Rozhovory z mesta 7. september 2017

Ľudí so zdravotným postihnutím do roku 1989 schovávali, teraz dobiehame, čo sme zanedbali


Bratislava je pomerne moderné mesto, aj keď nie všetky jeho časti sú bezbariérové a vhodné pre pohyb osôb na vozíkoch. Badať tu však progres a stále sa tu dá nájsť mnoho pozitívneho v tejto oblasti. Či už zlepšujúca sa verejná hromadná doprava, prístupné nové obchodné centrá a kultúrne inštitúcie. Osoby so zdravotným postihnutím tu majú lepšiu možnosť na uplatnenie sa aj v študijnej a pracovnej oblasti. Ako sa hlavné mesto dokáže postarať aj o osoby so svalovou dystrofiou sme sa porozprávali s koordinátorom Agentúry osobnej asistencie Jozefom Blažekom.

 Svalová dystrofia – predstavte nám prosím bližšie základné údaje zastrešujúcej organizácie a najmä o chorobe, ako takej.

Sme jedinou špecifickou organizáciou na Slovensku, ktorá združuje deti aj dospelých a ich rodiny so svalovou dystrofiou a inými nervovosvalovými ochoreniami. Ako občianske združenie združujeme 450 členov s týmito ochoreniami. Na Slovensku chýba štatistika koľko osôb s nervovosvalovými ochoreniami tu žije. Odhaduje sa, že to môže byť približne 5000 osôb. Naša činnosť je so širokým zameraním, ale najmä špecializovaná na sociálne poradenstvo,  sprostredkovanie osobnej asistencie a požičiavanie pomôcok. V súlade s filozofiou nezávislého života sa snažíme presadzovať práva a potreby ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v spoločnosti, najmä v oblasti vzdelávania a zamestnávania, kompenzácií, zdravotnej starostlivosti a pomôcok, bývania a dopravy. Sprostredkovanie osobnej asistencie a špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme všetkým osobám s akýmkoľvek zdravotným postihnutím a ich rodinám. Tieto služby sú bezplatné a neviažu sa na členstvo v našej organizácii.

                                                                                                                 

Bratislava a život človeka so zdravotným postihnutím. Môžete popísať, kde by mesto malo dbať viac na to, že aj osoby s týmto ochorením sú medzi nami? 

Treba ale zlepšiť veľa vecí, ktoré sa do roku 1989 zanedbávali. Ľudí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím vtedy schovávali v ústavoch, prípadne boli zavretí vo svojich bytoch bez možnosti vyjsť samostatne von. Čiže, vylepšovať je stále čo, hlavne v oblasti odstraňovania architektonických bariér. Nie všetko, čo sa javí ako bezbariérové, také aj je z pohľadu človeka so zdravotným postihnutím. Preto by sa na príprave a plánovaní výstavby budov a infraštruktúry mali podieľať práve ľudia so zdravotným postihnutím. Predovšetkým nám chýba dobrý zákon, ktorý by jednoznačne žiadal od stavebníkov, aby dodržiavali podmienky prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a v prípade, že tak neurobia, neboli by budovy a stavby skolaudované, kým sa neurobí náprava. Inak sa nepohneme z miesta. Taktiež je nutné, aby sa bezbariérovosť riešila komplexne a v prípade, že sa síce zakúpi nízkopodlažná električka, aby k tomu následne boli vybudované aj bezbariérové nájazdy, pretože inak sa tam osoba na vozíku nedostane. A toto sa v Bratislave napríklad na niektorých nástupištiach stalo. 

 

Hľadáte aktívne osobných asistentov. Je ich akútny nedostatok?

OSOBNÝ/Á ASISTENT/KA je človek, ktorý dobrovoľne na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím na základe jeho individuálnych požiadaviek a potrieb. Osobných asistentov je neustále málo a my ich neustále aktívne hľadáme. Možno je to spôsobené nízkym povedomím o tejto činnosti, svoj podiel na tom má aj nízka finančná odmena, ktorú štát poskytuje pre osobných asistentov,  momentálne je to 2,78€/hod. Z našej dlhoročnej praxe však vyplýva, že mnohí osobní asistenti, svoju skúsenosť s touto činnosťou hodnotia veľmi pozitívne, tvrdia, že počas vykonávania asistencie nielen „dávali“, ale mnohé aj „dostávali“, minimálne získali iný pohľad na svet, vedia sa už pozerať na svet očami ľudí, s ktorými spolupracovali a získali empatiu k problémom iných.   

                                                                                                

Kto sa môže stať  osobným asistentom?

Osobným asistentom môže byť ktokoľvek, kto je plnoletý a spôsobilý na právne úkony. Človeku so zdravotným postihnutím umožňuje viesť relatívne nezávislý samostatný život, študovať, pracovať, môže sa rozhodnúť založiť si rodinu bez toho, že by hrozilo, že by sa jeho partner musel vzdať svojej kariéry, asistencia tiež umožňuje zúčastňovať sa kultúrnych a spoločenských podujatí, umožňuje venovať sa športu a rôznym záľubám. Čas, ktorý asistent pomáha človeku so zdravotným postihnutím, je flexibilný, záleží od toho, koľko času je asistent ochotný venovať asistencii a koľko pomoci človek s postihnutím potrebuje. V praxi funguje skôr model, že človek s postihnutím má viac osobných asistentov, ktorí sa u neho striedajú a takýmto spôsobom si môže vykryť celú potrebu pomoci. Momentálne máme veľký nedostatok osobných asistentov, takže ak má niekto čas, či len na chvíľu, nech nás kontaktuje. My vysvetlíme všetko, čo je potrebné, aby osobný asistent vedel a pokúsime sa sprostredkovať niekoho, komu by osobná asistencia pomohla.   

KONTAKT:

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Agentúra osobnej asistencie

Vrútocká 8, 82104 Bratislava

Tel.: 02/43411686, 0948 529 976

www.omdvsr.sk,

asistencia@omdvsr.sk

 

(red, foto Lenka Brosková))

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter