou a zaťaženie našich ciest v ranných či poobedných špičkách je enormné. Riešením by bolo posilnenie či väčšie využitie železničnej dopravy. Snažíme sa pre našich obyvateľov vlakovú stanicu urobiť dostupnejšou vytvorením nových parkovacích miest na tzv. integrovanom parkovisku. A ako chýbajúcu vnímam plnohodnotnú cyklotrasu prepájajúcu Vajnory a mesto po Rožňavskej ulici.

Vrátim sa k tej doprave. Aké možnosti riešenia zaťažujúcej tranzitnej dopravnej situácie by ste videli?  
V rámci dynamickej dopravnej situácie a tranzitu cez našu mestskú časť zavádzame viacero opatrení s cieľom upokojenia dopravy. Sú to štandardné dopravné značenia, ale rovnako sa inšpirujeme aj overenými nástrojmi iných miest, ktorými sú dopravné vankúše, vyvýšené križovatky či prírodné šikany v jednosmerných komunikáciách. S nádejou  očakávame zlepšenie situácie aj kompletným otvorením obchvatu D4 (Bratislava – Východ – Rača), a to vďaka aj následnej možnosti obmedzenia nákladnej dopravy cez Vajnory. Pomôcť dopravnej situácií by malo aj už spomínané vybudovanie integrovaného parkoviska pri železničnej stanici Vajnory, či cyklotrasy s bezpečným prepojením do centra Bratislavy. 

A čo staršia vrstva obyvateľstva, venujete pozornosť aj jej?

Populácia starne a Vajnory nie sú výnimkou. Usilujeme sa, aby naši seniori jeseň života strávili vo Vajnoroch, preto aj naďalej aktívne pracujeme na zámere vybudovania nového senior domu. Projekt sa nám zatiaľ nepodarilo dotiahnuť, napriek vysokému štádiu rozpracovanosti, do zdarného konca. Avšak, je to stále našou prioritou a veríme, že sa nám podarí doručiť pozitívny výsledok.

Spomenuli ste finalizáciu príprav na rozšírenie kapacít základnej školy. Znamená to, že následne nebudú mať Vajnory kapacitné problémy s umiestnením žiakov?
Kapacity MŠ sú v súčasnosti postačujúce, a to vďaka prístavbe nových tried, ktorá sa realizovala v roku 2018. V prípade ZŠ fungujeme v súčasnosti v maximálnej možnej kapacite. Plánujeme preto realizovať v dohľadnej dobe prístavbu ZŠ. Súčasťou prác bude aj revitalizácia školského dvora. Rozšírenie plánujeme s finančnou podporou v rámci výzvy na rozšírenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji, ktorú vyhlásil Bratislavský samosprávny kraj.

V rámci MČ ste vytvorili participatívny rozpočet v hodnote 12 000 eur a verejnosť vyzývate k tomu, aby navrhla, čo by bolo dobré z danej čiastky zrealizovať. Je o tento model participácie záujem?
Participatívny rozpočet považujeme za ďalšiu z možností, ako sa občania môžu priamo zapájať do diania a vecí verejných v našej mestskej časti. Áno, môžeme zhodnotiť participatívny rozpočet ako obľúbený u obyvateľov. V tomto roku sa do hlasovania zapojilo 304 našich obyvateľov. Zvíťazili návrhy, ako sú výsadba zelene v centrálnej časti obce, podporenie cyklodopravy budovaním cyklostojanov a osadenie turistických máp v katastri mestskej časti.  

Vajnory majú viacero chatárskych či záhradkárskych oblastí, ako napríklad okolie Vajnorských jazier. A rekreačné oblasti vo všeobecnosti lákajú k výstavbe rodinných domov, prípadne čiernych stavieb. Ako ste na tom s reguláciou tohto fenoménu?  
Chatárskych, čiže rekreačných oblastí, z hľadiska územného plánu nie je v mestskej časti Vajnory veľa. Reguláciu výstavby v týchto záhradkárskych a chatových oblastiach určuje najmä územný plán hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007. Väčšina týchto oblastí sa nachádza z hľadiska územného plánu v stabilizovanom území, čo znamená, že sa v tomto území ponecháva súčasné funkčné využitie, a toto územie predpokladá mieru stavebných zásahov. Prevažne formou všetkých foriem prístavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Najrozsiahlejšou záhradkárskou a chatovou oblasťou vo Vajnoroch sú Vajnorské jazerá. Z pohľadu regulácie výstavby v tejto oblasti sa dá povedať, že je regulácia výstavby udržateľná, nakoľko existuje zvykové pravidlo, že maximálna možná zastavanosť stavbou môže byť 80 m2. Aj vďaka tomu sa nám darí lokalitu Vajnorských jazier udržať ako rekreačnú oblasť so zachovaním dostatočnej zelene.

To znamená, že ani nemáte problémy s čiernymi stavbami?  
Problém s čiernymi stavbami máme vo Vajnoroch bohužiaľ rovnako, ako v každej inej mestskej časti. Posudzované sú vždy v prísnom súlade so stavebným zákonom a v závislosti toho, či je alebo nie je ohrozený verejný záujem. Stavebný zákon je z môjho pohľadu príliš benevolentný k čiernym stavbám a porušenia by si z pohľadu zákona iste zaslúžili vyššie kompetencie pre mestské časti a stavebné úrady. So susednou dedinou Wolfsthal v Rakúsku máme družbu, a tam sa zákon s čiernymi stavbami veru „nepára“.

 

Veronika Trojanová

1 komentár
ODPOVEDAŤ Jozef | 24. 7. 2021, 09:00

Uz 20 rokov sa snazia do Vajnor dostat elektricku. Cela prijazdova cesta od konecnej na Zlatych pieskoch az po zeleznicnu stanicu Vajnory (rovne 2 km) je pripravena, ale stavebny zakon brzdi tuto uzasnu vec. Je tam v zemi rura ktora to vraj cele vraj brzdi :))) Elektricky po nej nesmu prechadzat, ale stovky kamionov a nakladnych aut ano :))) Ste vsetci smiesny :)))

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter