Akcie a podujatia 5. február 2020

V Novom Meste sa tento rok zrealizuje osem občianskych projektov


Vysádzanie stromov na Račianskej ulici, zlepšenie cyklodopravy, mobilná záhrada, oživenie podchodu či vonkajšie učebne telesnej východy a pestovateľských prác na materskej škole.

To je časť občianskych projektov, ktoré budú tento rok zrealizované v bratislavskom Novom Meste v rámci participatívneho rozpočtu. Mestská časť ich podporí celkovou sumou takmer 40.000 eur.

"Obyvatelia Nového Mesta mohli už siedmykrát priamo rozhodovať, na ktoré občianske projekty, ktoré vznikli na základe podnetov od občanov, pôjdu v roku 2020 peniaze z rozpočtu mestskej časti v rámci participatívneho rozpočtu," uviedol pre TASR novomestský starosta Rudolf Kusý.

Najviac hlasov získal projekt stromoradia na Račianskej ulici, ktoré obyvatelia obnovujú postupne od roku 2013. Doposiaľ bolo vysadených 66 stromov, cieľom je dosadiť chýbajúce stromy až po Račianske mýto.

Na druhom mieste skončil projekt zlepšenia cyklodopravy. Jeho zámerom je dokončiť existujúcu cyklotrasu na Sibírskej ulici a dopravným značením previesť cyklistov do parku na Račianskom mýte a po Mikovíniho ulici až na hranicu mestskej časti.

Tretia priečka patrí projektu Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých. V rámci neho skupina dobrovoľníkov pri Pionierskej ulici už piaty rok kultivuje pôvodne zanedbaný priestor a vytvára miesto, kde je možné priučiť sa starostlivosti o vinič, či získať box pre drobné záhradkárčenie.

Medzi ďalšie projekty, ktoré budú finančne podporené, patrí Brána do karpatských viníc, ktorý chce oživiť podchod za Teplickou ulicou, ktorý je vstupným bodom do Malých Karpát, Hravé ihrisko, ktorý má za cieľ skrášliť areál pri Základnej škole Cádrova, či projekt Vonkajšie učebne telesnej výchovy a pestovateľských prác na Materskej škole Na Revíne.

V hlasovaní uspeli aj projekty na vybudovanie workoutového ihriska na Račianskom mýte a projekt na revitalizáciu povrchu ihriska v škôlke na Cádrovej ulici.

Participatívny rozpočet funguje v Novom Meste od roku 2014. V rámci neho boli podporené desiatky projektov zameraných na nové verejné služby, inovácie, komunitný rozvoj, sociálne veci i revitalizácie verejných priestranstiev. Participatívny rozpočet pokračuje aj tento rok, v rozpočte mestskej časti je naň alokovaných viac ako 52.000 eur.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter