Akcie a podujatia 3. jún 2019

Slovenské národné múzeum - program na jún 2019


JÚN 2019 - Slovenské národné múzeum, sídelná budova

Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Rudolf Sandalo

do 1.9.2019

Výstava fotografickej dokumentácie českej a slovenskej medzivojnovej architektúry etablovaného brnenského umelca a majiteľa Atelieru de Sandalo – Rudolfa Sandalo ml. 


Krása pre ženu stvorená

do 29.9.2019
Čepiec zastával v minulosti veľmi dôležitú úlohu v tradičnom ženskom odeve. Symbolizoval zmenu stavu svojej nositeľky – z dievčaťa sa stala žena. Výstava predstavuje čepce z rôznych oblastí Slovenska, spoločenských vrstiev aj prostredí.

Podujatie:

Autorský sprievod výstavou Rudolf Sandalo

20.6.2019

17:00 h

SNM-Prírodovedné múzeum

Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Fascinácia rastlinami

do 15.6.2019

Unikátna kolekcia obrázkov je výberom obrázkov z bilingválnej česko-anglickej učebnice autorov Alexander Lux a kolektív, Obrazový průvodce anatomií rostlin/Visual Guide to Plant Anatomy. Návštevníci sa môžu zoznámiť s neznámymi fascinujúcimi pohľadmi do vnútra rastlinného tela získanými s využitím celej škály mikroskopických techník.

SLNKO – hviezda denná

6.6.2019

17:30 h

Astronomická prednáška pre verejnosť (v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava)

Prednáša: Mgr. Jaroslav Dudík, PhD, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, ČR

Vstup voľný 

„Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“

20.6.2019

17:30 h

Astronomická prednáška pre verejnosť venovaná 50. výročiu pristátia človeka na Mesiaci

(v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava), vstup voľný

Hubárska poradňa (v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou)

13.5. – 11.11.2019

15:00 – 17:00 h (každý pondelok)

Klub astronómov

6. a  20.6.2019

17:00 h

Pre záujemcov o vesmír a astronómiu bez obmedzenia veku a vzdelania a v časoch zaujímavých astronomických úkazov

Vstup voľný

SNM-Historické múzeum

Bratislavský hrad

Bratislavský hrad bude pre verejnosť v dňoch 27.5. – 6.6.2019 uzatvorený.


Dva v jednom

14.6. – 1.12.2019
Výstava českého a slovenského dizajnu skla. České a slovenské sklo spoločne tvoria symfonickú báseň s dvomi vetami, dve výrazné kapitoly európskeho sklárstva, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Jeho história aj súčasnosť sú nielen zaujímavou kultúrno-historickou témou, ale aj bádateľskou výzvou.

Nábytok v múzeu

28.6. – 29.9.2019
Výstava Nábytok v múzeu predstavuje súbor zreštaurovaného historického a ľudového nábytku zo zbierky SNM – Historického múzea. Zároveň ponúka jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s procesmi, ktorými musí zbierkový predmet v múzeu prejsť, kým môže byť prezentovaný ako exponát.

Martin Benka

do 31.12.2019
Výstava o živote a diele Martina Benku pri príležitosti 130. výročia narodenia tohto významného slovenského maliara, grafika a ilustrátora, ktorý patrí k zakladateľom slovenskej výtvarnej moderny.

Nebáť sa moderny! 90. výročie Školy umeleckých remesiel v Bratislave

do 29.9.2019

Výstava predstavuje, prostredníctvom originálov, replík, dobových dokumentov a ich interpretácií, jednotlivé oddelenia Školy umeleckých remesiel.

Podujatia:

Návšteva rodného domu a pamätnej izby Martina Benku

15.6.2019

Návšteva rodného domu a pamätnej izby Martina Benku v malebnej záhoráckej dedine Kostolište.

Vstupné 14 eur zahŕňa cestu i sprievod. Registrácia do 3.6.2019 cez hradpodujatia@gmail.com

Komentovaná prehliadka výstavy Martina Benku

18.6.2019

17:00 h

Sprevádza: kurátorka výstavy Monika Váleková

Registrácia cez hradpodujatia@gmail.com

Komentovaná prehliadka výstavy Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave

25.6.2019

17:00 h
Sprevádza: Katarína Bajcúrová

SNM-Archeologické múzeum

Žižkova 12 , 810 06 Bratislava 16

Českí archeológovia a Slovensko

do 30.9.2019

Výstava

SNM-Múzeum karpatských Nemcov

Žižkova 14, Bratislava

Premeny Zuckermandla

Dlhodobá výstava o časti bratislavského Podhradia

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Žižkova 18, Bratislava

Nastal čas! roky 1848/49 v Prešporku - Itt az idő! 1848/49 Pozsonyban

do 22.9.2019

Výstava prezentuje vecné pamiatky udalostí spred 170 rokov, sprevádza po niekdajších prešporských dejiskách udalostí, predstavuje najvýznamnejšie miestne osobnosti revolúcie a boja za slobodu a ich osobnú históriu, čím stavia pomník prešporským martýrom boja za slobodu. Výstava zároveň prostredníctvom dobových rytín, výtvarných diel, zbraní a iných artefaktov evokuje atmosféru roku 1848 od marcovej eufórie až po tragédiu leta 1849.

jedlo, nápoje, sny … Všedné dni a sviatky zo života ľudu

Nová etnografická expozícia múzea prezentuje ľudovú kultúru Maďarov žijúcich na Slovensku prostredníctvom významných hmotných a duchovných pamiatok z oblastí tradičného hospodárstva, domácich remesiel, domácich prác, bytovej kultúry, odievania, ľudového umenia a zvykoslovia od polovice 19. storočia po súčasnosť. Témy sú znázornené cez múzejné zbierké predmety, ktoré sú doplnené fotografiami Lászlóa Alberta Aranya a Júliusa Lipcseyho zo 40. a 50. rokov 20. storočia.

SNM-Múzeum židovskej kultúry

Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava

Richard Réti - Šachový génius

6.6. – 10.11.2019

Výstava o Richardovi Rétim, jedinom slovenskom šachistovi, ktorý porazil majstra sveta!

Richard Réti (1889 - 1929), rodák z Pezinka židovského pôvodu, medzinárodne uznávaný šachový hráč, mysliteľ, novátor, publicista a rekordér v hre naslepo

SNM-Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi

Kasárenská 1005

Svedectvá preživších

30.5. – 5.8.2019

Výstava fotografií Martina Korčoka je venovaná preživším holokaust. Každý záber obsahuje citát alebo výrok, ktorý poukazuje na nezmyselnosť vojny a vraždenia. Výstava je doplnená o desiatky krátkych filmových dokumentov o ľuďoch a miestach z fotografií, na ktorých produkcii sa autor podieľal.

Naivné sny?

12.6.2019

18:00 h

Dokumentárny film sa venuje histórii Židov v Komárne a súčasnej snahe bratov Tamása a Andrása Paszternákovcov o oživenie náboženskej obce. Po premietaní nasleduje diskusia s autorom filmu Petrom Scheinerom.

Samaritáni z Markowej

17.6. – 30.8.2019

Vernisáž výstavy: 17.6.2019 o 10:00 h

Príbeh rodiny Ulmovcov a ďalších rodín z poľskej obce Markowa, ktoré počas 2. svetovej vojny ukrývali židovské rodiny a zaplatili za to svojimi životmi. Výstava sa koná v spolupráci s Poľským inštitútom.

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov n a Slovensku

Istrijská ulica 68, Bratislava

ZUŠ Devínska Nová Ves

do 19.6.2019

Výstava prác detí zo Základnej umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi

Barvy chorvatské Moravy

do 25.8.2019

Výstava prezentujúca dejiny a kultúru Chorvátov v Českej republike, ktorí na toto územie prišli rovnako ako Chorváti na Slovensko v 16.storočí a žijú tam dodnes.

SNM-Hudobné múzeum, Výstavný pavilón

Žižkova 16, Bratislava

„...a nazvali ju Dobro®"

do 31.1.2020

Výstava

Prvú rezofonickú gitaru na svete pod názvom Tricone a neskoršie aj jej slávny drevený model so slovenským menom Dobro® skonštruovali v 20. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch amerických Ján/John Dopjera/Dopyera (1893 − 1988) s bratom Rudolfom/Rudolphom „Rudym" Dopjerom/Doperom (1885 – 1978. Pomenovaním DOBRO® sa dostalo slovenské slovo dobro do slovníka hudobníkov na celom svete. 

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Štúrova 84, Modra

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

Stála expozícia okrem osobnosti Ľudovíta Štúra približuje aj dobu a prostredie, v ktorom sa pohyboval. Na druhej strane prostredníctvom moderných interaktívnych technológií ho prepája so súčasnosťou.

Pamätná izba Ľudovíta Štúra

Stála expozícia

Pamätná izba je autentickým priestorom, kde Ľudovít Štúr zomrel.

Výstava žiakov

13.6. -25.6.2019

Otvorenie výstavy: 13.6.2019 o 16:00 h

Výstava výtvarných prác absolventov, žiakov rôznych vekových skupín zo Základnej umeleckej školy v Modre.

Galéria Ingáca Bizmayera

Kukučínova 15, Modra

Stála expozícia predstavuje reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa figurálnej keramickej tvorby na Slovensku.

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Kukučínova 15, Modra

Hore Modrou maľovaná dlážka

do 31.8.2019

Výstava predstavuje tvorbu z produkcie Slovenskej ľudovej majoliky, ktorá reflektovala na požiadavku múzea vytvoriť kolekciu keramiky s tradičnými keramickými a ľudovými textami. Kúzlo maľovanej keramiky je tak znásobené vtipnými veršami z hrnčiarskych dielní, modranských pivníc a chotára. Výstava je originálnym príspevkom venovaným festivalu poézie „Feliber“.

SNM-Múzeum Červený Kameň

Hrad Červený Kameň, Častá

Medzinárodný deň detí
9.6.2019

9:00 – 17:00 h

Burza starožitností

8. a 22.6.2019

7:30 – 12:00 h

Harfa a husle
15.6.2019

19:00 h

Komorný koncert slovenského harfistu Michala Matejčíka s huslistkou Slovenskej filharmónie Luciou Harvanovou.

Festival zabudnutých remesiel

29.6. – 30.6.2019

29.6.2019 (sobota)

10:00 – 22:00 h

30.6.2019 (nedeľa)

10:00 – 18:00 h

SNM-Hudobné múzeum

Kaštieľ Dolná Krupá, Hlavná ul.

12. ročník Slávnosti ruží 2019

1. – 2.6.2019

1.6.2019 (sobota)

Program:

13:00 – 21:30 h

Chrámový zbor Smolenice, Ensemble Thesaurus Musicum, Cimbalová muzika Juránečka Borský svätý Jur, Záhorácke divadlo Senica ...

14:00 – 18:00 h

Voľná prehliadka výstavy ruží

MDD - Rozprávka v parku

1.6.2019

2.6.2019 (nedeľa)

9:00 – 18:00 h

10:30 – 11:30 h Slávnostná sv. omša v kostole sv. Ondreja

11:30 – 18:00 h prehliadka kaštieľa a záhonov ruží s lektorským výkladom, Detský folklórny súbor Trnavček Trnava, vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu ružu Slávnosti ruží 2019...

V prípade nepriaznivého počasia programy budú vo freskovej sále. Zmena programu vyhradená

SNM-Múzeum M. R. Štefánika

Dolné Košariská 92

Expozícia v rodnom dome M. R. Štefánika, na evanjelickej fare, sprítomňuje prostredníctvom osobných memorabílií atmosféru „veľkého sveta“, v ktorom sa Štefánik celý život pohyboval a ktorý sa mu stal druhým domovom. Návštevníci múzea môžu vidieť takmer 200 predmetov, od jednotlivých kusov nábytku cez predmety dennej potreby, umelecké diela až po torzá odevov. Pre súčasníkov sú predmety nemými svedkami anabázy života a tragickej smrti človeka, ktorého najvýznamnejším činom bola spoluúčasť na zrode nového štátneho útvaru na troskách habsburskej monarchie. 

SNM-Múzeum SNR

Štúrova 2, Myjava

Slovenská národná rada v toku času

15.5. – 15.7.2019

Súčasná expozícia predstavuje komplexný pohľad na úlohu Slovenskej národnej rady a jej poslania v dejinnom vývoji slovenského národa a Slovenska v kontexte našich národných dejín. Architektonicko-výtvarné stvárnenie expozície je riešené v súlade s pôvodným architektonickým návrhom celého objektu múzea, komponovanom ako pamätník. Expozícia je s prihliadnutím na architektonický komplex budov múzea rozdelená do dvoch, relatívne samostatných celkov, ktoré sú však obsahovo a vnútorne späté a previazané. 

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

hrad Modrý Kameň, Zámocká 1 

Marián Kompánek 

do 31.7.2019

Výstava obrazov súčasného slovenského maliara

Podujatie:

Renesančná svadba V. Balašu
29.6.2019

18:00 –20:00 h

Umelecká produkcia zostavená podľa dobových dokumentov spojená s dobovou hostinou, tancami a ukážkami streľby z replík historických zbraní. Návštevníkov z okolia budú na svadbu zvolávať salvy z diel a sprievodca im predstaví životné príbehy hlavných protagonistov ako i svadobné zvyky zo 17. storočia. Po zásnubách mladého páru sa bude konať samotný obrad, presne podľa historických prameňov. Návštevníci budú mať možnosť zatancovať si dobové tance a pripiť si s nevestou a ženíchom.

SNM v Martine-Etnografické múzeum

Malá hora 2, Martin

Galéria rómskych osobností

do 30.6.2019

Výstava je pripomienkou 25 výnimočných ľudí, ktorí sa radia k elite rómskeho spoločenstva na Slovensku a ktorých úspechy sú hodné nasledovania.

Ľudia a poklady lužickej kultúry

do 30.6.2019

Putovná archeologická výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších archeologických kultúr z obdobia strednej doby bronzovej až staršej doby železnej. Takmer polovicu tisícročia zohrávala lužická kultúra rozhodujúcu úlohu v dejinách Slovenska a jej hmotné prejavy doteraz budia zaslúženú pozornosť širokej verejnosti.

Dotyky s ľudovou kultúrou: Vlákno

do 27.10.2019

Tradičná kultúra našich predkov očami mladých výtvarníkov je hlavným motívom projektu Dotyky s ľudovou kultúrou. Štvrtý ročník je venovaný vláknu, ktoré sa ako niť preplieta celou ľudovou kultúrou. Projekt múzea v spolupráci so Strednou umeleckou školou Trenčín a Školou úžitkového výtvarníctva Ružomberok.

SNM V Martine-múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Moyzesova 11, Martin

Etnograf Antonín Václavík

do 31.10.2019

Český etnograf, autor národopisnej expozície Slovenského národného múzea v Martine, ktorá bola širokej verejnosti sprístupnená v roku 1938. Skutočnosť, že stopy jeho činnosti nesú mnohé múzeá na Slovensku, je príležitosťou pripomenúť si túto osobnosť.

SNM v Martine-Múzeum Andreja Kmeťa

Andreja Kmeťa 20, Martin

Kremeň – kráľ minerálov

do 30.6.2019

Svet minerálov oplýva takmer neobmedzenou paletou farieb, veľkostí a tvarov kryštálov. K najrozšírenejším patrí kremeň, ktorého rozmanité podoby, farby a odrody prezentuje výstava prostredníctvom trojrozmerných predmetov aj nádherných fotografií Alberta Russa.

SNM v Martine-Múzeum slovenskej dediny

Jahodnícke háje, Martin

Turčianske slávnosti folklóru

9.6.2019

35. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s prezentáciou tradičnej výroby v prácach študentov stredných škôl.

8.6.2019

Popoludňajší sprievodný program v podaní ľudovej hudby a ochotníckeho divadla

Na sv. Jána

22.6.2019

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu

SNM-Múzeum Betliar

Kaštieľna 6, Betliar

Tvorivé dielne pri príležitosti dňa detí

2.6.2019

11:00 – 14:00 h

Poľovnícke dni Gejzu Andrássyho

14. a 15.6.2019

9:30 – 17:00 h

SNM-Spišské múzeum

Námestie Majstra Pavla č. 20, Levoča

Miznúca krása

Július Értekeš (1910 – 1995)

Walerian Kasprzyk (1912 – 1992)

Múzeum v spolupráci s Muzeom im. Stanisława Fischera v Bochni pripravilo výstavu dvoch maliarov - súputnikov, ktorí sa nikdy nestretli, no ich tvorbu spájajú láska ku krajine, mestu a vidieku.

SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Masarykova 20, Prešov

Štvrťstoročie spolu, Československo a Podkarpatská Rus

do 15.7.2019

Výstava reprezentuje časový úsek spoločných dejín – 25 rokov, ukážku premenlivosti správy územia Podkarpatskej Rusi a jej vplyvu na každodenný život na pozadí štátotvorných historických udalostí vzniku a existencie Československej republiky. V máji 2019 si pripomíname 100 rokov od hlasovania Centrálnej rusínskej národnej rady v Užhorode za pripojenie územia Podkarpatskej Rusi k Československu.

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Centrálna 258, Svidník

Výstava obrazov ukrajinského maliara Serhija Stepanova

15.6. – 31.8.2019
Vernisáž: 14.6.2019 o 13:00 h

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Národopisná expozícia v prírode (skanzen)

Nad svidníckym amfiteátrom, Svidník

FESTIVALOVÝCH 65

14.6. – 16.6.2019

Fotovýstava

Podujatia:

Deň detí v múzeu 
1.6.2019

10:00 – 16:00 h

Slobodní stropkovskí umelci

15.6.2019

10:00 – 13:00 h

Medzinárodný maliarsky plenér


65. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku

15.6. – 16.6.2019

15.6.2019

15:00 – 18:00 h
Program prekvapení s Markou Mačoškovou ‒ Z chyžy do chyžy

Dramaticko-tvorivý program pre deti, mládež i dospelých spojený s remeslami a folklórom v usadlostiach skanzenu

16.6.2019

od 9:00 h
Svätá liturgia v drevenom chráme sv. Paraskievy z 18. storočia

(red)

Zdroj: SNM

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter